Опазване на обществения ред при провеждане на изборите за членове на Европейския парламент и за Народни представители на 09 юни 2024 г. в община Николаево

Съгласно Заповед № РД-01-254 / 06.06.2024 г. на кмет на Община Николаево и с цел опазване на обществения ред при провеждане на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители, се забранява провеждането на масови мероприятия в периода 08-09 юни 2024 г. и продажбата и употребата на алкохол на 09.06.2024 г.

Пълният текст на заповедта следва: 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-254

 

гр. Николаево, 06.06.2024 г.

 

 

Относно: Опазване на обществения ред при провеждане на избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09.06.2024 г. в община Николаево

 

На основание чл. 44, ал.1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс

 

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 08.06.2024 г. (събота) до 24.00 ч. на 09.06.2024 г. (неделя).

2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 6.00 ч. до 24.00 ч. на 09.06.2024 г.

 

Настоящата Заповед да се публикува на сайта на Община Николаево и да се доведе до знанието на търговските обекти на територията на общината.

 

Кметовете на кметства по населените места – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала да я доведат до знанието на търговските обекти в съответните селища.

 

Копие от Заповедта да се изпрати на Областна администрация и Началника на Участък Полиция гр. Гурково.

 

Контролът по спазване на настоящата Заповед да се осъществява от изпълняващия длъжността зам.-кмет АТО Диляна Петрова със съдействието на Участък Полиция гр. Гурково.

 

 

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево