Пети случай на болен от COVID-19 на територията на Община Николаево

Пети случай на болен от COVID-19 на територията на Община Николаево image

Случаите на болни от COVID-19 в община Николаево растат!

Към 10.08.2020 г. на територията на община Николаево има пети регистриран случай на заболял от COVID-19.

Предвид на това задължаваме гражданите стриктно да спазват предпазните мерки, установени със заповед РД-01-205 / 2020 на Кмета на Общината, а именно:

- задължително носене на предпазна маска за лице на закрито,

- задължително спазване на дистанция от поне 1,5 метра,

- задължително ползване на дезинфектанти за ръце!

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, задължително да спазват разпореденото със Заповед № РД-01-203 / 2020 г. на Кмета на Община Николаево.

Всички заповеди са публикувани в банер "COVID-19"