Предварителни избирателни списъци в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Предварителни избирателни списъци в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. image

                                        ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НИКОЛАЕВО               КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АДРИАН ИВАНОВ НЕЙКОВ

                     АЙШЕГЮЛ ЕМИЛОВА ТЕНЕВА

                     АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ЯЗАДЖИ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

                     АЛИНА ВАЛЕРИЕВНА САМОЙЛЕНКО

                     АНА АНГЕЛОВА ЛЕСОВА

                     АНА ХРИСТИНОВА КОЧЕВА

                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ МЕРДЖАНОВ

                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛИНА АНДРЕЕВА МИТЕВА

                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     АНДРЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ БОЖКОВ

                     АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ

                     АНДРЕЙ ПЕТРОВ АНДРЕЕВ

                     АНДРЕЯНА ГРОЗЕВА АНДРЕЕВА

                     АНЕТА ЗАРКОВА АНГЕЛОВА

                     АНКА СИМЕОНОВА ГАНЧЕВА

                     АНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

                     АНКО ГЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     АНТОН ЖЕЛЕВ КОЛЕВ

                     АНТОН ИЛИЕВ НИКОЛОВ

                     АНТОН ТОДОРОВ АНТОНОВ

                     АРГИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

                     АСЕН АНТОНОВ ПАЧЕВ

                     АСЕН МИТКОВ ГИНДЕВ

                     АСЕН ПЕТРОВ СЛАВОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ МАЧКОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ СЪБКОВ

                     АТАНАС НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ

                     АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ТРИФОНОВ ПЕЕВ

                     АТАНАСКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     АТАНАСКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

                     АТАНАСКА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АТАНАСКА СТАНЕВА ДИНЕВА

                     БЕКИР СЮЛЕЙМАНОВ РЕДЖЕБОВ

                     БЕЛЧО ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     БЛАГОЙ  МИЛАНОВ

                     БОГДАН ЕВГЕНОВИЧ МАЛИШ

                     БОГДАН ПЕТКОВ БОГДАНОВ

                     БОГДАНКА ЦВЕТКОВА НЕЙКОВА

                     БОЙКА НЕДЕЛЧЕВА МИРЕВА

                     БОЙНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     БОНКА ТАНЕВА ПАВЛОВА

                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВАЛЕНТИНА МИРОСЛАВОВА НАЧЕВА

                     ВАНЬО ИЛИЕВ МОКРИШЕВ

                     ВАНЯ ЖЕЛЕВА КОСТАДИНОВА

                     ВАНЯ ИВАНОВА СЛАВОВА

                     ВАНЯ СТОЯНОВА МИТЕВА

                     ВАНЯ СТОЯНОВА СТАНЕВА

                     ВАСИЛ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     ВАСИЛ ДОБРЕВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ

                     ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНАЧКОВ

                     ВАСИЛ ЛЮЦКАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЯНКОВ

                     ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА БИСТРЕВА

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ВАСИЛКА КОЛЕВА КАМЕНОВА

                     ВАСИЛКА ПАВЛОВА ДЕЛЧЕВА

                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

                     ВЕЛИНА СТАНЧЕВА СЛАВОВА-САРИЕВА

                     ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА КРЪСТЕВА

                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА

                     ВЕЛИЧКО ЦОНЕВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЕЛИЧКО ЦОНКОВ НАНЕВ

                     ВЕНЕТА МОМЧЕВА ГЕНЧЕВА

                     ВЕНЦИСЛАВ РАДКОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ

                     ВЕСИСЛАВА СЛАВОВА НЕДЯЛКОВА

                     ВЕСКА МИТЕВА РУЙЧЕВА

                     ВИКТОР ВАСИЛЕВИЧ КУЛЧУ

                     ВИОЛЕТА КОЕВА АНТОНОВА

                     ВИОЛЕТА ПЕТКОВА КИШЕВА

                     ВИТАЛИЙ ДМИТРОВИЧ ПОПОВ

                     ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ТИЛКИ

                     ВЛАДИМИР ОХАНЕСОВ ТАКВОРОВ

                     ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СТРЕЛЕЦ

                     ВЪЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЧЕВ

                     ВЪЛЧО НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ

                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА СЪБКОВА

                     ГАЛИН ГАНЧЕВ ЦОНЕВ

                     ГАЛИНА БОГДАНОВА ЦОНЕВА

                     ГАЛИНА ДИМОВА ГРОЗЕВА

                     ГАЛИНА ЦОНЕВА ЦАНЕВА

                     ГАЛЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА МАРТИНОВА

                     ГАЛЯ СТОЙКОВА БЕЛЧЕВА

                     ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИГНАТОВА

                     ГАНЧО ХРИСТОВ ДРАГАНОВ

                     ГЕНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ

                     ГЕОРГИ ЕНЧЕВ СТОЯНОВ

                     ГЕОРГИ ЖОРОВ СИМЕОНОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛАШОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СЪБКОВ

                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКОВ

                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ КОВАЧ

                     ГЕРГА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ГИНА ГЕНОВА ДОБРЕВА

                     ГИНКА ГАНЧЕВА ЦОНЕВА

                     ДАНАИЛ МИНЧЕВ ДИНЕВ

                     ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

                     ДАНАИЛ РУМЕНОВ ЦОНЕВ

                     ДАНИЕЛ ПЕНКОВ ДАВИДОВ

                     ДАНИЕЛ ТЕНЕВ ТЕНЕВ

                     ДАНИЕЛА ЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     ДАНИЕЛА САШЕВА МИТЕВА

                     ДАНИЕЛА СОФИЕВА АТАНАСОВА

                     ДАРИНА ПЕТКОВА АНДРЕЕВА

                     ДАФИНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

                     ДЕАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

                     ДЕНИСЛАВ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ

                     ДЕНКА ВЕЛИЧКОВА РУЙЧЕВА

                     ДЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НЕДКОВА

                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА СТАНЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА

                     ДЕЧО ХРИСТОВ ОРЕШКОВ

                     ДЕШКА КОЛЕВА ПЕТРОВА

                     ДЕЯН ИВАНОВ БАЛКАНСКИ

                     ДЕЯН ИВАНОВ БЕЛЕМЕЗОВ

                     ДИАН ИВАНОВ ДЕСКОВ

                     ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА ВИДОЛОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

                     ДИМИТРИНА ДЕНКОВА БЕЛЕМЕЗОВА

                     ДИМИТРИНА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА

                     ДИМИТРИНА СТАНЕВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНКА СЛАВОВА ЯНКОВА

                     ДИМИТЪР АНТОНОВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ВЪЛЧЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ДИМОВ НЕДКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГРИГОРОВ

                     ДИМИТЪР МИХАИЛОВ БОРИСОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ЦАНКОВ МИТЕВ

                     ДИМКА ПЕНЕВА БОЕВА

                     ДИМО БОРИСОВ ПЕТРОВ

                     ДИМО ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМЧО ПЕТКОВ ДОНЧЕВ

                     ДИНКО ДИМИТРОВ ДИНЕВ

                     ДИЯН ЕВГЕНИЕВ ДАСКАЛОВ

                     ДИЯН ИВАНОВ АНДРЕЕВ

                     ДИЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИЯН РУСЕВ РУЙЧЕВ

                     ДИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВ

                     ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ АРАБАДЖИ

                     ДОБРИ СТАНЕВ ДОБРЕВ

                     ДОБРИН КОЛЕВ ДОНЧЕВ

                     ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

                     ДОБРОМИР СТАНИМИРОВ СТАНЕВ

                     ДОНИКА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА

                     ДОНИКА СЛАВОВА ПЕТКОВА

                     ДОНКА ВЕЛИЧКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДОНКА ВЕЛИЧКОВА СТАНЕВА

                     ДОНКА ДЕНЕВА АТАНАСОВА

                     ДОНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

                     ДОНКА ЖЕЛЕВА СТАНЕВА

                     ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА

                     ДОНКА ЗЛАТЕВА ВАСИЛЕВА

                     ДОНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

                     ДОНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ДОНКА КРАСИМИРОВА МИНЧЕВА

                     ДОНКА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     ДОНКА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ДОНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

                     ДОНЧО ИВАНОВ ЦАНЕВ

                     ДОНЧО КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

                     ДОНЧО ПЕНЕВ ДОНЧЕВ

                     ДОНЧО СЛАВОВ ИВАНОВ

                     ДОЧКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА

                     ДОЧКА ТОДОРОВА ДОНЧЕВА

                     ДРАГАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ДРАГАНА ЙОВЧЕВА ДРАГАНОВА

                     ЕВГЕН ГЕОРГИЙОВИЧ КОВАЧ

                     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

                     ЕВГЕНИ РАХИМ СУЛТАНИ

                     ЕВГЕНИЯ АНКОВА ГЕНЧЕВА

                     ЕВГЕНИЯ БОЯНОВА ГЪРДЕВА

                     ЕВГЕНИЯ ДИМЧЕВА ПАВЛОВА

                     ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА БОРИСОВА

                     ЕКАТЕРИНА ЦОНЕВА БЕЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА ПЕЕВА

                     ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛ ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА САЛИЕВА

                     ЕНЧО ВАСИЛЕВ ЕНЕВ

                     ЕНЧО КОЛЕВ ЕНЕВ

                     ЖАСМИН СТЕФАНОВ ГЛУТНИКОВ

                     ЖЕКО КОЙЧЕВ ЛЪСКОВ

                     ЖЕЛКА ЗЛАТЕВА ОРЕШКОВА

                     ЖЕЛКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

                     ЖЕЛЬО НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ

                     ЖЕЛЯЗКА ГОСПОДИНОВА КАРАДЖОВА

                     ЖЕЛЯЗКО ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ЖЕНЯ ТОДОРОВА ДОБРЕВА

                     ЖИВКА ТОДОРОВА СЛАВОВА

                     ЖИВКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

                     ЖОРО ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ

                     ЖУЛИЕТА СТЕФАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     ЗАХАРИ ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ

                     ЗДРАВКО ЦОНЕВ СИМЕОНОВ

                     ЗИНКА ЙОРДАНОВА РАЙНОВА

                     ЗЛАТИ МИНЧЕВ ГЪРДЕВ

                     ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА

                     ЗЛАТИНА МАРИАНОВА ГЕНЧЕВА

                     ЗЛАТИНА ЦОНКОВА РУЙЧЕВА

                     ЗЛАТИНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

                     ЗЛАТКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ЦАНЕВА

                     ЗЛАТКА КОЛЕВА РУЙЧЕВА

                     ЗЛАТКА ПЕТКОВА ГРОЗЕВА

                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА ПЪРВЕВА

                     ЗЛАТКО АНДРЕЕВ ПЕТКОВ

                     ЗОРНИЦА МИНЧЕВА ЙОРДАНОВ

                     ЗЮМБЮЛА ЖЕЛЕВА АЛЕКОВА

                     ИВАЙЛО КОЛЕВ СТОЯНОВ

                     ИВАН АНДРЕЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН АСПАРУХОВ КЪНЕВ

                     ИВАН АТАНАСОВ КОНСУЛОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ СЪБКОВ

                     ИВАН БЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ

                     ИВАН БОНЕВ СТОЙКОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ РАЙНОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАН ДИМОВ ГЕНЧЕВ

                     ИВАН ДИМОВ ЖЕЛЕВ

                     ИВАН ИВАНОВ САРАФИМОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН КОЙЧЕВ КИРЧЕВ

                     ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ДЮЛГЕР

                     ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ПОПОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ

                     ИВАН МАРИНОВ БАРЕНКОВ

                     ИВАН МАРКОВ СТОЙКОВ

                     ИВАН МИЛУШЕВ БЕЛЕМЕЗОВ

                     ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

                     ИВАН НЕЙКОВ АНДРЕЕВ

                     ИВАН ПЕЕВ БАЗЕВ

                     ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН СИМЕОНОВ ХАДЖИЕВ

                     ИВАН СЛАВОВ КОВАЧЕВ

                     ИВАН СТАНЕВ ЛЕКОВ

                     ИВАН СТОЙНОВ СТАНЕВ

                     ИВАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     ИВАН ЦАНЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ

                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЕВА

                     ИВАНКА ДЕНЕВА ЦАНЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕНОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     ИВАНКА КЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА КОЛЕВА МИТЕВА

                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЧИНТУЛОВА

                     ИВАНКА ПАВЛОВА ГЛУТНИКОВА

                     ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА

                     ИВАНКА ПЕТРОВА ПАНОВА

                     ИВАНКА СИМЕОНОВА СТАНЕВА

                     ИВАНКА СТАНЕВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА СТАНЕВА ЛЮЦКАНОВА

                     ИВАНКА ЦОНЕВА КОЙЧЕВА

                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     ИВО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

                     ИВОНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

                     ИЛИЯ БЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ВАНЕВ МОКРИШЕВ

                     ИЛИЯ ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

                     ИЛИЯ ДОНЧЕВ НИКОЛОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ

                     ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КИШЕВА

                     ИМИЛИАНА МАРИЯНОВА ИВАНОВА

                     ИРЕНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА

                     ИРИНА ИВАНОВНА ГОНТАРЕНКО

                     ИСКРА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ИСУС СИМЕОНОВ ГАНЧЕВ

                     ЙОВКА СТОЯНОВА ДОНЧЕВА

                     ЙОВЧО ПЕТРОВ КОЛЕВ

                     ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

                     ЙОРДАН ДИМОВ АПОСТОЛОВ

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА АНДРЕЕВА

                     ЙОРДАНКА МАНОЛОВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

                     ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ПОПОВА

                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

                     ЙОСКО НЕДЯЛКОВ СТОЯНОВ

                     КАДРЙЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА

                     КАЙМЕТ МЕХМЕД ПАЛЬОШ

                     КАЛИН КЪНЕВ ПАШАЛОВ

                     КАЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     КАЛИНКА АНТОНОВА ПАЧЕВА

                     КАЛИНКА ИВАНОВА НЕЙКОВА

                     КАЛИНКА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     КАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ГУСАРОВА

                     КАТЯ МИНЧЕВА ВЕЛЕВА

                     КАТЯ МИТЕВА НЕЙКОВА

                     КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕНЧЕВА

                     КАТЯ СТОЙКОВА ХАДЖИЕВА

                     КАТЯ ЯНКОВА ВЪЛЧЕВА

                     КЕРА КОЛЕВА КОНСУЛОВА

                     КЕТА ТОДОРОВА ПАШАЛОВА

                     КИНА СТЕФАНОВА ВИДОЛОВА

                     КИНА ЦАНЕВА ПЕТРОВА

                     КОЙО БОНЕВ КАНАЗИРСКИ

                     КОЙЧО ПЕТРОВ МАРОВ

                     КОЙЧО СТОЙКОВ КОЙЧЕВ

                     КОЙЧО ЯНКОВ КОЕВ

                     КОЛЬО АНТОНОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО АТАНАСОВ НИКОЛОВ

                     КОЛЬО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ ЧЕРГЕЛАНОВ

                     КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

                     КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

                     КРАСИМИР АТАНАСОВ МАРТИНОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ МИНЧЕВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

                     КРАСИМИР КОЛЕВ ИВАНОВ

                     КРАСИМИР ПАВЛОВ ХРИСТОВ

                     КРАСИМИР СИМЕОНОВ ГЕНЧЕВ

                     КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

                     КРАСИМИР ЦОНЕВ КОЙЧЕВ

                     КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     КРАСИМИРА МИНЧЕВА СТОЯНОВА

                     КРАСИМИРА МИТЕВА МИНЧЕВА

                     КРАСИМИРА МИХНЕВА КОЛЕВА

                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА РУЙЧЕВА

                     КРЕМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

                     КРЕМЕНА ПЕТРОВА КОСТОВА

                     КРИСТИНА ИВАНОВА СТАНЕВА

                     КРИСТИНА СЛАВЧЕВА СЛАВОВА

                     КРЪСТИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ

                     КЪНА МАРИНОВА ПЕТКОВА

                     КЪНЧО СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     КЪНЬО ДИМИТРОВ ПАШАЛОВ

                     ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА БАЛКАНСКА

                     ЛЮБОВ ВАСИЛЕВНА АБАКУМОВА

                     ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ

                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

                     ЛЮБОМИР ПАВЛОВ СТОЯНОВ

                     ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЛЮЦКАНОВ

                     ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ЛЮЦКАН ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ

                     МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ДЕСКОВА

                     МАРИАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     МАРИАНА ГАНЧЕВА ХРИСТОВА

                     МАРИАНА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИАНА ЗЛАТЕВА ДЮЛГЕРОВА

                     МАРИАНА КИРИЛОВА САРИЕВА

                     МАРИАНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

                     МАРИАНА МАРКОВА СТОЯНОВА

                     МАРИАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

                     МАРИАНА ЦОНКОВА НАНЕВА-МИЛАНОВА

                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМОВА

                     МАРИЙКА ЖЕКОВА НАЙДЕНОВА

                     МАРИЙКА ИВАНОВА ЧЕНКОВА

                     МАРИЙКА КОЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     МАРИЙКА КОЛЕВА СТОЯНОВА

                     МАРИЙКА РУСЕВА КОЛЕВА

                     МАРИЙКА СИМЕОНОВА ЩЪТОВА

                     МАРИЙКА СТАНЕВА КАЛЧЕВА

                     МАРИЙКА СЪБЕВА ТОДОРОВА

                     МАРИН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

                     МАРИН ДОНЧЕВ КРЪСТЕВ

                     МАРИН ЙОРДАНОВ КЕРАНОВ

                     МАРИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ

                     МАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     МАРИО ПЕТРОВ БОСЕВ

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАНАЗИРСКА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КАЧАРОВА

                     МАРИЯ ДИМОВА МЕРДЖАНОВА

                     МАРИЯ КОЛЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГРИГОРОВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА ЧАКЪРОВА

                     МАРИЯ МИЛЕНОВА ЧЕНКОВА

                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА КЪНЕВА

                     МАРИЯ НЕЙКОВА ДАСКАЛОВА

                     МАРИЯ НЕЙКОВА КОЛЕВА

                     МАРИЯ ПЕНКОВА ДАВИДОВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА

                     МАРИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ СЛАВОВА АНДРЕЕВА

                     МАРИЯ СЛАВОВА ЧУЛЕВА

                     МАРИЯ СОХЕЛ МИАХ

                     МАРИЯ СТАНЕВА СТАНЕВА

                     МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА АНДРЕЕВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА АНТОНОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА ПОПОВА-СУЛТАНИ

                     МАРИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА-ЗЛАТЕВА

                     МАРИЯН ЦАНЕВ МИТЕВ

                     МАРИЯНА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА

                     МАРИЯНА БОЯНОВА ТАКВОРОВА

                     МАРИЯНА ГРИГОРОВА КОЛЕВА

                     МАРТИН НЕДЯЛКОВ СТОЯНОВ

                     МАША ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАША СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     МАЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

                     МЕГЛЕНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

                     МЕХМЕД АСАН АЛАЧ

                     МИГЛЕНА АСЕНОВА ПЕТРОВА

                     МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА ЛЕСОВА

                     МИЛЕН ГАНЧЕВ ЧЕНКОВ

                     МИЛЕН НЕЧЕВ НЕЧЕВ

                     МИЛЕН ТЕНЕВ КОЙЧЕВ

                     МИЛЕНА ПЕНЕВА ДИНЕВА

                     МИЛИАНА СТАНЕВА СТАНЕВА

                     МИЛКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА-ИВАНОВА

                     МИЛКА КОЛЕВА СТОЙКОВА

                     МИЛКА НЕНОВА ЦОНЕВА

                     МИЛЧО ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИМА ЦОНКОВА РУЙЧЕВА

                     МИНКА ДОБРЕВА ВЛАЕВА

                     МИНКА СТОЙКОВА ПЕТРОВА

                     МИНЧО ЗЛАТЕВ ГЪРДЕВ

                     МИНЧО ЙОРДАНОВ ДИНЕВ

                     МИНЧО СТОЯНОВ ДОЙНОВ

                     МИРОАН ИВАНОВ ТУРЛАКОВ

                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ СТОЙКОВ

                     МИРОСЛАВА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

                     МИТКО АНТОНОВ ИВАНОВ

                     МИТЬО ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ

                     МИХАИЛ ВЕНКОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХАИЛ КРАСИМИРОВ МАРТИНОВ

                     МИХАИЛ ФАНОВ АСЕНОВ

                     МИХНИ СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

                     МИШО ВЕСЕЛИНОВ МИШЕВ

                     МОМКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

                     НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА КОЙЧЕВА

                     НАДКА СЛАВОВА БЪЧВАРОВА

                     НАЙДА ГЕНЧЕВА ДОНЧЕВА

                     НАЙДЕН ВЕНКОВ МИХАЙЛОВ

                     НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НАТАЛИЯ ВАСИЛИЕВНА МАЛЕВА

                     НЕВЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

                     НЕДЕЛИНА ЯРОСЛАВОВА НЕДЕВА

                     НЕДКА БОНЕВА КИРЕВА

                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА СЪБКОВА

                     НЕДКА ДИМОВА ГРОЗЕВА

                     НЕДКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВЕЛИЧКОВА

                     НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ПЕТРОВ

                     НЕЙКО АНДРЕЕВ НЕЙКОВ

                     НЕЙКО СТОЯНОВ НЕЙКОВ

                     НЕЛА СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

                     НЕЛИ ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     НЕЛИ ЗЛАТЕВА АНАЧКОВА

                     НЕФИС НЕДЖИБОВА СЮЛЕМАНОВА

                     НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛА СТАНЕВ ПОПОВ

                     НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КЪНЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙНОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ РАДЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТУРЛАКОВ

                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

                     НИКОЛИНКА ВЛАДКОВА ИЛИЕВА

                     НИНА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА

                     НИНА ЛЮЦКАНОВА СТОЯНОВА

                     НИНА ПЕТРОВА ЧИНТУЛОВА

                     НИНА ТРИФОНОВА КОЙЧЕВА

                     ОЛЕКСАНДР  КАРАСТОЯНОВ

                     ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БОБИКОВ

                     ПАВЛИНА СЛАВОВА СТОЯНОВА

                     ПАМЕЛА СВЕТОМИРОВА НИКОЛОВА

                     ПЕЙО ТРИФОНОВ ПЕЕВ

                     ПЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     ПЕНКА АНТОНОВА ВЕНКОВА

                     ПЕНКА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА

                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ТУРЛАКОВА

                     ПЕНКА ВЕЛКОВА СТАНЕВА

                     ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА

                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ИФАНТИ

                     ПЕНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ПЕНКА ИЛИЯНОВА НЕЙКОВА

                     ПЕНКА КЪНЧЕВА КОВАЧЕВА

                     ПЕНКА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА

                     ПЕНКА ПЕТКОВА ДОЙНОВА

                     ПЕНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

                     ПЕНКА СТАНЕВА ТОМОВА

                     ПЕНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

                     ПЕНКА СТОЕВА ГАНГАЛОВА

                     ПЕНКА СТОЙКОВА ЧИНТУЛОВА

                     ПЕНКА СТОЯНОВА СТАНЕВА

                     ПЕНКА ТАНУШКОВА ЙОРДАНОВА

                     ПЕНЧО ИВАНОВ ФИЛИПЧЕВ

                     ПЕНЧО ПЕТКОВ БОГДАНОВ

                     ПЕНЧО ЦОНЕВ РУЙЧЕВ

                     ПЕТКО БОГДАНОВ НИКОЛОВ

                     ПЕТКО ПЕТРОВ БОСЕВ

                     ПЕТКО СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ПЕТЪР ИЛИЕВ КАМЕНОВ

                     ПЕТЪР РОСЕВ ТОМОВ

                     ПЕТЪР СЛАВОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ БИСТРЕВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЧИНТУЛОВ

                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА КОЛЕВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА ЦАНЕВА

                     ПЕТЯ ИЛИЕВА СТАНЕВА

                     ПЕТЯ ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА

                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АЛАШОВ

                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОЛЕВ

                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ

                     ПЬОТР  ПИСОВ

                     ПЬОТР ЗАХАРОВИЧ ЯЗАДЖИ

                     РАДЕНКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАДИ ВЕНКОВ ЯНКОВ

                     РАДИЯНА СЛАВОВА СЛАВОВА

                     РАДКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

                     РАДКА ИВАНОВА ТИНКОВА

                     РАДКА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА

                     РАДКА НИКОЛОВА СТАНЕВА

                     РАДКА СТОЯНОВА КЕРАНОВА

                     РАДКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

                     РАДКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

                     РАДКА ЦАНЕВА ЛЪСКОВА

                     РАДКО ВЕЛИЧКОВ ЦОНЕВ

                     РАДОСЛАВ СТАНЕВ СИМЕОНОВ

                     РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ КОЙЧЕВ

                     РАДОСЛАВА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

                     РАДОСТИНА ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА

                     РАДОСТИНА ЖЕЛЕВА СЛАВОВА

                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА

                     РАЙНА ИЛИЕВА ГИНДЕВА

                     РАЙО ПЕТКОВ РАЕВ

                     РАЛИЦА СТАНИМИРОВА КАЧАРОВА

                     РЕНЕТА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     РОСАНА АНГЕЛОВА МАНАСИЕВА

                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     РОСЕН СТЕФАНОВ ЯЛАМОВ

                     РОСЕН СТОЙЧЕВ ДОНЕВСКИ

                     РОСИНА ДИЯНОВА РУЙЧЕВА

                     РОСИЦА ИВАНОВА ТОМОВА

                     РУЖА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

                     РУЙЧО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     РУМЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     РУМЕН РУСЕВ РУЙЧЕВ

                     РУМЕН ЦОНЕВ РУЙЧЕВ

                     РУМЯНА АНГЕЛОВА СЕРГЕЕВА

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ЗРЪНКОВА

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ЧЕРГЕЛАНОВА

                     РУМЯНА ТРАЯНОВА НИКОЛОВА

                     РУСАНКА МЛАДЕНОВА МОКРИШЕВА

                     РУСИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

                     РУСКА ЗЛАТЕВА НИКОЛОВА

                     РУСКА ПЕТКОВА РУЙЧЕВА

                     РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛИЕВ

                     САША ЖЕЛЕВА РУСЕВА

                     СВЕТЛАНА МАРИНОВА ЛИЧЕВА

                     СВЕТОМИР ПЕНКОВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ТУРЛАКОВ

                     СВЕТОСЛАВ РАХИМ СУЛТАНИ

                     СЕМО АСЕНОВ СЕМОВ

                     СИЙКА КОЛЕВА СЛАВОВА

                     СИЛВЕНА ПЕТРОВА ЧИНТУЛОВА

                     СИЛВИЯ СЛАВОВА НЕЧЕВА

                     СИМЕОН ГАНЧЕВ МИТЕВ

                     СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     СИМЕОН ИВАНОВ СТАНКОВ

                     СИМЕОН СЛАВОВ КОВАЧЕВ

                     СЛАВЕНА СЛАВЧЕВА СЛАВОВА

                     СЛАВИ АНДРЕЕВ ПЕТКОВ

                     СЛАВИ ДИМОВ СЛАВОВ

                     СЛАВИ ДОНЧЕВ СЛАВОВ

                     СЛАВИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ

                     СЛАВИ ПЕТРОВ СЛАВОВ

                     СЛАВИ СТАНЕВ СЛАВОВ

                     СЛАВКА ДИАНОВА ДЕСКОВА

                     СЛАВКА ПЕНЕВА ТОДОРОВА

                     СЛАВКА ПЕНЧЕВА КЬОВБАШИЕВА

                     СЛАВКА СТОЯНОВА ДЕСКОВА

                     СЛАВЧО СЛАВОВ СЛАВОВ

                     СНЕЖАНА ДОНЧЕВА ЦАНЕВА

                     СНЕЖАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     СНЕЖАНА РУСЕВА ХАСАНОВА

