Община Николаево се прости с г-н Вълчо Вълчев - бивш кмет на града и общината, и почетен гражданин на гр. Николаево

Община Николаево се прости с г-н Вълчо Вълчев - бивш кмет на града и общината, и почетен гражданин на гр. Николаево image

            Днес гр. Николаево и общината се прощават с един от най-изявените си граждани, общественици и управници – почетния гражданин на гр. Николаево г-н Вълчо Вълчев.

            Вълчо Нейков Вълчев е роден на 21.09.1938 г. в гр. Николаево. Средното си образование получава в гр. Казанлък, след което отбива военната си служба в гранични войски. През годините завършва две висши образования – специалност биология и специалност история. Последователно работи като учител в Гурково, Николаево, Момчилград и отново в Николаево. В средата на 60-те години създават семейство с Добринка Петрова, отглеждат и възпитават две дъщери.

            На 02.11.1968 г. Вълчо Вълчев открива нова страница в своя житейски път и става кмет на с. Николаево – длъжност, която изпълнява до 1979 г.

            На местните избори през 1999 г. е избран за кмет на Община Николаево с мандат 1999-2003 г. От 2003 г. последователно е избиран в два мандата за председател на Общински съвет Николаево и в други два за общински съветник.

            Тридесет години от неговия съзнателен трудов живот са посветени на местното самоуправление. Десетки поколения наши съграждани са обвързали своя житейски път с неговото име. Налице е една дългогодишна, непреходна, ползотворна и значима дейност за гр. Николаево и Общината. Реализирани са изключителни постижения в облагородяването и изграждането на новия облик на нашия град и община. По-възрастните от нас си спомнят какво представляваше с. Николаево преди 1968 г. От тази година насам селцето ни се преобразява: Започва и завършва асфалтирането и базалтирането на почти всички улици, изграден е стадиона и всичко това се извършва със замах, дръзновение и неизчерпаема енергия. Хората виждат в своя ръководител истински родолюбец, доверяват му се и всячески подкрепят неговите начинания. Под неговото ръководство, инициатива и съдействие, и с безрезервната помощ на местната общност са изгражда нова инфраструктура и редица обекти: ДГ „Снежанка”, Здравна служба, бензиностанцията в Николаево, двата надлеза – в Николаево и в с. Нова махала, закупуването на сградата на читалище „Васил Левски”, основен ремонт и ограда на църквата по Проект „Красива България”, обществена баня, генерално водоснабдяване на община Николаево и водоснабдяване на с. Нова махала, изграждането на спортната зала и преддверието към нея, построяването, с помощта на завода, на жилищните блокове на ул. „Г. Бенковски” №3 и №13 и на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №22, както и бетонирането на пътя до гарата, изграждането на спортни площадки на доброволни начела.

            По време на своето управлението г-н Вълчев доизгради и завърши в сегашният им вид административните сгради на община Николаево, бюст-паметника на проф. Николай Генчев, бе прекарана ВиК и ел. мрежа в източната част на кв. „Възраждане”, бяха изградени помпена станция, втория етаж от сградата на соц. патронаж, канализация в централната част на гр. Николаево, паркова част и детска площадка. В с. Нова махала бяха построени читалище и нова сграда на кметството, бе изградена и търговската сграда; в село Елхово бе подменен подземен водопровод с дължина 1500 м., а кметството бе преместено в по-удобна сграда. Бяха асфалтирани пътят Николаево – „Ямурджа” и пътят Николаево – с. Едрево, бе укрепено и дерето, преминаващо през същото село.

            Изключително негова е заслугата за изграждането на рибарниците в околностите на гр. Николаево през 1973 г. Предприятието е обявено за еталон в системата на сладководното рибовъдство. Стопанството е разширено и има свои бази на язовир Копринка, Жребчево и три басейна в с. Виден, общ. Павел баня.

            Негова е основната заслуга за признаването на с. Николаево за град, и то с безкористната помощ на вече покойния проф. Николай Генчев. При обявяването на Указа през 1977 г. тогавашния първи секретар на БКП в Стара Загора и Председателят на Окръжния съвет са отказали да дойдат, защото е „станало през главите им“. Многократно е привиквам в Стара Загора за неподчинението си и в последствие е свален като кмет на Николаево, но целта е постигната и Николаево е вече град.

            До 1999 г. работи като ръководител в няколко предприятия.
 
            За изключителните му заслуги към града, Общината и местната общност с Решение № 204 / 30.11.2017 г. на Общински съвет Николаево, г-н Вълчев е удостоен с най-високото отличие – званието „Почетен гражданин на гр. Николаево“.

            До ноември 2019 г. Вълчо Вълчев бе общински съветник в ОбС Николаево.
 
            Отиде си един достоен човек, чийто съзнателен живот премина в услуга на обществото. Ще остане добрият пример на един истински деец, родолюбец и общественик.

 
Сбогом, г-н Вълчев!
 
По повод кончината на Вълчо Вълчев, 27.02.2024 г. е обявен за ден на траур в Община Николаево.

 

Общинска администрация Николаево

***************************************************************************************************************

Вълчо Вълчев в компанията на академик Константин Косев - декември 2012 г. гр. Николаево