План - график за изпълнението на Обществени поръчки за 2017г.