Пасища и мери за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 г.

Пасища и мери за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 г. image

Списък

на пасища и мери – общинска собственост, предназначени

за общо ползване на земеделски стопани за 2024/2025 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

1

2

3

4

5

гр. Николаево

1

51648.36.65

8.594

пасище

ІІІ

2

51648.1.243

7.826

пасище

ІХ

3

51648.48.237

1.904

пасище

ІV

4

51648.48.310

7.525

пасище

V

5

51648.48.725

8.650

пасище

V

6

51648.48.737

7.149

пасище

V

7

51648.36.71

7.429

пасище

ІІІ

8

51648.1.62

5.989

пасище

ІХ

9

51648.46.85

10.667

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

65.733

 

 

с. Едрево

1

27070.15.77

131.105

пасище

2

27070.15.176

    2.146

пасище

 

ОБЩО:

133.251

 

 

с. Елхово

1

48163.132.9

12.679

пасище

V

2

48163.142.592

1.991

пасище

3

48163.332.602

6.496

пасище

V

4

48163.133.25

0.179

пасище

V

5

448163. 168.204

3.794

пасище

6

48163.633.489

4.373

пасище

V

7

48163.52.316

5.731

пасище

 

ОБЩО:

35.243

 

 

с. Нова Махала

1

51888.84.156

9.982

пасище

V

2

51888.98.33

2.290

пасище

VІІІ

3

51888.94.49

11.836

пасище

V

4

51888.98.34

15.169

пасище

VІІІ

5

51888.84.153

8.608

пасище

V

6

51888.84.249

3.346

пасище

ІІІ

7

51888.84.289

8.433

пасище

ІІІ

8

51888.84.150

10.983

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

70.647

 

 

 

 

 

 

 

 


*****************************

Списък

на пасища и мери - общинска собственост, предназначени

за индивидуално ползване за 2024/2025 стопанска година

 

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

 

ОБЩО:

596.229

 

 

с. Нова Махала

1

51888.98.7

2.249

пасище

VІII

2

51888.98.44

8.761

пасище

VІII

3.

51888.98.21

15.671

пасище

VІII

4.

51888.98.45

1.370

пасище

VІII

5.

51888.98.19

2.526

пасище

VІII

6.

51888.98.20

8.659

пасище

VІII

7.

51888.98.24

5.887

пасище

VІII

8.

51888.98.46

10.093

пасище

VІII

9.

51888.98.48

9.662

пасище

VІII

 

ОБЩО:

64.878

 

 

с. Елхово

1.

48163.132.91

52.009

пасище

V

2.

48163.212.49

11.838

пасище

V

3.

48163.145.597

15.342

пасище

4.

48163.448.598

33.304

пасище

5.

48163.86.609

24.487

пасище

V

6.

48163.186.647

27.892

пасище

7.

48163.332.563

27.614

пасище

V

8.

48163.332.503

7.089

пасище

V

 

ОБЩО:

199.575