                     СНЕЖАНА ХРИСТОВА ТУРЛАКОВА

                     СОФИЯ ЮРИЕВНА ПОПОВА

                     СРЕБРИНА ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА

                     СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ

                     СТАНИМИР ИВАНОВ БАЛКАНСКИ

                     СТАНИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТАНИМИР ИВАНОВ КАЧАРОВ

                     СТАНИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ

                     СТАНИМИР МИНЧЕВ ДИНЕВ

                     СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ СТАНЕВ

                     СТАНИСЛАВ НЕЙКОВ СТОЯНОВ

                     СТАНИСЛАВ ЦЕЦКОВ АНДРЕЕВ

                     СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА САРИЕВА

                     СТАНИСЛАВА МИНЧЕВА СТОЯНОВА

                     СТАНКА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА

                     СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА КОЕВА

                     СТАНКА НЕДЯЛКОВА СТАНЕВА

                     СТАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТАНКА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА

                     СТАНКА СТОЯНОВА ДЕНЧЕВА

                     СТАНЧО ДОБРЕВ СТАНЕВ

                     СТАНЧО ИВАНОВ СТАНЕВ

                     СТЕЛА СТАНЕВА ДОБРЕВА

                     СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ВИДОЛОВ

                     СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

                     СТЕФАН МИТКОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН НЕДКОВ СТОЯНОВ

                     СТЕФАН ПЕНКОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН СТАНЕВ ЧЕНКОВ

                     СТЕФАН ЦЕЦКОВ АНДРЕЕВ

                     СТЕФАНА КОЕВА КОСТАДИНОВА

                     СТЕФАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     СТЕФАНКА ИВАНОВА ФИЛИПЧЕВА

                     СТЕФАНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА

                     СТЕФКА ГАНЧЕВА ДОБРЕВА

                     СТЕФКА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     СТЕФКА ПЛАМЕНОВА АЛАШОВА

                     СТОИЛ АНТОНОВ СИВРЕВ

                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СТОЙКА ЙОРДАНОВА АПОСТОЛОВА

                     СТОЙКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СТОЙКО СТОЯНОВ СТАНЕВ

                     СТОЙНО ИВАНОВ СТОЙНОВ

                     СТОЙЧО БОНЕВ СТОЙКОВ

                     СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ДИНЕВ ИВАНОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     СТОЯН КОЛЕВ АТАНАСОВ

                     СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

                     СТОЯН ПЕТКОВ МИРЕВ

                     СТОЯН СЛАВОВ ПЕТКОВ

                     СТОЯН СТАНЕВ СИМЕОНОВ

                     СТОЯН ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ

                     СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЦАНЕВА

                     СТОЯНКА ПЕТРОВА БЪЧВАРОВА

                     СТОЯНКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

                     СТОЯНКА ТОДОРОВА ГЕНЧЕВА

                     СЮЛЕЙМАН БЕКИРОВ РЕДЖЕБОВ

                     ТАНЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

                     ТАНЯ ИВАНОВА ПОПОВА

                     ТАНЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА

                     ТАНЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ТАТЯНА ПЕТРОВА МАРТИНОВА

                     ТАТЯНА СТОЯНОВА КОЛЕВА

                     ТАТЯНА ТРИФОНОВА АНДРЕЕВА

                     ТАШИЕ ЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА

                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ИГНАТОВА

                     ТЕНЬО РУСЕВ ТЕНЕВ

                     ТЕНЬО ХРИСТОВ КОЙЧЕВ

                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

                     ТИНА МИХАЛЕВА НЕДКОВА

                     ТОДОР АНТОНОВ МИЛАДИНОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

                     ТОДОР ЗАХАРИЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ИВАНОВ СЛАВОВ

                     ТОДОР КОЙЧЕВ БЪЧВАРОВ

                     ТОДОР СТЕФАНОВ ВИЧЕВ

                     ТОДОРКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТОДОРКА ТОДОРОВА СУНГУРОВА

                     ТОТКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ТОТКА МАРТИНОВА ЖЕЛЕВА

                     ТРИФОН ТЕНЕВ КОЙЧЕВ

                     ФАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     ФАНА АТАНАСОВА РУСЕВА

                     ФАНКА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     ФАТМЕ МЕХМЕД ХАЛИМ

                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

                     ХРИСТИЯН МИХНЕВ СТОЯНОВ

                     ХРИСТО БОЙЧЕВ ИВАНОВ

                     ХРИСТО КОЛЕВ КОЛЕВ

                     ЦАНКА ДИМИТРОВА КОЙЧЕВА

                     ЦАНКА КОЛЕВА ЧЕРГЕЛАНОВА

                     ЦАНКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА

                     ЦАНКА ЦАНЕВА КОСТАДИНОВА

                     ЦАНЬО ИВАНОВ КОЛЕВ

                     ЦВЕТАНА МИТЕВА ЕНЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА КОЙЧЕВА КОЙЧЕВА

                     ЦЕЦКО СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ

                     ЦОНКА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦОНКА ДИМОВА АПОСТОЛОВА

                     ЦОНКА СТАНЕВА СИМЕОНОВА

                     ЦОНКО ПЕНЧЕВ РУЙЧЕВ

                     ЦОНКО ПЕТКОВ ЦОНКОВ

                     ЦОНКО РУМЕНОВ ЦОНЕВ

                     ЦОНКО ТОДОРОВ РУЙЧЕВ

                     ЦОНЬО ВЕЛИЧКОВ ЦОНЕВ

                     ЦОНЬО ИВАНОВ ЦОНЕВ

                     ЧЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     ЮЛИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА

                     ЮРИЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОРТНОВ

                     ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НУДЖЕНКО

                     ЮСЕИН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ

                     ЯНКА АТАНАСОВА РУЙЧЕВА

                     ЯНКА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ЯНКА СТАНЕВА ЦОНЕВА

                     ЯНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

                     ЯНКО КОЕВ ЯНКОВ

                     ЯНКО СОФИЕВ АТАНАСОВ

                     ЯРОСЛАВ НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ


                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НИКОЛАЕВО               КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ

                     АЛЕКСИ СТАНЕВ ДОБРЕВ

                     АМЕТ СМАИЛ КУРБАН

                     АНА ЙОРДАНОВА БАНКОВА

                     АНА МАРИНОВА ПЕТКОВА

                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ КОСТОВ

                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КОСТОВ

                     АНГЕЛИНА ШИБИЛОВА КОЛЕВА

                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ДИНЕВА

                     АНЕТА МИТЕВА СТЕФАНОВА

                     АНЕТА САШЕВА МЕРДЖАНОВА

                     АНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА

                     АНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     АНКА ИЛИЕВА БАНКОВА

                     АНКА КАТЕВА ИВАНОВА

                     АНКА РУМЕНОВА БАНЧЕВА

                     АНКА РУСЕВА АЛЕКОВА

                     АНКА РУСЕВА МИТЕВА

                     АНКА САШЕВА МЕРДЖАНОВА

                     АНКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

                     АННА СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА

                     АСЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     АСПАРУХ ИВАНОВ КЪНЕВ

                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ПЕЕВ БАЗЕВ

                     АТАНАС ПЕНЕВ ПЕНЧЕВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС СТОЕВ ДИМИТРОВ

                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     АТАНАСКА ЕЛЕНОВА ДИМИТРОВА

                     БЕЛЧО ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ

                     БЕЛЧО ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

                     БЕЛЧО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ

                     БИЛЯНА ДЕНЧЕВА ТОДОРОВА

                     БОГДАН КОЛЕВ МОЛЛОВ

                     БОГДАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     БОЖАНА АТАНАСОВА КАРАГИТЛИЕВА

                     БОЖИДАР ДРАГАНОВ БОЕВ

                     БОНКА НЕДЕЛЧЕВА СЛАВОВА

                     БОНЧО ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ

                     БОРИСЛАВ МИРОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

                     БОРИСЛАВ МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ИЛИЕВ

                     БОРЯНА ЕВТИМОВА СТОЙКОВА

                     БОЯН ВАСИЛЕВ БОНЕВ

                     ВАЙДЕ ХАСАНОВА БЕКИРОВА

                     ВАЛЕНТИН КАТЕВ СТЕФАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ

                     ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ВАНЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА

                     ВАНЯ ПЕТРОВА НЯГОЛОВА

                     ВАНЯ ПЛАМЕНОВА КОСЕВА

                     ВАНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

                     ВАНЯ ТОТЕВА СТОЯНОВА

                     ВАСИЛ ГЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ КРЪСТЕВ ГЕНЧЕВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛКА АНКОВА ВЪЛЧЕВА

                     ВАСИЛКА ДОБРЕВА ХРИСТОВА

                     ВАСИЛКА КАЛЕВА ЦОНЕВА

                     ВЕЛИКА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     ВЕЛИНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

                     ВЕЛИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА

                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА

                     ВЕЛИЧКА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА

                     ВЕЛИЧКА КЪНЕВА ЦАНЕВА

                     ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ИВАНОВА

                     ВЕЛИЧКО НЕДЯЛКОВ ПАШОВ

                     ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ ИВАНОВ

                     ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

                     ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ДИАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

                     ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ ДЕНЧЕВ

                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ

                     ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ДРАЧЕВА

                     ВЕСКА МИНКОВА АНТОНОВА

                     ВЕСКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСКО НИКОЛОВ МИХОВ

                     ВИЖДАН СМАИЛ КУРБАН

                     ВИКТОР КОСЕВ ХРИСТОВ

                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА

                     ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА БЕЛЧЕВА

                     ВИШНА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     ВЪЛЧО ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     ГАЛИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЪТНИКОВА

                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     ГАЛИНА ЖЕКОВА РИЗОВА

                     ГАЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

                     ГАЛЯ АСЕНОВА СИВРЕВА

                     ГАНКА БОНЧЕВА АНГЕЛОВА

                     ГАНКА ВЕЛИЧКОВА ПАШОВА

                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА

                     ГАНКА КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА

                     ГАНКА ПЕНЕВА МИНЧЕВА

                     ГАНКА РАШЕВА ЧАКЪРОВА

                     ГАНЧО ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ

                     ГАНЧО СТОЕВ БЪЧВАРОВ

                     ГЕНАДИ АТАНАСОВ МЕРДЖАНОВ

                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

                     ГЕНКА ЗЛАТЕВА ВИТАНОВА

                     ГЕНКА ПЕТРОВА МЕЧЕВА

                     ГЕНЧО БЕЛЧЕВ СИМЕОНОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ СМИЛКОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМОВ НЯГОЛОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ МАНУШКОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИМОВ

                     ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ МИТЕВ ТАШЕВ

                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ НЕЙКОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ САШЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ СЛАВОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ СТАНЕВ ПЕТКОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ЦАНЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕРГА СЛАВОВА ПЕТКОВА

                     ГЕРГА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

                     ГЕРГАНА ВЕЛИЧКОВА ПАШОВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

                     ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     ГЕРГАНА НЕЙКОВА ХРИСТОВА

                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

                     ГИВЕЗА КАРАМФИЛОВА ГЕНЧЕВА

                     ГИВЕЗКА ЗЛАТКОВА ГЕНЧЕВА

                     ГРОЗДАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

                     ГЮНЕВЕР САЛИЕВА МЕРДЖАНОВА

                     ДАНА ЕНЕВА ИВАНОВА

                     ДАНИЕЛ КОЙЧЕВ КОЕВ

                     ДАНИЕЛА ИВАНЧЕВА КОЕВА

                     ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ

                     ДАНЧО ДОНКОВ КОЛЕВ

                     ДАНЧО ЦАНЕВ РАЧЕВ

                     ДАРИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАРИНА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА

                     ДЕАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     ДЕЛЯН ПЕТКОВ ЛЮЦКАНОВ

                     ДЕЛЯН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

                     ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

                     ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА

                     ДЕНКА ДАМЯНОВА ИГНАТОВА

                     ДЕНКА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА

                     ДЕСИСЛАВА ТОТКОВА ДИМИТРОВА

                     ДЕЯН ДИНЕВ ДИНЕВ

                     ДЕЯНА ЗЛАТЕВА КОЛЕВА

                     ДЖЕНГИС ЕМИН ЕРЕДЖЕБ

                     ДИАН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ

                     ДИАН ЦАНКОВ ЦАНЕВ

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ДИАНА КОЛЕВА ПЕТРОВА

                     ДИАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ДИАНА СТАНЕВА ДИМИТРОВА

                     ДИМИАНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА

                     ДИМИТРИНКА МЕТОДИЕВА ПЕЕВА

                     ДИМИТРИНКА НЕДЯЛКОВА МАРКОВА

                     ДИМИТРИНКА РУСКОВА ПЕТКОВА

                     ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ТАШЕВА

                     ДИМИТЪР ВЕСКОВ МИХОВ

                     ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР ДИЧКОВ СТАМОВ

                     ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ

                     ДИМИТЪР РУСЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМО ГЕОРГИЕВ НЯГОЛОВ

                     ДИНКО АДНАН АЙДЕМИР

                     ДИНЬО БОГДАНОВ МОЛЛОВ

                     ДИНЬО ИГНАТОВ ПЕТКОВ

                     ДИНЬО НИКОЛОВ ГАНЧЕВ

                     ДИНЬО ПЕТКОВ ДИНЕВ

                     ДИНЬО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

                     ДИЧКО СТАМОВ ДИЧКОВ

                     ДИЯН ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ

                     ДИЯНА АНДРЕЕВА ТЕНЕВА

                     ДИЯНА ВИДОЛОВА ВАСИЛЕВА

                     ДОБРИ МИНЧЕВ СТАНЕВ

                     ДОБРОМИР МИНЧЕВ ДОБРЕВ

                     ДОБРОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     ДОНА ТЕНЕВА ЗЛАТЕВА

                     ДОНКА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ДОНКА ГЕНЧЕВА МУРАДОВА

                     ДОНКА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА

                     ДОНКА КОСЕВА МИНЧЕВА

                     ДОНКА МАРИНОВА АТАНАСОВА

                     ДОНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

                     ДОНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА

                     ДОНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

                     ДОНКА ТАНЕВА КОСТОВА

                     ДОНЧО КЪНЧЕВ КЪНЕВ

                     ДОНЧО СТАНЕВ ПЕТРОВ

                     ДОРА МИТЕВА СТОЯНОВА

                     ДОЧКА АТАНАСОВА БОНЕВА

                     ДРАГАН МАРИНОВ ЖИВКОВ

                     ДРАГИЯ ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

                     ЕЛЕНА ДАНАИЛОВА ЯНКОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНИЯ ИВАНОВА РАЛЕВА

