Подаване на документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус

Общинска администрация Николаево уведомява, че, във връзка с въведеното извънредно положение за борба с COVID-19, е създадена възможност задължените лица да подават документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителният им статус до НАП чрез Общинска администрация и чрез кметствата в общината.

Лицата, с прекъснати здравноосигурителни вноски, могат да подадат Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравоосигурителни вноски" и други документи, необходими за  актуализиране на здравноосигурителен статус, до НАП с посредничеството на Общинска администрация - гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9 и кметствата в общината, като общинските служители имат ангажимента 1/ да установят самоличността на лицето (чрез проверка на лична карта), и 2/  да сканират представените от лицето документи и ги изпратят по ел. поща до офис на НАП в гр. Стара Загора.

В случай, че лицата, подали докумените до НАП, имат нужда от допълнителна информация, могат да получат същата чрез обаждане в офис на НАП и на телефона за информация на НАП 0700 18 700.