Помощ в изборния ден - 09.06.2024 г., за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Помощ в изборния ден - 09.06.2024 г., за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването image

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД-01-175 / 13.05.2025 г. на Кмета на Община Николаево, избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявка за помощ в изборния ден - 09.06.2024 г., на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9 – в сградата на Общинска администрация-Николаево, и на телефон 04330 / 20-40, от 8,00 до 19,00 часа.

Шофьор от Общинска администрация Николаево ще дойде на адреса на избирателя, ще го откара до изборната му секция и ще го върне обратно на адреса, от който го е взел. Превозът ще се извършва със служебен автомобил Dacia Logan PH2, с регистрационен № СТ 2210 РК и шофьор Димитър Стамов.