ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

     ПОКАНА

 

                   За  участие в Кръгла маса за запознаване с резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на Общинска администрация Николаево  по проектУсъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”