                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНКА ПЕТКОВА МОЛЛОВА

                     ЕЛЕНКО КИРОВ ПЪТНИКОВ

                     ЕМАНУИЛ МИХАЙЛОВ БАНКОВ

                     ЕМИЛИЯ РАЙНОВА ХАДЖИЕВА

                     ЕСРА СЕЙРЕТИН КЕМАЛ

                     ЖЕЛКА МИХОВА НИКОЛОВА

                     ЖЕЛКА ПЕНЧЕВА КОЛЕВА

                     ЖЕЛЬО АЛЕКОВ ЧАЛЪКОВ

                     ЖЕЛЬО СТАНКОВ ЖЕЛЕВ

                     ЖЕЛЬО ЦАНЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ГЪРБЕВА

                     ЖЕНЯ КОСТАДИНОВА ДЕНЕВА

                     ЖИВКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА

                     ЖИВКА МИХОВА ПОПОВА

                     ЖИВКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

                     ЖОРО МАРКОВ МАРКОВ

                     ЗАХАРИ КОЛЕВ ЗАХАРИЕВ

                     ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА

                     ЗДРАВКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

                     ЗИЙНЕП ЛЕРМАН СТЕФАНОВА

                     ЗЛАТИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

                     ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА

                     ЗЛАТКА СТОИЛОВА ПЕНЧЕВА

                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА АСЕНОВА

                     ЗЛАТКО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

                     ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ЗЪНДЪК ЯВОРОВ АСЕНОВ

                     ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ИВАЙЛО ДРАГНЕВ ДРАГНЕВ

                     ИВАН АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ

                     ИВАН БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГАНЧЕВ УЗУНОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ДРАГИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ

                     ИВАН ЙОНКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН КОСТАДИНОВ ГЪРБЕВ

                     ИВАН ЛЮЦКАНОВ РАДЕВ

                     ИВАН МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН МИТКОВ АТАНАСОВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАН НАСКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ГЛУШКОВ

                     ИВАН СЕМОВ БРАТОЕВ

                     ИВАН СЛАВОВ СЛАВОВ

                     ИВАН СТАНЕВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН СТОЕВ МУРАДОВ

                     ИВАН СТОЙКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЦЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН ЮЛИАНОВ ГАРАБЕДЯН

                     ИВАН ЯНИСЛАВОВ КОВАЧЕВ

                     ИВАНКА АСЕВА НАСКОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ТЕНЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ИВАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ГЕНЧЕВА

                     ИВАНКА КЪНЧЕВА КОЛЕВА

                     ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА МИЛЕВА

                     ИВАНКА СОКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА СТАЙКОВА ПЕТРОВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА МИНЧЕВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА ЧУЛЕВА

                     ИВЕЛИНА КИНЧЕВА КАТЕРИНОВА

                     ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА

                     ИВЕЛИНА РАШЕВА ЧАКЪРОВА

                     ИВЕЛИНА САШЕВА ПЕТКОВА

                     ИВЕЛИНА ТЯНКОВА ТЕНЕВА

                     ИЛИАНА МИЛЕНОВА КУЛЕВА

                     ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ДОБРЕВ

                     ИЛКА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА

                     ИЛЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

                     ИСУС ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ЙОАНА ЯНЧЕВА ИВАНОВА

                     ЙОВЕЛИНА МИТКОВА ПЕТКОВА

                     ЙОВКА МИХАЙЛОВА ДОБРЕВА

                     ЙОВКА ПЕТКОВА ТЕНЕВА

                     ЙОВКА СТАНЕВА СЕРБЕЗОВА

                     ЙОВЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ЙОЛАНДА  АТАНАСОВА

                     ЙОНКА НАСКОВА ИВАНОВА

                     ЙОНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАН АНКОВ САШЕВ

                     ЙОРДАН ДИНЕВ ПЕТКОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ГЕРГОВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

                     ЙОРДАНКА КЪНЕВА ДАМЯНОВА

                     ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА ЧЕНКОВА

                     КАЛИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     КАЛИНА СЛАВЕВА КОЕВА

                     КАЛИНКА ТАШЕВА КОСТОВА

                     КАРАМФИЛ АНГЕЛОВ ЧУЛЕВ

                     КАТЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     КАТЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

                     КАТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

                     КАТЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

                     КЕРА ПЕТРОВА КОЛЕВА

                     КЕРКА ПЕТКОВА БЪЧВАРОВА

                     КИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     КИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     КИРИЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ

                     КИРО ЙОРДАНОВ РАДКОВ

                     КИРЧО ПЕТРОВ ПЪТНИКОВ

                     КОЙКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

                     КОЙНА ТЕНЕВА КОЛЕВА

                     КОЙЧО АТАНАСОВ БАЗЕВ

                     КОЙЧО ВЕСЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ

                     КОЙЧО ДЕНЧЕВ КОЕВ

                     КОЙЧО ДРАГИЕВ ЖЕЛЕВ

                     КОЙЧО ТОДОРОВ ЦОНЕВ

                     КОЛЬО БОГДАНОВ МОЛЛОВ

                     КОЛЬО ДОНКОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО ПЕНЕВ ПЕНЧЕВ

                     КОЛЬО ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     КОЛЬО СЛАВОВ СЛАВОВ

                     КОЛЬО СТОЯНОВ СТОЙКОВ

                     КОЛЬО ТОДОРОВ КОЛЕВ

                     КОНСТАНТИН ЯНЧЕВ ИВАНОВ

                     КОСТА АТАНАСОВ КОСТОВ

                     КОСТАДИН АНЕТОВ МЕРДЖАНОВ

                     КОСТАДИН ЛАЗАРОВ ГЪРБЕВ

                     КОСТАДИН ПЕТКОВ СТАНЕВ

                     КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

                     КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ

                     КРАСИМИР ДИНЕВ НИКОЛОВ

                     КРАСИМИР КОЛЕВ ГОШЕВ

                     КРАСИМИР КОЛЕВ КЪНЕВ

                     КРАСИМИР МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     КРАСИМИР ТОДОРОВ КОЛЕВ

                     КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА КОДЖЕЙКОВА

                     КРЕМЕНА ГАНЧЕВА КЪНЕВА

                     КРИСТИНА НЕДЯЛКОВА КЪНЧЕВА

                     КРИСТИЯН ЕЛЕНКОВ ПЪТНИКОВ

                     КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ КИРЧЕВ

                     КРИСТИЯН МИТКОВ КОСТОВ

                     КРЪСТИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

                     КРЪСТИНА МАРИНОВА ЖЕЛЕВА

                     КУНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     КЪНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     КЪНЧО СЛАВОВ КЪНЕВ

                     ЛИЛЯНА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА

                     ЛИНА ГРОЗДАНОВА ИВАНОВА

                     ЛОРА АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВА-СТАНЧЕВА

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЩЪТОВ

                     ЛЮБОМИР ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ

                     ЛЮДМИЛА ВЕЛИЧКОВА ЕМИЛОВА

                     ЛЮЦКАН ПЕТКОВ ЛЮЦКАНОВ

                     ЛЮЦКАН СЛАВОВ ПАВЛОВ

                     МАГДАЛЕНА ЗЛАТКОВА СТОЯНОВА

                     МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

                     МАГДАЛЕНА ЯНКОВА СЛАВОВА

                     МАНУЕЛА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАНУШКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     МАРИАН ИВАНОВ СТАНЕВ

                     МАРИАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

                     МАРИАНА АДНАН ИСМАИЛОВА

                     МАРИАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА-ЦОНЕВА

                     МАРИАНА ИВАНЧЕВА ИЛИЕВА

                     МАРИАНА НАЙДЕНОВА ЖЕЛЕВА

                     МАРИАНА СТОЙКОВА ГОШЕВА

                     МАРИАНА СТОЙКОВА ДРАГНЕВА

                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЙКА КАТЕВА ИВАНОВА

                     МАРИЙКА КОЛЕВА ДОНЧЕВА

                     МАРИЙКА НАЧЕВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЙКА СЛАВОВА ПЕТКОВА

                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИН ЖИВКОВ КОЧЕВ

                     МАРИНА МИРОСЛАВОВА ТОДОРОВА

                     МАРИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА РИЗОВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА СТАНЕВА

                     МАРИЯ БОНЕВА СТАНЕВА

                     МАРИЯ ГАНКОВА СИВРЕВА

                     МАРИЯ ЗЛАТЕВА БАЛЧЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ КОЛЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ НЕЙКОВА ВЪЛЧЕВА

                     МАРИЯ ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА

                     МАРИЯ РУСЕВА БРАТОЕВА

                     МАРИЯ СЛАВОВА КЪНЕВА

                     МАРИЯ СТОЙКОВА КОСЕВА

                     МАРИЯ СТОЯНОВА МУРАДОВА

                     МАРИЯН КОЛЕВ МИНЧЕВ

                     МАРИЯНА ГАНЧЕВА УЗУНОВА

                     МАРИЯНА ГРОЗЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАРТИН АНКОВ БОЗЛЕВ

                     МАРУСЯ КИРИЛОВА ГАНЧЕВА

                     МАЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

                     МЕТОДИ ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ

                     МИКАЕЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕН ЗДРАВКОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     МИЛЕН МИХОВ ПОПОВ

                     МИЛЕН ПЕТКОВ НИКОЛОВ

                     МИЛЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     МИЛКА ДИМИТРОВА МИХОВА

                     МИМА ГЕОРГИЕВА ПЪТНИКОВА

                     МИНКА АТАНАСОВА РУСЕВА

                     МИНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА

                     МИНКА ПЕНЕВА АТАНАСОВА

                     МИНКА ПЕТРОВА ГЛУШКОВА

                     МИНЧО ДОБРЕВ МУРАДОВ

                     МИНЧО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИНЧО САШЕВ РУСЕВ

                     МИНЧО СТОЙЧЕВ КОЙЧЕВ

                     МИРОСЛАВ БЕЛЧЕВ СИМЕОНОВ

                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ АТАНАСОВ

                     МИРЧО ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ

                     МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

                     МИТКО ЕЛЕНОВ ДАНАИЛОВ

                     МИТКО КОСТОВ АТАНАСОВ

                     МИТКО ЯНКОВ РАЙКОВ

                     МИТЬО БОЯНОВ БОНЧЕВ

                     МИТЬО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

                     МИХАИЛ БОНЧЕВ НЕНКОВ

                     МИХАИЛ МИТЕВ ТАШЕВ

                     МИХАИЛ МИТКОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХОВ

                     МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХО НИКОЛОВ ПОПОВ

                     МОМКА КЪНЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МОНИКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     НАДЕЖДА МИТКОВА РИЗОВА

                     НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ЮЛИЯНОВА

                     НАДЕЖДА ТОТЕВА ИВАНОВА

                     НАДКА ДЕНКОВА МИХАЛЕВА

                     НАДКА НЕДЕЛЧЕВА СЛАВОВА

                     НАДКА НЕДЕЛЧЕВА ЦАНЕВА

                     НАДЯ МИРОСЛАВОВА ТОДОРОВА

                     НАДЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     НАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕРГОВА

                     НЕДА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА

                     НЕДА КОЕВА НЕДЕЛЧЕВА

                     НЕДЕЛИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА

                     НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     НЕДКА САШЕВА АЙДЕМИР

                     НЕДКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

                     НЕДКА СТАНЕВА ПЕТКОВА

                     НЕДКО НИКОЛОВ ГАНЧЕВ

                     НЕДЯЛКА КОЛЕВА БЪЧВАРОВА

                     НЕДЯЛКА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

                     НЕДЯЛКО БЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НЕДЯЛКО ВЕЛИЧКОВ ПАШОВ

                     НЕДЯЛКО КЪНЧЕВ НЕДЯЛКОВ

                     НЕДЯЛКО ПЕТРОВ ЦАНЕВ

                     НЕДЯЛКО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     НЕЛА МИХОВА АНГЕЛОВА

                     НЕЛА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     НЕЛИ НАЙДЕНОВА МИНЧЕВА

                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА ПЕЕВ ХРИСТОВ

                     НИКОЛАЙ БОНЧЕВ НЕНКОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕСКОВ МИХОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СОТИРОВ

                     НИКОЛАЙ ДИНЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ БЪЧВАРОВ

                     НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ ЖЕЛЕВ

                     НИКОЛАЙ КОЛЕВ СТОЙКОВ

                     НИКОЛАЙ МИТКОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ НЕДКОВ ГАНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ЧЕНКОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОБРЕВ

                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА РИЗОВА

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

                     НИКОЛИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

                     НИКОЛИНА НЕНОВА ПЕТРОВА

                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     НИКОЛИНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА

                     НИКОЛИНКА ПЕНКОВА КЪНЧЕВА

                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

                     НИКУЛИНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

                     ОГНЯН РУМЕНОВ ОГНЯНОВ

                     ПАВЕЛ КОЛЕВ ПАВЛОВ

                     ПАВЕЛ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ

                     ПЕЙКА МИТЕВА СТАНЕВА

                     ПЕЙО ИГНАТОВ ПЕТКОВ

                     ПЕЙЧО СТОЯНОВ ПЕЕВ

                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ПЕНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА ГАНЕВА

