CAF

От 07 до 09-ти септември 2021 г. в Общинска администрация Николаево се проведе първото специализирано обучение на служители от администрацията...
Прочети
В периода 18-25 юни 2021 г. в гр. София се проведоха първите обучения на служители от Община Николаево за внедряването...
Прочети
Общинска администрация Николаево има удоволствието да съобщи на всички граждани, фирми и други заинтересовани лица, че започва внедряването на Обща...
Прочети