Покана за общо отчетно-изборно събрание на Народно читалище „Васил Левски 1923“ гр. Николаево