Набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 - втора кампания

Набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 - втора кампания image

С Решение № 61 / 21.01.2021 г. на Министерски съвет преброяването на населението и жилищния фонд бе отложено за периода 7 септември  - 3 октомври 2021 г. В тази връзка и съгласно писмо изх. № 07-06-32 / 2021 г. от НСИ, в периода от 25 май до 10 юни включително се провежда втора кампания по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 г.

Желаещите следва да подадат заявление по приложен образец чрез Общинската преброителна комисия на община Николаево до Директора на ТСБ Стара Загора.

Към заявлението се прилагат автобиография, копие от диплом за завършено образование, цветна дигитална снимка за документи и документ, удостоверяващ IBAN.  

Лицата, подали заявления за преброители и контральори в първата кампания през 2020 г. само потвърждават участието си.

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на Преброяване 2021, в рубриката "Документи, инструментариум и обучителни материали" - "Документи", или като наберете следния линк: https://census2021.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5


---------------------------------------------------------------------------

Съобщение на НСИ

Набират се допълнителни преброители и контрольори за

Преброяване 2021

 

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.

 

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

-      Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.

-      Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.