CAF

На 09.06.2023 г., по повод 25 годишнината на Община Николаево, Общинска администрация организира и проведе обучение/семинар на тема "Европейски измерения...
Прочети
По идея и инициатива на кмета на Община Николаево – г-н Николай Кънев, и във връзка със социалната отговорност на...
Прочети
С писмо от Института по публична администрация от 08.12.2022 г. получихме Доклада за обратна връзка по CAF, изготвен за община...
Прочети
Изпълнението на утвърдения „План за подобрение на Общинска администрация при Община Николаево за периода 2022-2023 г.“, който е част от...
Прочети
На тържествена конференция на 25.11.2022 г., в гр. София, на Община Николаево бе връчен етикет "Ефективен CAF потребител". Конференцията бе...
Прочети
На 12 октомври 2022 г. – Денят на българската община, на тържеството по случай празника, Кметът на Община Николаево –...
Прочети
Общинска администрация Николаево има удоволствието да съобщи на всички граждани, фирми и други заинтересовани лица, че в периода 1-21 септември...
Прочети
Общинска администрация към Община Николаево е горда да съобщи на всички заинтересовани страни, че към 01.08.2022 г. са изпълнени 20 мерки...
Прочети
Общинска администрация Николаево информира  всички граждани и заинтересовани страни, че в сроковете, посочени в Плана за подобрение, представляващ план за...
Прочети
Общинска администрация Николаево е горда да информира всички граждани и заинтересовани страни, че администрацията приключи един от основните етапи по...
Прочети
На 17 и 18 януари 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Николаево се проведе второто специализирано обучение на...
Прочети
Общинска администрация Николаево е горда да съобщи на всички заинтересовани лица, че Докладът от самооценката по прилагането на CAF в...
Прочети
От 07 до 09-ти септември 2021 г. в Общинска администрация Николаево се проведе първото специализирано обучение на служители от администрацията...
Прочети
В периода 18-25 юни 2021 г. в гр. София се проведоха първите обучения на служители от Община Николаево за внедряването...
Прочети
Общинска администрация Николаево има удоволствието да съобщи на всички граждани, фирми и други заинтересовани лица, че започва внедряването на Обща...
Прочети