                     ПЕНКА МАРИНОВА СТОЙКОВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА

                     ПЕНКА ЦВЯТКОВА ИВАНОВА

                     ПЕНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ

                     ПЕНЧО ПЕТРОВ ДОБРЕВ

                     ПЕНЧО ПЕТРОВ КУРТЕВ

                     ПЕНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ПЕНЧО РУСЕВ ПЕНЧЕВ

                     ПЕНЧО СТАНЕВ ЧЕНКОВ

                     ПЕНЬО КОЛЕВ ПЕНЧЕВ

                     ПЕПА АНЕТОВА МЕРДЖАНОВА

                     ПЕТКО БОГДАНОВ СЕРБЕЗОВ

                     ПЕТКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ

                     ПЕТКО КОСЕВ СТАНЕВ

                     ПЕТКО ЛЮЦКАНОВ ИВАНОВ

                     ПЕТКО ПЕЕВ ПЕТКОВ

                     ПЕТКО ПЪРВАНОВ ПЕТКОВ

                     ПЕТКО ЦВЕТКОВ КОЕВ

                     ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

                     ПЕТРАНКА ЦВЕТЕЛИНОВА МИХОВА

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ РУСЕВ

                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ИВАНОВ

                     ПЕТЪР КИРЧЕВ ПЪТНИКОВ

                     ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ПЕНЕВ ПЕНЧЕВ

                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ ДОЙЧЕВА ЦОНЕВА

                     ПЕТЯ МАРИЯНОВА МИНЧЕВА

                     ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЛАМЕН МИТКОВ КОСТОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ

                     ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА РАЙНОВА

                     ПЛАМЕНА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА

                     ПЛАМЕНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

                     ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ПЪТНИКОВА

                     РАДЕНКО ПЕТКОВ СТОЙЧЕВ

                     РАДКА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА

                     РАДКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     РАДКА ГЕНЧЕВА КОСТОВА

                     РАДКА ЖЕЛЕВА ЧАЛАР

                     РАДКА НАЙДЕНОВА ГАНЧЕВА

                     РАДКА НЕДКОВА КОЕВА

                     РАДКА СТАНЕВА СТОЯНОВА

                     РАДКО РУСЕВ ПЕНЧЕВ

                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     РАДОСТИНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

                     РАДОСТИНА КАЛЧЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     РАЙКА ЯНКОВА МИТЕВА

                     РАЙНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     РАШО ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

                     РОЗА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

                     РОСАЛИЯ БЕЛЧЕВА ИВАНОВА

                     РОСЕН ВЕСЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ

                     РОСЕН ЙОНКОВ СТОЙКОВ

                     РУМЕН БЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

                     РУМЕН ГРОЗЕВ РУСЕВ

                     РУМЕН ДИМИТРОВ ЕНЧЕВ

                     РУМЕН МАТЕЕВ СТОЯНОВ

                     РУМЕН СЕРГЕЕВ СЯРОВ

                     РУМЯНА НЕДЕЛЧЕВА МИНЧЕВА

                     РУМЯНА НЕДЯЛКОВА ПЕНЧЕВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА

                     РУСАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     РУСИ ПЕНЧЕВ РУСЕВ

                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     РУСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     РУСКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     САВКА СТОЕВА ГЕОРГИЕВА

                     САШО ГЕОРГИЕВ НЯГОЛОВ

                     САШО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ

                     САШО ЯВОРОВ АСЕНОВ

                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА САШЕВА

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

                     СВЕТЛА ЙОНКОВА СТОЙКОВА

                     СВЕТЛА КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА

                     СВЕТЛА ТАНЕВА МИХАЙЛОВА

                     СВЕТЛАНА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА

                     СВЕТОЗАР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

                     СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ КОЛЕВ

                     СЕМО ИВАНОВ БРАТОЕВ

                     СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ СЯРОВ

                     СИЛВИ ГАНЧЕВА ПАВЛОВА

                     СИЛВИЯ ГРОЗДАНОВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ИВАНОВА МУРАДОВА

                     СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДЕНЧЕВА

                     СИМКА ИВАНОВА СОТИРОВА

                     СИМОНА КРАСИМИРОВА ГОШЕВА-ПИЛЮТИС

                     СЛАВ РАДКОВ ИВАНОВ

                     СЛАВЕНА ГЕНЧЕВА МИНЧЕВА

                     СЛАВЕНА ПЕТРОВА ПЪТНИКОВА

                     СЛАВИ КЪНЕВ СЛАВОВ

                     СЛАВИ СТОЙЧЕВ КОЙЧЕВ

                     СЛАВКА ДИМИТРОВА ДИЧКОВА

                     СЛАВКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА

                     СМАИЛ АМЕТ КУРБАН

                     СНЕЖАНА ГРОЗЕВА КАТЕРИНОВА

                     СНЕЖАНА КОСТОВА СТАМОВА

                     СОНЯ КОЛЕВА МЕРДЖАНОВА

                     СОНЯ ПЕЙЧЕВА СТОЯНОВА

                     СТАЙКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

                     СТАЙКО ПАСКОВ КОВАЧЕВ

                     СТАМЕН НЕДЕЛЧЕВ БОНЕВ

                     СТАНИМИР ДОНЧЕВ СТАНЕВ

                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ РАДНЕВ

                     СТАНИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

                     СТАНКА АНГЕЛОВА ГАНЧЕВА

                     СТАНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

                     СТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     СТАНКА НИКОЛОВА МИХОВА

                     СТАНКА ПЕТКОВА ЩЪТОВА

                     СТАНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     СТАНКА СИМЕОНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     СТАНКА СЛАВОВА СИМЕОНОВА

                     СТАНКО ЖЕЛЕВ СТАНКОВ

                     СТАНЧО ВЕЛИЧКОВ СТЕФАНОВ

                     СТАНЧО ИВАНОВ РАДКОВ

                     СТАНЧО КОЛЕВ КОЛЕВ

                     СТАНЧО ПЕНЧЕВ ЧЕНКОВ

                     СТАНЬО СЛАВОВ СТАНЕВ

                     СТАНЬО СТЕФАНОВ ЧЕНКОВ

                     СТЕФАН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

                     СТЕФАН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ РАДКОВ

                     СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ

                     СТЕФАН РУСЕВ МИТЕВ

                     СТЕФАНКА СЕМОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     СТЕФКА БОНЕВА СТАНЕВА

                     СТЕФКА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СТЕФКА КОЙЧЕВА БЪЧВАРОВА

                     СТЕФКА СТАНКОВА МИТКОВА

                     СТИЛИАНА ИВАНОВА СТАНЕВА

                     СТИЛИЯН ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

                     СТОЙКА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА

                     СТОЙКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     СТОЙКА МИНЧЕВА ГЕНЧЕВА

                     СТОЙКА МИТЕВА МОЛЛОВА

                     СТОЙКО ИВАНОВ МУРАДОВ

                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ ЧУЛЕВ

                     СТОЙЧО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

                     СТОЙЧО МИНЧЕВ КОЙЧЕВ

                     СТОЯН АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ

                     СТОЯН БОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

                     СТОЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

                     СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ДЕМИРЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     СТОЯН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

                     СТОЯН КОЛЕВ СТОЙКОВ

                     СТОЯН ПЕЕВ МИХОВ

                     СТОЯН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     СТОЯНКА ДОБРЕВА ПАВЛОВА

                     СТОЯНКА ДОЙЧЕВА АТАНАСОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

                     СТОЯНКА МИТЕВА ИВАНОВА

                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА

                     ТАНЯ МАРИНОВА ЖИВКОВА

                     ТАНЯ СТАНЕВА ДИМИТРОВА

                     ТАТЯНА ЕМИЛОВА ЮСМЕНОВА

                     ТАШКА КЪНЧЕВА КИРИЛОВА

                     ТЕОДОРА  АТАНАСОВА

                     ТИНКА МИНЧЕВА МИЛИНКОВА

                     ТИХОМИР КОЙЧЕВ ЖЕЛЕВ

                     ТОДОР КОЙЧЕВ ЦОНЕВ

                     ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ПЕЕВ ИГНАТОВ

                     ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР СТАЙКОВ КОВАЧЕВ

                     ТОДОР СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ

                     ТОДОРКА ДИМОВА ГАНЧЕВА

                     ТОТКА ВАСИЛЕВА ПАСКОВА

                     ТОТКА НИКОЛОВА ЕНЕВА

                     ТОТКА ПЕТКОВА СТАНЕВА

                     ТРИФОН СЛАВОВ ЦОНЕВ

                     ФАТМЕ НЕРИМАН САЛИЕВА

                     ФАТМЕГЮЛ АЛИ АХМЕД

                     ФЕРАТ ЯШАР АНГЕЛОВ

                     ФИЛКА МИХАИЛОВА АСЕНОВА

                     ФЪТНАТ ИЛИЯЗ БАЛЕ

                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА МАЗНЕВА

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     ХРИСТО АНТОНОВ ПАЧЕВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ

                     ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ДОБРЕВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ЗЛАТЕВ ГЕНЧЕВ

                     ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВ

                     ХРИСТО КОСЕВ СИМЕОНОВ

                     ХРИСТО КОСЕВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО МАРИНОВ ПЕНКОВ

                     ХРИСТО НИКОЛАЕВ МИНЧЕВ

                     ХРИСТО СТАНИМИРОВ ДЕНЕВ

                     ЦАНКА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА

                     ЦАНКА ПЕТКОВА ДЕНЧЕВА

                     ЦАНКА ПЕТКОВА ЦАНЕВА

                     ЦАНКА ЦАНЕВА БОГДАНОВА

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ЦВЕТАНКА ДЕНЕВА ГАНЧЕВА

                     ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА БОГДАНОВА ПЕТКОВА

                     ЦВЕТОМИРА ДАНЧЕВА РАЧЕВА

                     ЦВЯТКО ЦАНКОВ ЦАНЕВ

                     ЧЕНКА СТОЕВА ИВАНОВА

                     ШИБИЛ РОСЕНОВ КОЛЕВ

                     ЮЛИАН АНКОВ БОЗЛЕВ

                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

                     ЮЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЮЛИЯ НИКОЛОВА КОЙЧЕВА

                     ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ЮСМЕНОВ

                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ЯНИ СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ

                     ЯНИЦА САШЕВА ДИМОВА

                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА НЯГОЛОВА

                     ЯНКА МИНЕВА СЯРОВА

                     ЯНКА ПЕЙЧЕВА ТАШЕВА

                     ЯНКА СЛАВОВА ДЕНЧЕВА

                     ЯНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ


                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НИКОЛАЕВО               КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АЗИС СМАИЛОВ МУСТАФОВ

                     АЙШЕ АХМЕДОВА СМАИЛОВА

                     АЙШЕ РАЙНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЙШЕ СМАИЛ БЕКИР

                     АЙШЕ ЯШАРОВА САЛИМОВА

                     АЛБЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     АЛЕКСИ КИРИЛОВ МАРТИНОВ

                     АЛИ АЙШЕВ АХМЕДОВ

                     АЛИ АХМЕДОВ АЛИЕВ

                     АЛИ ОГНЯНОВ КОТОВ

                     АЛИ ЮБЕЙТ КЯМИЛ

                     АЛИМЕ АЗИС СМАИЛ

                     АЛИМЕ АХМЕДОВА МЕРДЖАНОВА

                     АЛИМЕ ИСВЕНДИ ЯНКОВА

                     АЛИМЕ САЛИЕВА МЕРДЖАНОВА

                     АЛИМЕ СМАИЛОВА МЕРДЖАНОВА

                     АНГЕЛ АНЕТОВ АТАНАСОВ

                     АНГЕЛ АНТОАНЕТОВ ЙОСИФОВ

                     АНГЕЛ АСЕНОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ РАЙНОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ РУСЕВ

                     АНГЕЛ ГЕРГАНОВ РАЙНОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     АНГЕЛ КОЛЕВ КАМЕНОВ

                     АНГЕЛ САМУИЛОВ СТЕФАНОВ

                     АНГЕЛ СЕРГЕЕВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ СТЕЛОВ МИТКОВ

                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     АНГЕЛ СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

                     АНГЕЛ ЯНКОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА МЕРДЖАНОВА

                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ЧАКАЛОВА

                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНГЕЛИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

                     АНГЕЛИНА СЛАВОВА АСЕНОВА

                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА

                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА МЕРДЖАНОВА

                     АНГЕЛИНА ШИНЕВА СТОЯНОВА

                     АНГЕЛИНКА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

                     АНДРЕАС-МИЛТИЯДИС  АНКОВ

                     АНДРЕЙ МИТКОВ АНГЕЛОВ

                     АНДРЕЙ СИЙКОВ АНГЕЛОВ

                     АНДРЕЙ ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     АНДРЕЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА МЕРДЖАНОВА

                     АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

                     АНЕТА АЛЕКСЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АНЕТА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

                     АНЕТА ЖОРОВА СИМЕОНОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     АНЕТА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА

                     АНЕТА КОЛЕВА БОЯНОВА

                     АНЕТА МИЛКОВА РУСЕВА

                     АНЕТА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

                     АНЕТА РУСЕВА МИХАЙЛОВА

                     АНЕТА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АНКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

                     АНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА

                     АНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     АНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     АНКА АХМЕДОВА АХМЕДОВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     АНКА ЕМИЛОВА ЯНКОВА

                     АНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

                     АНКА ЙОРДАНОВА ТАХТАЛИЕВА

                     АНКА ЙОСКОВА МИТЕВА

                     АНКА ЙОСКОВА МИТЕВА

                     АНКА КИРИЛОВА ЗДРАВКОВА

                     АНКА КОЛЕВА БОЯНОВА

                     АНКА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА

                     АНКА МАРИЕВА МИХАЙЛОВА

                     АНКА МИНЧЕВА ДОНЧЕВА

                     АНКА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

                     АНКА МИТКОВА КЪНЕВА

                     АНКА МИХАЙЛОВА ВЕЛЕВА

                     АНКА СЕРГЕЕВА КАМЕНОВА

                     АНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

                     АНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА

                     АНКА СТОЯНОВА РУСЕВА

                     АНКА ФАНОВА САШЕВА

                     АНКА ФИЛИПОВА ЙОРДАНОВА

                     АНКА ЦАНКОВА ОГНЯНОВА

                     АНКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     АНТОАНЕТА ИЛИЕВА МИТЕВА

