Пръскане на земеделски парцели - 27-28 април 2020

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от ЗП Иван Стойков от гр. Николаево, с което земеделският стопанин уведомява, че на 27-ми и 28-ми април 2020 г., сутрин до 9,00 часа и вечер след 17,00 часа ще се проведе третиране на насаждения от рози в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с площ 46 дка, с продукт за растителна зищита "Топаз" в доза 60 мл / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.