Покана до политическите партии и коалиции за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии в изборите за НС 2021

Покана до политическите партии и коалиции за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии в изборите за НС 2021 image

Изх. № 21-00-1 / 17.02.2021 г.
 
ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:
- ПП „ГЕРБ” 
- КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
- ПП ДПС 
- КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – НФСБ, ВМРО, ПП „АТАКА“ -
- ПП „ВОЛЯ“ 
- КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 22.02.2021 г. от 13.30 ч. в сградата на Община Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, Заседателна зала, за провеждане на консултации за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии (СИК), включително ПСИК, за провеждането на избори за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.
Във връзка с назначаване на СИК е необходимо да представите следните документи:
а/ писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:
- наименование на партията или коалицията, която прави предложението,
- имената и ЕГН на предложените лица,
- длъжност в комисията, за която се предлага,
- образование, специалност,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
б/ заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция от партии;
в/ пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
            г/ списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК  не се яви в изборния ден; списъкът трябва да съдържа данните по т. а/ от настоящото писмо.
           
Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на Кмета на общината до РИК.
 
 
С уважение,
 
НИКОЛАЙ КЪНЕВ
Кмет на Община Николаево

 

Файлове за изтегляне