                     АНТОАНЕТА ЙОСИФОВА МИТЕВА

                     АНТОАНЕТА НАСКОВА СТЕФАНОВА

                     АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА БЕКЯРОВА

                     АНУШКА ИВАНОВА МЕРДЖАНОВА

                     АСЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     АСЕН ВЪЛЧЕВ МИТЕВ

                     АСЕН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ

                     АСЕН ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

                     АСЕН ЖОРОВ СИМЕОНОВ

                     АСЕН ЗАХАРИНОВ АТАНАСОВ

                     АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АСЕН ИВАНОВ КОЛЕВ

                     АСЕН ИВАНОВ КЪНЧЕВ

                     АСЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     АСЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     АСЕН МИНЧЕВ СТЕФАНОВ

                     АСЕН ОГНЯНОВ МИТЕВ

                     АСЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ

                     АСЕН СМАИЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ НАСКОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ ЯНКОВ

                     АСЕН ФАНКОВ САШЕВ

                     АСЕН ЯВОРОВ АСЕНОВ

                     АСЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

                     АСЯ ЮСЕИНОВА ЮСЕИНОВА

                     АТАНАС АНКОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС АТАНАСОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ МАНИКОВ

                     АТАНАС КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ

                     АТАНАС КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС МИЛКОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС СИЙКОВ АНГЕЛОВ

                     АТАНАС СТОЯНОВ КЪНЕВ

                     АТАНАСКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

                     АТАНАСКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     АХМЕД АХМЕДОВ АЛИЕВ

                     АХМЕД АХМЕДОВ БАЙРАМОВ

                     АХМЕД МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ

                     АХМЕД СМАИЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     БИЛЯНА АСЕНОВА МИТЕВА

                     БИСЕР КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ

                     БОГДАН МИТКОВ ДИМИТРОВ

                     БОЖИДАР СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     БОЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

                     БОЯН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

                     БОЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     БОЯН ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ

                     БОЯН МИТКОВ КИРЕВ

                     ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ МИТКОВ

                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ВАЛЕНТИНА ГАНКОВА АТАНАСОВА

                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ДОНЧЕВА

                     ВАЛЕНТИНА СТРАХИЛОВА ЙОРДАНОВА

                     ВАСИЛ АНКОВ АНГЕЛОВ

                     ВАСИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

                     ВАСИЛ ИЛИЕВ РАДКОВ

                     ВАСИЛ НАДКОВ ЖОРОВ

                     ВАСИЛ РАДКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     ВЕЛИЧКА АНЕВА РУСЕВА

                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

                     ВЕЛИЧКО КАТЕВ КОЛЕВ

                     ВЕНКО МИХАЙЛОВ ВЕНКОВ

                     ВЕНКО СТЕФКОВ ВЕНКОВ

                     ВЕСКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     ВЕСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ВЕСКА СЕВДАЛИНОВА СТОЯНОВА

                     ВЕСКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

                     ВИОЛЕТА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

                     ВИОЛЕТА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ВЪЛЧО АНТОАНЕТОВ ЙОСИФОВ

                     ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     ГАБРИЕЛА СЕБИЛЕВА ЕФРАИМОВА

                     ГАЛИН МИТКОВ СТЕФАНОВ

                     ГАЛЯ ДЕНИЦОВА КРАСИМИРОВА

                     ГАЛЯ МИНЧЕВА ИВАНОВА

                     ГАЛЯ ЯНКОВА ЯНКОВА

                     ГАНА МИТЕВА ИВАНОВА

                     ГАНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

                     ГАНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА

                     ГАНКА ЗЛАТЕВА АСЕНОВА

                     ГАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ГАНКА КЪНЧЕВА МИТЕВА

                     ГАНКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

                     ГАНЧО ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГАНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГАНЧО ИЛИЕВ АСЕНОВ

                     ГАНЧО КЪНЧЕВ ЕЛЕНКОВ

                     ГЕНА АНТОНОВА МЕРДЖАНОВА

                     ГЕНА АСЕНОВА МИТКОВА

                     ГЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

                     ГЕНЧО ЕЛКОВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ АСЕНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ АСЕНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

                     ГЕОРГИ ДОЧЕВ ГИДИКЛИЙСКИ

                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     ГЕОРГИ САШЕВ МЕРДЖАНОВ

                     ГЕРГАНА АСЕНОВА СТЕФАНОВА

                     ГЕРГАНА ОГНЯНОВА ЯНКОВА

                     ГИНКА МАРИЕВА ЖЕЛЕВА

                     ГОСПОДИН АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     ГЮНАЙ ГАНКОВ НИКОЛАЕВ

                     ДАНАИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     ДАНАИЛ СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     ДАНИЕЛА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     ДЕЛКА АЛЕКСИЕВА БОЯНОВА

                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

                     ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКОВА

                     ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА СИМЕОНОВА

                     ДИМИТРИНА ПЕШЕВА КОЛЕВА

                     ДИМИТРИНА ЯНКОВА СТОЯНОВА

                     ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МАЛЕНКОВА

                     ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ КЪНЕВ

                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР КОЛЕВ АНДРЕЕВ

                     ДИМИТЪР КОЛЕВ КИРИЛОВ

                     ДИМИТЪР МИТКОВ ГИНДЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КЪНЕВ

                     ДИМО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     ДИМО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

                     ДИЯНА БОЯНОВА АСЕНОВА

                     ДОБРИНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДОБРИНКА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     ДОНКА КЪНЧЕВА МИТЕВА

                     ДОНКА МАРИЕВА КЪНЧЕВА

                     ЕКАТЕРИНИ ТЕФИК СТЕФАНОВА

                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА

                     ЕЛЕНА СТАНКОВА АНГЕЛОВА

                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА РАДКОВА

                     ЕЛКА АНКОВА САШЕВА

                     ЕЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     ЕЛКА РАДКОВА АНГЕЛОВА

                     ЕЛКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

                     ЕЛКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕМАНУЕЛА АЛИЕВА АХМЕДОВА

                     ЕМАНУИЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРТИНОВ

                     ЕМИЛ МИНЧЕВ СТЕФАНОВ

                     ЕМИЛ СЛАВОВ КОЛЕВ

                     ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА РАЙНОВА

                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ЯНКОВА

                     ЕМИЛИЯ КЪНЧЕВА МУСТАФА

                     ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА МАРИНОВА

                     ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА

                     ЕМИН СВЕТЛОВ ХРИСТОВ

                     ЕМИНЕ НАДЕЖДОВА СТЕФАНОВА

                     ЕРЖАН ЮСМЕНОВ СМАИЛОВ

                     ЖЕКО РУМЯНОВ ТИНОВ

                     ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ ИЛИЕВ

                     ЖЕЛЬО ЗАХАРИЕВ ИЛИЕВ

                     ЖЕЛЬО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ЖЕЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ЖИВКО АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     ЖИВКО ВЕСКОВ СТЕФАНОВ

                     ЖИВКО ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

                     ЖИВКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЖОРО АНГЕЛОВ АСЕНОВ

                     ЗАНКА СИМЕОНОВА ОРМАНОВА

                     ЗАПРЯН МИРОСЛАВОВ МИТКОВ

                     ЗАХАРИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ЗАХАРИНА ИЛИЕВА БЕЛЧЕВА

                     ЗАХАРИНА САШЕВА АТАНАСОВА

                     ЗЕНЕП КАСИМОВА АСЕНОВА

                     ЗИНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

                     ЗИНА ЙОСКОВА МИТЕВА

                     ЗЛАТКА АНЕТОВА ЖОРОВА

                     ЗЛАТКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

                     ЗЛАТКА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     ЗЛАТКА ВЛАДКОВА ИЛИЕВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА МИНЧЕВА

                     ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ЗЛАТКА КЪНЧЕВА АСЕНОВА

                     ЗЛАТКА КЪНЧЕВА КУРБАНОВА

                     ЗЛАТКА МАРИЕВА ИЛИЕВА

                     ЗЛАТКА МИРЕМ ИДРИЗ

                     ЗЛАТКА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

                     ЗЛАТКА РАДКОВА СИМЕОНОВА

                     ЗЛАТКА САШЕВА МЕРДЖАНОВА

                     ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА

                     ЗЛАТКА СОНЕВА АТАНАСОВА

                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА КЪНЕВА

                     ЗЛАТКА ФИЛИПОВА ДЕМИРЕВА

                     ЗЛАТКО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

                     ЗЛАТКО ПЕНКОВ КЪНЧЕВ

                     ЗЮМБЮЛА ЕНЧЕВА ИВАНОВА

                     ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН АТАНАСОВ КОЛЕВ

                     ИВАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАН ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ

                     ИВАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     ИВАН КАЛИНОВ ОГНЯНОВ

                     ИВАН КЪНЧЕВ ЕЛЕНКОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ

                     ИВАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ИВАН СЕВДАЛИНОВ МИЛКОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ

                     ИВАН СТОЯНОВ МИНЧЕВ

                     ИВАН ЮЛИЯНОВ САШЕВ

                     ИВАНКА АТАНАСОВА РАЙНОВА

                     ИВАНКА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА ЗАХАРИНОВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА

                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА МЕХМЕД

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

                     ИВАНКА САЛИЕВА ЯШАРОВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИДРИЗ ЛЮТВИ ИДРИЗ

                     ИЛИЯ АНДРЕЕВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯ АНТОНОВ ПАЧЕВ

                     ИЛИЯ АСЕВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ РАДКОВ

                     ИЛИЯ ГАНКОВ НИКОЛАЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ РАДКОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ ИЛИЕВ АСЕНОВ

                     ИЛИЯ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

                     ИЛИЯ МАРИЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ИЛИЯ МЛАДЕНОВ БОРИСОВ

                     ИЛИЯ НЕЛЕВ ГАНЧЕВ

                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

                     ИЛИЯ ЯРОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

                     ИЛИЯНА МАРИЕВА ИВАНОВА

                     ИЛИЯНА НЕДЯЛКОВА АСЕНОВА

                     ИРИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА

                     ИСА ВЛАДКОВ ГИНДЕВ

                     ИСА МЕЛИХА ШАБИДИН

                     ИСА РУМЯНОВ ЖЕКОВ

                     ИСАА АТАНАСОВ РУСЕВ

                     ИСВЕНДИ СМАИЛ МЕРДЖАН

                     ИСВЕНДИ ЮСМЕНОВ СМАИЛОВ

                     ИСУС АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

                     ИСУС АНКОВ СТОЯНОВ

                     ИСУС ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     ИСУС ЕЛЕНКОВ КЪНЧЕВ

                     ИСУС ЗЛАТКОВ КЪНЧЕВ

                     ИСУС ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ

                     ИСУС ЙОСКОВ МИТЕВ

                     ИСУС МИНЧЕВ МАРИНОВ

                     ИСУС СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ

                     ИСУС ЯНКОВ АСЕНОВ

                     ЙОАНКА МИТЕВА ПЕТКОВА

                     ЙОВКА МИНЧЕВА МЕРДЖАНОВА

                     ЙОВКА СЕРГЕЕВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

                     ЙОРДАН АНДРЕЕВ ВЪЛЧЕВ

                     ЙОРДАН ДЕНИЦОВ КРАСИМИРОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЙОРДАН ИЛИЕВ РАДКОВ

                     ЙОРДАН КОЛЕВ КИРИЛОВ

                     ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ

                     ЙОРДАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН МИХАЙЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     ЙОРДАН РУСКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ЧАКАЛОВ

                     ЙОРДАН ЯНКОВ АСЕНОВ

                     ЙОСКО ЙОСКОВ МИТЕВ

                     ЙОСКО ЙОСКОВ МИТЕВ

                     ЙОСКО МИТКОВ ЙОСКОВ

                     КАЛИНКА ОГНЯНОВА ВАЛЕНТИНОВА

                     КАТЬО ЙОРДАНОВ ПАШЕВ

                     КАТЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     КАТЯ АНГЕЛОВА КАМЕНОВА

                     КАТЯ АНГЕЛОВА РУСЕВА

                     КАТЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

                     КАТЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     КАТЯ ДОНКОВА КЪНЧЕВА

                     КАТЯ ЗЛАТКОВА ИВАНОВА

                     КАТЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     КАТЯ ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

                     КАТЯ КАТЕВА АТАНАСОВА

                     КАТЯ МИНЧЕВА СУЛТАНОВА

                     КАТЯ МИТКОВА МИНЧЕВА

                     КАТЯ ОГНЯНОВА КОТОВА

                     КАТЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

                     КАТЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА

                     КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

                     КОЛЬО ЖИВКОВ ИВАНОВ

                     КОЛЬО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ

                     КОЛЬО МИТЕВ СЛАВОВ

                     КОЛЬО МИТКОВ БОНЧЕВ

                     КОЛЬО ОГНЯНОВ КОТОВ

                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ МАРТИНОВ

                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА МЕРДЖАНОВА

                     КЪНЧО АСЕНОВ АСЕНОВ

                     КЪНЧО АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     КЪНЧО ДОНКОВ КЪНЧЕВ

                     КЪНЧО ИВАНОВ КЪНЧЕВ

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА КУРБАНОВА

                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА МИНЧЕВА

                     ЛЮБОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

                     ЛЮБОМИРА САШЕВА ЙЪЛДЪРЪМ

                     ЛЮТВИ ИДРИЗ МЕХМЕДАЛИ

                     ЛЮТВИ МЕХМЕДАЛИ ИДРИЗ

                     ЛЮТВИ САДИЕВ САЛИЕВ

                     МАГДА АНТОНОВА БЕКЯРОВА

                     МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

                     МАГДАЛЕНА ЙОСКОВА ГИДИКЛИЙСКА

                     МАГДАЛЕНА СТРАХИЛОВА ЙОРДАНОВА

                     МАКСИМ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА

                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА РАШЕВА

                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

                     МАРИН МИНЧЕВ МАРИНОВ

                     МАРИН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     МАРИЯ АЛИЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА МАРТИНОВА

                     МАРИЯ АНЕТОВА САШЕВА

                     МАРИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА МАНИКОВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА РАДКОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

                     МАРИЯ ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ ЗИНОВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА СЕРАФИМОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     МАРИЯ КЪНЧЕВА КУРБАНОВА

                     МАРИЯ КЪНЧЕВА МИТЕВА

                     МАРИЯ МАРКОВА ИВАНОВА

                     МАРИЯ МЕЛИХА ШАБИДИН

                     МАРИЯ НЕДЯЛКОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ ПЕНКОВА КЪНЧЕВА

