Предпазните маски на закрити обществени места отново стават задължителни

Във връзка с изданените на 22.06.2020 г. заповеди на Министъра на здравеопазването за мерките срещу COVID-19, Кметът на Община Николаево постанови нови заповеди с номера РД-01-166 / 23.06.2020 г. и РД-01-167 / 23.06.2020 г., с които маските за лице на закрити обществени места стават задължителни.

С пълния текст на заповедите може да се запознаете по-долу. Заповедите са публикувани и в банер "COVID-19".