Предоставяне на електронни административни услуги

Уважаеми потребители на административни услуги,

            Общинска администрация Николаево ви приканва да ползвате възможността да заявите и получите вашата административна услуга по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg). Към него е създаден „Единен модел  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, към който Община Николаево е присъединена, с което ви осигурява възможност за ползване на електронни административни услуги. Услугите са достъпни на адрес

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/ .

Възползвайте се електронните ни услуги и спестете време за по-важни и значими за вас неща.

Повече информация четете на сайта в секция „Администрация“, раздел „Административно обслужване и услуги“