                     МАРИЯ РУМЕНОВА ОГНЯНОВА

                     МАРИЯ СТАНЧЕВА КОТОВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИХОВА

                     МАРИЯ СТОЯНОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ ТОМОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАРИЯ ЧАВДАРОВА КОЛЕВА

                     МАРИЯ ЯНКОВА НЕДЯЛКОВА

                     МАРИЯ ЯНКОВА ЯНКОВА

                     МАРИЯ-ЕЛЕНИ ТЕФИК СТЕФАНОВА

                     МАРИЯН ИВАНОВ ОГНЯНОВ

                     МАРИЯН РУСКОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МЕЛИХА ШАБИДИН КОЧЕ

                     МЕХМЕД АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     МЕХМЕД АХМЕДОВ ИБРЯМОВ

                     МЕХМЕД ЙОСЕИН МЕХМЕД

                     МЕХМЕД САЛИЕВ МЕРДЖАНОВ

                     МЕХМЕДАЛИ ИДРИЗ МЕХМЕДАЛИ

                     МИГЛЕНА МАРИЕВА ИЛИЕВА

                     МИЛЕНА СИМЕОНОВА МИТЕВА

                     МИЛКА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА

                     МИЛКА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     МИЛКА ЯНКОВА ПЕТКОВА

                     МИЛКО ЙОРДАНОВ РУСЕВ

                     МИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

                     МИНКА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     МИНКА ЗЛАТЕВА ИЛИЕВА

                     МИНКА МИНЧЕВА ПЕТРОВА

                     МИНКА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

                     МИНКА НИКОЛОВА СМИЛКОВА

                     МИНКА СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

                     МИНЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     МИНЧО ИЛИЕВ МИНЧЕВ

                     МИНЧО ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ

                     МИНЧО МАРИНОВ МИНЧЕВ

                     МИНЧО МИНЧЕВ СИМЕОНОВ

                     МИНЧО МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

                     МИНЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     МИНЧО СТЕФАНОВ ЯНКОВ

                     МИНЧО СТОЯНОВ МИНЧЕВ

                     МИНЧО ХРИСТОВ НЕНКОВ

                     МИНЧО ЮЛИЯНОВ КИРЕВ

                     МИРЕМ ИДРИЗ ОСМАНОВА

                     МИРОСЛАВ ЗИНОВ МАРИНОВ

                     МИРОСЛАВ МИТКОВ ДОНЧЕВ

                     МИТКО АТАНАСОВ ДОНЧЕВ

                     МИТКО АТАНАСОВ КЪНЕВ

                     МИТКО КЪНЧЕВ МИТКОВ

                     МИТКО НИКОЛОВ ПЕТРОВ

                     МИТКО РУМЯНОВ ТИНОВ

                     МИТКО РУСЕВ МИТЕВ

                     МИТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     МИТКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     МИТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ

                     МИХАИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     МИХАИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

                     МЛАДЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

                     МЛАДЕН КОСТАДИНОВ БОРИСОВ

                     МЛАДЕН МИРОСЛАВОВ МИТКОВ

                     МОНЬО НАСКОВ ЙОРДАНОВ

                     НААРИН АХМЕДОВА АЛИЕВА

                     НАДЕЖДА ГАНЧЕВА АСЕНОВА

                     НАДКА АЙРИЕ РАСИМОВА

                     НАДКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

                     НАДКА АСЕНОВА ВЪЛЧЕВА

                     НАДКА ЖОРОВА СИМЕОНОВА

                     НАДКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     НАДКА МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НАДКА ОГНЯНОВА КОТОВА

                     НАДКА РАДКОВА АНГЕЛОВА

                     НАДКА СИЙКОВА АНГЕЛОВА

                     НАСКА СТОЯНОВА ЧАКАЛОВА

                     НАСКО СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ

                     НЕДЖАДИ МЕХМЕДАЛИ ИДРИЗ

                     НЕДКА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     НЕДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     НЕДКА ЗАХАРИНОВА АТАНАСОВА

                     НЕДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     НЕДКА СТЕФКОВА АНГЕЛОВА

                     НЕДЯЛКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА МУСТАФОВА

                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     НЕДЯЛКО АНКОВ ИВАНОВ

                     НЕЛА АСЕВА БОРИСОВА

                     НЕЛА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА

                     НЕЛА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА

                     НЕЛА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

                     НЕЛИ ГАНЧЕВА ТАХТАЛИЕВА

                     НЕСЛЯН САБРИЕВА ИЛИЕВА

                     НИКИ МИРЕМ ИДРИЗ

                     НИКОЛА ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     НИКОЛАЙ МИНЧЕВ КЪНЕВ

                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ АСЕНОВ

                     НИКОЛИНА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     НИКОЛИНКА ИЛИЕВА МАРТИНОВА

                     НИКОЛИНКА МИТЕВА ДОНЧЕВА

                     НИНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА

                     НИНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

                     ОГНЯН АНГЕЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

                     ОГНЯН ЗЛАТКОВ ФИЛИПОВ

                     ОГНЯН КИРИЛОВ МАРТИНОВ

                     ОГНЯН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ОРХАН ИДРИЗ МЕХМЕДАЛИ

                     ОРХАН ЛЮТВИ ИДРИЗ

                     ОСМАН АЛИ КЯМИЛОВ

                     ПАВЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПАНАЙОТ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ПАНАЙОТ ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     ПЕЙЧО АТАНАСОВ КЪНЕВ

                     ПЕМБЕ ЯШАРОВА СМАИЛОВА

                     ПЕНКА АНТОАНЕТОВА ЙОСИФОВА

                     ПЕНКА БОЯНОВА БОНЧЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

                     ПЕНКА КАТЕВА АНГЕЛОВА

                     ПЕНКА КОЛЕВА АЛИЕВА

                     ПЕНКА КЪНЧЕВА МИТКОВА

                     ПЕНКА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА

                     ПЕНКА МАРИНОВА МИНЧЕВА

                     ПЕНКА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     ПЕНКА ОГНЯНОВА КОТОВА

                     ПЕНКА СЛАВОВА ИВАНОВА

                     ПЕНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА

                     ПЕНКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

                     ПЕНКА ФАНОВА АНГЕЛОВА

                     ПЕРУЗЕ МЕХМЕДОВА ИБРИЯМОВА

                     ПЕТКО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     ПЕТЪР КОЛЕВ КАМЕНОВ

                     ПЕТЪР КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

                     ПЕТЪР ПЕНКОВ АСЕНОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЯНКОВ

                     ПЕШО АТАНАСОВ КОЛЕВ

                     ПЕШО ЗЛАТКОВ СИМЕОНОВ

                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     РАДКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     РАДКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     РАДКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

                     РАДКА МИТКОВА СИМЕОНОВА

                     РАДКО КЪНЧЕВ МИТКОВ

                     РАДКО ФАНОВ САШЕВ

                     РАЙНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     РАЙНА АСЕНОВА СТЕФАНОВА

                     РАЙНА ВЛАДКОВА ИЛИЕВА

                     РАЙНА ДИМЧЕВА ИЛИЕВА

                     РАЙНА ПЕНКОВА КЪНЧЕВА

                     РАЙНА СТРАХИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУМЕН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

                     РУМЯНА ЖЕКОВА ТИНОВА

                     РУСИ АНГЕЛОВ РУСЕВ

                     РУСИ МИТКОВ РУСЕВ

                     РУСИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

                     РУСИ ФАНОВ АНГЕЛОВ

                     РУСКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     РУСКА МАРИЕВА ИЛИЕВА

                     РУСКА МИТКОВА БОНЧЕВА

                     РУСКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     САДИЕ САЛИЕВА МЕРДЖАНОВА

                     САЛИ МЕХМЕДОВ МЕРДЖАНОВ

                     САЛИ НАДКОВ ЖОРОВ

                     САЛИ РАДКОВ ОСМАНОВ

                     САЛИ ЯШАР САЛИ

                     САМЕТ ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

                     САШО ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

                     САШО КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ

                     САШО СТЕФКОВ ВЕНКОВ

                     САШО СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     САШО ТАНЕВ СИМЕОНОВ

                     САШО ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ

                     СВЕТЛА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     СВЕТЛА МИТКОВА ДОНЧЕВА

                     СВЕТЛА ХРИСТОВА ЧАЛЪКОВА

                     СЕБИЛЕ ЕФРАИМОВА МУСТАФОВА

                     СЕВГИ ИСВЕНДИЕВА КЯМИЛ

                     СЕВДА МИЛКОВА РАДКОВА

                     СЕВДА МИХАЙЛОВА БАНКОВА

                     СЕВДА ТАНЕВА ЕМИЛОВА

                     СЕВДАЛИН АЛЕКСИЕВ КИРИЛОВ

                     СЕВДАЛИНА АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     СЕВДАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     СЕВИМ ЮСЕИНОВА ЮСЕИНОВА

                     СЕМО АСЕНОВ ИЛИЕВ

                     СЕРГЕЙ АСЕНОВ ИВАНОВ

                     СЕРГЕЙ ИВАНОВ КАМЕНОВ

                     СЕРГЕЙ ИЛИЕВ РАДКОВ

                     СЕРГЕЙ ЙОВКОВ СЕРГЕЕВ

                     СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ

                     СЕРГЕЙ КЪНЧЕВ РАШЕВ

                     СИЙКА АНГЕЛОВА РАЙНОВА

                     СИЙКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

                     СИЛВИЯ САШЕВА АНГЕЛОВА

                     СИМЕОН КАТЕВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН МИЛЕНОВ МИТЕВ

                     СИМЕОН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     СИМЕОН СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     СЛАВИ МАРИНОВ МИНЧЕВ

                     СЛАВИ РАДКОВ АНГЕЛОВ

                     СЛАВИ СИМЕОНОВ КОЛЕВ

                     СЛАВКА ЙОРДАНОВА МЕРДЖАНОВА

                     СЛАВЧО ОГНЯНОВ КОТОВ

                     СЛАВЧО САМУИЛОВ СЪБЕВ

                     СМАИЛ АХМЕДОВ МЕРДЖАНОВ

                     СМАИЛ ЯШАРОВ МУСТАФОВ

                     СНЕЖАНА ВЪЛЧЕВА МИТЕВА

                     СНЕЖАНА ДОНЧЕВА АСЕНОВА

                     СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА БАНЧЕВА

                     СНЕЖАНА СЛАВОВА АХМЕДОВА

                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

                     СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

                     СОНЯ АТАНАСОВА РАЙНОВА

                     СОФИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     СОФИЯ НИКОЛАЕВА МИТЕВА

                     СОФКА НИКОЛАЕВА УЗУНОВА

                     СТАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

                     СТАНКА ЕМИЛОВА КОЛЕВА

                     СТАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА

                     СТАНКА КОЛЕВА АСЕНОВА

                     СТАНКА ОГНЯНОВА КОТОВА

                     СТАНКА СИМЕОНОВА МЕРДЖАНОВА

                     СТАНКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

                     СТАНКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТАНЧО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТАНЧО ОГНЯНОВ КОТОВ

                     СТАНЧО СЕРГЕЕВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

                     СТЕФАН ВЪЛЧЕВ МИТЕВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     СТЕФАН ЕМИЛИЕВ РАЙНОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ КЪНЕВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ

                     СТЕФАН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     СТЕФАН СВЕТЛЕВ АТАНАСОВ

                     СТЕФАН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН СМАИЛОВ ТЕФИКОВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     СТЕФАН СЪБКОВ АНГЕЛОВ

                     СТЕФАНА ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА

                     СТЕФАНКА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТЕФКА ВЕНКОВА МИХАЙЛОВА

                     СТЕФКА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА

                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА

                     СТЕФКА МИЛКОВА АТАНАСОВА

                     СТЕФКА МИТКОВА САДУЛА

                     СТЕФКА НИКОЛИНКОВА АСЕНОВА

                     СТЕФКА РУСЕВА МИХАЛЕВА

                     СТЕФКА СЛАВОВА КОЛЕВА

                     СТОЙНО НИКОЛОВ ПЕТРОВ

                     СТОЯН АСЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     СТОЯН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     СТОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ

                     СТОЯН ВЪЛЧЕВ АСЕНОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ КЪНЕВ

                     СТОЯН ЕМИЛОВ ЯНКОВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ МИНЧЕВ

                     СТОЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

                     СТОЯН МАРИЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ

                     СТОЯН МИХАЙЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СТЕФКОВ ВЕНКОВ

                     СТОЯН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     СТОЯНКА ВЛАДКОВА ГИНДЕВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     СТОЯНКА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА

                     СТОЯНКА СИМЕОНОВА ОРМАНОВА

                     СЪБКА КАТЕВА АНГЕЛОВА

                     СЪБКА МИТКОВА РУСЕВА

                     СЪБКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

                     СЪБКА ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА

                     СЪБКА ХРИСТОВА КРАСИМИРОВА

                     ТАИР КАДИР КУРБАН

                     ТАНУШКА ОГНЯНОВА СЪБЕВА

                     ТАНЯ МИТЕВА МУСТАФОВА

                     ТАНЯ ЯРОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

                     ТАТЯНА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

                     ТЕМЕНУЖКА ОГНЯНОВА КОТОВА

                     ТЕНЬО НИКОЛОВ АТАНАСОВ

                     ТЕФИК АЗИС СТЕФАНОВ

                     ТЕФИК СМАИЛОВ МУСТАФОВ

                     ТИНКА СЪБЕВА АНГЕЛОВА

                     ТИНКО ЖЕКОВ ЖЕКОВ

                     ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТЮРКЯН ЯШАР ЮСЕИН

                     ФАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

                     ФАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     ФАНА ЕЛЕНКОВА ИВАНОВА

                     ФАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ФАНА ИВАНОВА ЩЕРЕВА

                     ФАНА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     ФАНА МИНЧЕВА ИВАНОВА

                     ФАНА МИНЧЕВА СИМЕОНОВА

                     ФАНА ЯНКОВА ОГНЯНОВА

                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     ФАНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ФАНКА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА

