Предстоящо пръскане на тревни площи с препарати за растителна защита - на 10.06.2021 г.

Предстоящо пръскане на тревни площи с препарати за растителна защита - на 10.06.2021 г. image

Община Николаево

 предупреждава собствениците на пчелини и пчелни семейства на територията на общината за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

 

Община Николаево уведомява собствениците на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ - Пловдив ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на УДВГД Пловдив.

 

Третирането на територията на гр. Николаево ще се извърши на 10.06.2021 г.

 

Продукт за растителна защита /препарат - ГАЛЪП СУПЕР 360. Активно вещество 360 г./л. глифозат.  ГАЛЪП СУПЕР 360 не е токсичен за пчели. Не се изисква карантинен срок.

Вносител на продукта е „НИТРОФЕРТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №34.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България със Заповед №РД 11-426/09.03.2018 г. на БАБХ и разрешение №01565-ПРЗ/14.03.2018 г.

 

Упълномощено лице: инж./гл. специалист РЦ – Стара Загора - тел. за връзка 0884 990422.

 

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.