Получихме Доклада за обратна връзка по CAF, изготвен от външния оценител, определен за нашата община

Получихме Доклада за обратна връзка по CAF, изготвен от външния оценител, определен за нашата община image

С писмо от Института по публична администрация от 08.12.2022 г. получихме Доклада за обратна връзка по CAF, изготвен за община Николаево от Веселка Донкова - външен оценител към CAF-ресурсния център, определен за Община Николаево. Докладът е изготвен на база проведената в периода 1-21 септември 2022 г. външна обратна връзка - PEF (външна оценка по CAF).

Оценката за външна обратна връзка по CAF се изготвя на два етапа. Първият включва оценка по общо 9 стъпки, разделени в два стълба, а вторият е оценка на нивото на зрялост на администрацията, определено на база спазване и прилагане на осемте принципа на съвършенство.

****************************************************************************************************************************************************************************************************

                                                            Оценката на община Николаево - в резюме

1/ Оценка по стълб 1 и стълб 2

Профил за оценка по Стълб 1

1

2

3

4

5

Стъпка 1 - Решете как да планирате и организирате процеса по самооценка

 

 

 

V

 

Стъпка 2 – Дайте публичност на проекта за самооценка

 

 

 

 

V

Стъпка 3 – Съставете една или повече групи за самооценка

 

 

 

 

V

Стъпка 4 – Организирайте обучение

 

 

 

 

V

Стъпка 5 – Извършете самооценката

 

 

 

 

V

Стъпка 6 – Съставете доклад за резултатите от самооценката

 

 

 

V

 

Профил за оценка по Стълб 2

 

 

 

 

 

Стъпка 7 – Съставете план за подобрения

 

 

 

 

V

Стъпка 8 – Дайте публичност на плана за подобрения

 

 

 

V

 

Стъпка 9 – Приложете плана за подобрения

 

 

 

V

 

Минимален необходим резултат (включително 3 стъпки с минимален резултат 4) = 28

Точки

41


Скала за оценка по стълб 1 и стълб 2 

1

Дейностите са извършени по много ограничен начин

2

Дейностите са извършени по органичен начин

3

Дейностите са извършени по приемлив начин

4

Дейностите са извършени по задоволителен начин

5

Дейностите са извършени по отличен начин


2/ Оценка за ниво на зрялост на администрация

Осемте принципа на съвършенство

Ниво на зрялост

0

I

R

M

1.      Подход, ориентиран към резултати

 

 

V

 

2.      Фокус върху гражданите/потребителите

 

 

 

V

3.      Лидерство и постоянство на целите

 

 

V

 

4.      Управление чрез процеси и факти

 

 

V

 

5.     Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората

 

V

 

 

6.      Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване

 

 

V

 

7.      Развитие на партньорства

 

 

V

 

8.      Социална отговорност

 

 

V

 

Всички 8 принципа трябва да достигнат най-малко начално ниво на зрялост ( I)


Скала за оценка

0

= Началното ниво не е достигнато

I

= Начално ниво

R

= Ниво на реализация

M

= Ниво на зрялост

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************


С целия доклад за външна оценка може да се запознаете в прикачения файл