Отмяна на забраната за ползване на вендинг автомати

Съгласно Решение на Общинския кризисен щаб и Заповед № РД-01-94(20)1 от  23.04.2020 г. на Кмета на Община Николаево, считано от 24.04.2020 г. забраната за ползването на вендинг машини за кафе и топли напитки и вендинг машини за студени напитки и храни (вендинг автомати), монтирани на открити и закрити площи на територията на община Николаево СЕ ОТМЕНЯ. 

Машините могат да функционират при спазване на всички мерки за хигиена и биосигурност.

От Общинска администрация Николаево