Пореден случай на болен от COVID-19 на територията на Община Николаево

Пореден случай на болен от COVID-19 на територията на Община Николаево image

Към 08.10.2020 г. на територията на община Николаево има пореден регистриран случай на заболял от COVID-19.

Предвид на това задължаваме гражданите стриктно да спазват предпазните мерки, установени със заповед РД-01-253 / .08.10.2020 г. на Кмета на Общината, а именно:

- задължително носене на предпазна маска за лице на закрито,

- задължително спазване на дистанция от поне 1,5 метра,

- задължително ползване на дезинфектанти за ръце!

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, задължително да спазват разпореденото със Заповед № РД-01-252 / 08.10.2020 г. на Кмета на Община Николаево.

Всички заповеди са публикувани в банер "COVID-19"