Безплатно брашно за хората с увреждания и възрастните хора

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19, на 7-ми и 8-ми април 2020 г. Община Николаево раздаде на хората с увреждания и на възрастните хора от населени места в общината по два килограма брашно. Раздадени бяха общо 4,5 тона.

Брашното е закупено със средства от представителните разходи на Кмета на община Николаево и на Кметовете на кметствата в общината, и е предназначено за подпомагане на най-уязвимите групи граждани в момента - хората с увреждания и възрастните хора.

Искрено се надяваме да сме били полезни.

Николай Кънев - Кмет на Община Николаево