НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

            На 01.07.2015 г.  започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище 2015 г.” чрез създаване на летни училища.. Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца  в рамките на лятната ваканция.. Първата група от 15 деца, посещаващи лятно училище,  бе сформирана в гр. Николаево. Обучението на тези деца се провежда от един педагог и се подпомага от  един медиатор. Те  бяха избрани след провеждане на тръжна процедура за избор на консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Продължителността на заниманията с една група е един месец, като  децата. ще имат занимания всеки делничен ден по 4 часа.

            От началото на месец август ще бъде сформирана втора група от 15 деца – този път от селата на Община Николаево. Техните занимания ще се провеждат в подготвеното помещение в с.Нова Махала и ще продължат до 31.08.2015 г.

Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.