Отмяна на втори етап по Проект „Нови възможности за грижа”

С писмо от 17 юни 2015 г. на Ръководителя на проект „Нови възможности за грижа” Община Николаево бе уведомена, че Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” разрешава да не се обявява втори етап на приемане на заявления  от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, който трябваше да стартира на 22 юни 2015 г.

Към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проект „Нови възможности за грижа” хора с увреждания и лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители. Броят на чакащите оценени кандидат-потребители и одобрени лични асистенти е значителен.

В община Николаево по проект „Нови възможности за грижа” се обгрижват 33 потребители от 26 лични асистенти. Броят чакащи оценени кандидат-потребители е 31 души, а броят на одобрените кандидати за лични асистенти е 23 души, което осигурява достатъчен ресурс за периода на изпълнение на проекта – до 29.02.2016 г.