                     ФАНКА МИНЧЕВА СТЕФАНОВА

                     ФАНКА САШЕВА ЙОРДАНОВА

                     ФЕЙЗИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ФИЛИП АНГЕЛОВ РУСЕВ

                     ХРИСТИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ЦАНКА ОГНЯНОВА ВАЛЕНТИНОВА

                     ЧАВДАР КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ

                     ШЕЙЛА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА

                     ШЕНГЮЛ АХМЕДОВА СМАИЛОВА

                     ШИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     ШИНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     ЮЛИЯ НИКОЛИНОВА ИВАНОВА

                     ЮЛИЯ ЯРОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

                     ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

                     ЮЛИЯН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

                     ЮЛИЯН МИТКОВ КИРЕВ

                     ЮЛИЯН СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     ЮЛИЯНА САШЕВА МЕРДЖАНОВА

                     ЮРКИЕ ИСВЕНДИЕВА КЯСИМ

                     ЮСЕИН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

                     ЮСЕИН САБРИ ЮСЕИН

                     ЯНКО АНЕТОВ СИМЕОНОВ

                     ЯНКО ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     ЯРОСЛАВ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

                     ЯРОСЛАВ МИТКОВ РУСЕВ

                     ЯРОСЛАВ СИМЕОНОВ АСЕНОВ

                     ЯШАР ОСМАНОВ САЛИМОВ

                     ЯШАР СМАИЛОВ МУСТАФОВ


                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЛХОВО                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АЙШЕ АЛИЕВА БОЯНОВА

                     АЙШЕ ИБРЯМ ХАНСОН

                     АЛБЕНА АСЕНОВА ЧЕРКЕЗОВА

                     АЛБЕНА РАЙНОВА РАДУКОВА

                     АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ САВОВ

                     АЛЕКСИ МИТЕВ МАТЕВ

                     АЛИ ГЮЛМЕНОВ МЕХМЕДОВ

                     АЛИ НЕДЖИПОВ ЧЕЛЕБИЕВ

                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ГЕНЧЕВ ДОНЧЕВ

                     АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ

                     АНГЕЛ КАЛОЯНОВ НЕНОВ

                     АНДРЕЙКА РУСЕВА ЧОРЕЕВА

                     АНЕТА НЕДЕЛЧЕВА НЕНОВА

                     АНЕТА ЮЛИАНОВА САШЕВА

                     АНКА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА

                     АНТОН БОЯНОВ ИЛИЕВ

                     АСЕН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС ЖЕЛЕВ МРАВОВ

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

                     АТАНАС МАРИЯНОВ ИЛИЕВ

                     АТАНАС ЦОНЕВ ИВАНОВ

                     БЕЛЧО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

                     БИЛЯНА ЕМИЛОВА МИЛАНОВА

                     БИСТРА АНКОВА ДИМИТРОВА

                     БЛАГОЙ ИВАНОВ КЛЯЧАРОВ

                     БОГДАНКА РАДЕВА ТУРЛАКОВА

                     БОЖАНА КИРИЛОВА ОВЧАРОВА

                     БОЖАНА ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА

                     БОЖИДАР ПЕТРОВ ШИНЕВ

                     БОЖИДАР ТИХОМИРОВ РАШЕВ

                     БОЯН МИНЧЕВ ЗЛАТАНОВ

                     ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ВАСИЛ КАЛОЯНОВ НЕНОВ

                     ВАСИЛ МАРЕВ СМАИЛОВ

                     ВАСИЛ САНДЕВ ИЛИЕВ

                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     ВЕЛИКА НИКОЛОВА ДИМОВА

                     ВЕЛИКА ЮЛИАНОВА САШЕВА

                     ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА НАЙДЕНОВА

                     ВЕЛИЧКО ЖЕЛЕВ МРАВОВ

                     ВЕРА ГОРАНОВА МОМЧЕВА

                     ВЕСКА ХРИСТОВА КИСЬОВА

                     ВЛАЙКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

                     ВЛАЙКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

                     ГАЛЕНА ЗЛАТКОВА МРАВОВА

                     ГАЛЯ МИТЕВА МИТЕВА

                     ГАЛЯ СТЕФКОВА БРАДВАРОВА

                     ГАЛЯ ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА

                     ГАНКА КОЛЕВА РАШЕВА

                     ГАНКА СТОЯНОВА РАШЕВА

                     ГАНЧО ТИЛЕВ ТИЛЕВ

                     ГЕНЧО АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

                     ГЕНЧО ВАСИЛЕВ НЕНОВ

                     ГЕНЧО ПЕТРОВ МЕЧЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ ДИНКОВ АЛЕКСИЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ФИЛИПЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ФИЛИПОВ КЬОВБАШИЕВ

                     ДАНИЕЛА НАСКОВА ЧОЛАКОВА

                     ДЕЛКА РАЙНОВА КОЕВА

                     ДЕНКА МАРИНОВА ТОНЕВА

                     ДЕНКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

                     ДЕШКА МАРКОВА БОНЧЕВА

                     ДЖЕНКА ПАРУШЕВА МАДЖАРОВА

                     ДИАНА ТАНЕВА НЕНОВА

                     ДИЛИАН ГЪРДЕВ КЕРТИКОВ

                     ДИМИТРА АНДРЕЕВА РАДУКОВА

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЛЯЧЕРОВ

                     ДИМИТЪР КЪНЕВ ПАШАЛОВ

                     ДИНКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

                     ДИЯН МИНЧЕВ КЬОВБАШИЕВ

                     ДОБРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

                     ДОБРИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДОБРИ ВАСИЛЕВ СТАНЕВ

                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     ДОНКА ДИМИТРОВА РАДУКОВА

                     ДОНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

                     ДОНКА КОЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     ДОНКА КОСТАДИНОВА КАПАСЪЗОВА

                     ДОНКА СТАНЕВА КАВРЪКОВА

                     ДОНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

                     ДОНКА ТИХОМИРОВА РАШЕВА

                     ДОНЧО КЪНЧЕВ РАШЕВ

                     ДОНЧО ЯНКОВ ПЕТРОВ

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА АРНАУДОВА

                     ЕЛЕНКА КАЛЧЕВА УЗУНОВА

                     ЕМИЛ ЙОСИФОВ МИЛАНОВ

                     ЕМИЛ КАМЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     ЕМИЛ МАРИЯНОВ ИЛИЕВ

                     ЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

                     ЖАНА МАРКОВА БОНЧЕВА

                     ЖЕЛА ТРИФОНОВА АЛАДЖОВА

                     ЖЕЛЬО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     ЗИНКА МАРКОВА ТОДОРОВА

                     ЗЛАТКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ОРОЗОВА

                     ЗЛАТОМИР ПЕТЕВ МИТРЕН

                     ЗОРКА ВАСИЛЕВА НЕНОВА

                     ЗОРКА ГЕНЧЕВА ДОНЧЕВА

                     ЗОРКА НЕНОВА ДОНЧЕВА

                     ЗОЯ СТОЯНОВА РАШЕВА

                     ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ

                     ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ДИМОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ИВАН ЖЕЛЕВ ОРЕШКОВ

                     ИВАН КОЛЕВ ЧОРЕЕВ

                     ИВАН МИНЧЕВ БЪЧВАРОВ

                     ИВАН МИНЧЕВ ПРАНГОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ МЕЧЕВ

                     ИВАН РАШКОВ ЙОРДАНОВ

                     ИВАН СТАНЕВ ИВАНОВ

                     ИВАНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА РАЙНОВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

                     ИВАНКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

                     ИВЕЛИНА КАЛЧЕВА ДИМОВА

                     ИЛИЯ АНКОВ КИРИЛОВ

                     ИЛИЯ ПЕНЕВ ТОДОРОВ

                     ИЛИЯ РУСЕВ АНДРОЛОВ

                     ИРИНКА ДЕНКОВА КЬОВБАШИЕВА

                     ИСУС АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     ИСУС ГЕНЧЕВ ДОНЧЕВ

                     ИСУС ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     ИСУС КАЛОЯНОВ НЕНОВ

                     ИСУС ПЕТРОВ РАШЕВ

                     ЙОВКА АНГЕЛОВА ГАРГАДЖИЕВА

                     ЙОВКА МАРКОВА БОНЧЕВА

                     ЙОНКО ФИЛИПОВ КАВРЪКОВ

                     ЙОРДАН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЙОРДАН ТОДОРОВ АРНАУДОВ

                     КАЛИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

                     КАЛИНКА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА

                     КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕНОВ

                     КАМЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ДИМОВА

                     КАТЯ СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА

                     КИНА БОЖАНОВА КИРИЛОВА

                     КИРИЛ АТАНАСОВ ТОДОРОВ

                     КИРИЛ КИРИЛОВ АТАНАСОВ

                     КИРИЛ ТОДОРОВ АРНАУДОВ

                     КИРИЛ ЮЛИЯНОВ АРНАУДОВ

                     КИРИЛКА ИВАНОВА ЗЕМЯРСКА

                     КИРИЛКА КИРИЛОВА ИВАНОВА

                     КОЛЬО АНЕТОВ ХРИСТОВ

                     КОЛЬО ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

                     КОЛЬО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     КРАСИМИР ГЕНЧЕВ МАЛОВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ МИТРЕН

                     КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ МАЛОВ

                     КРЪСТИНА МИХНЕВА КЬОВБАШИЕВА

                     КЪНЧО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     КЪНЧО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     КЪНЧО ТОДОРОВ РАШЕВ

                     ЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

                     МАНКА ПЕТРОВА АЛАДЖОВА

                     МАНКА РАШЕВА ХИТРОВА

                     МАРИАНА НЕДКОВА ЕМИЛОВА

                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЙКА РАДОМИРОВА ХАСЪРДЖИЕВА

                     МАРИЙКА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИН ИВАНОВ ЦИПОРКОВ

                     МАРИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА АНДРОЛОВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ПЕТКОВА МИКОВА-ХРИСТОВА

                     МАРИЯ ТИХОМИРОВА РАШЕВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА КЕРТИКОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     МАРИЯНА НОЙКОВА МИТРЕНА

                     МАРКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ

                     МАРТИНКА СЕМОВА КИСЬОВА

                     МЕХМЕД САЛИЕВ ДЕЛСИЗОВ

                     МИЙРЕМ СЕВДАЛИНОВА МИЛЕВА

                     МИЛЕН КРАСИМИРОВ МИТРЕН

                     МИЛЕН МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

                     МИЛЕН МАРИЯНОВ ИЛИЕВ

                     МИЛЕН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

                     МИЛЕНА БОЯНОВА ЗЛАТАНОВА

                     МИЛКА ЗОЕВА СТОЯНОВА

                     МИМА РАЧЕВА УЗУНОВА

                     МИНКА МОНЕВА АЙВАЗОВА

                     МИНКА ПЕТКОВА КИСКИНОВА

                     МИТКА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА

                     МИТКО ЕВСТАТИЕВ ЗАХАРИЕВ

                     МИТКО ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     МИХАИЛ ПЕНЧЕВ КИСЬОВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     МИХАИЛ ЯНКОВ ПЕТРОВ

                     МИШО ПЕТРОВ ШИНЕВ

                     НАДЯ КАМЕНОВА ЧОЛАКОВА

                     НАЙДЕН ЯНКОВ ПЕТРОВ

                     НАСКО КАМЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     НАСКО РОСЕНОВ ХАДЖИЕВ

                     НЕДКА НЕДЯЛКОВА КАЛОГЕРОПУЛУ

                     НЕДКО БЛАГОЕВ ЕМИЛОВ

                     НЕДЯЛКА МАРИНОВА ЦИПОРКОВА

                     НЕДЯЛКО КОЛЕВ МОМЧЕВ

                     НЕДЯЛКО ПЕТЕВ НЕДЕЛЧЕВ

                     НЕФИЗЕ ЕМИЛОВА МИЛАНОВА

                     НИКОЛА МИТКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     НИКОЛИНА ДОНЧЕВА СЕРАФИМОВА

                     НИКОЛИНКА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА

                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

                     ПЕНБЕ САНКОВА ЮСЕИНОВА

                     ПЕНКА ПЕНЧЕВА КОДЖАБАШЕВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ОРЕШКОВА

                     ПЕНКА СТОЙКОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ПЕНКА ХРИСТОВА АРНАУДОВА

                     ПЕНЧО ИЛИЕВ ДИМОВ

                     ПЕНЧО КОСЕВ ГЕРДЖИКОВ

                     ПЕНЧО ПЕТКОВ КОДЖАБАШЕВ

                     ПЕТКО КОЛЕВ УЗУНОВ

                     ПЕТЪР РАЙНОВ РАДУКОВ

                     ПЕТЯ КОЛЕВА СТАНЕВА

                     ПЕТЯ КРИСТИЯНОВА ДИМИТРОВА

                     ПЛАМЕН АНЕВ ИВАНОВ

                     ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ ТУРЛАКОВ

                     РАДИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

                     РАДИ ДИНКОВ КОСТАДИНОВ

                     РАДКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА

                     РАЙКО НИКОЛАЕВ ВЪРБАНОВ

                     РАЙНА ПЕТКОВА ТУРЛАКОВА

                     РАЙНА РАШКОВА БАЛЕВА

                     РАЙНА РУСЕВА УЗУНОВА

                     РАЙНО КОЛЕВ КАРАИВАНОВ

                     РАЙНО ПЕТРОВ РАДУКОВ

                     РАШКО ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

                     РАШО ИВАНОВ РАШЕВ

                     РОЗА ХРИСТОВА МИНКОВА

                     РОСА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

                     РОСЕН БИСЕРОВ ХАЛАЧЕВ

                     РУМЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     РУМЕН ПЕТРОВ ШИНЕВ

                     РУМЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУСКА БОНЕВА МЕЧЕВА

                     РУСКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

                     СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     СЕВДА АСПАРУХОВА МИТЕВА

                     СЛАВКА ПЕТКОВА МЕЧЕВА

                     СЛАВКА СЪБЧЕВА ВЛАХОВА

                     СНЕЖАНКА ГЕНЧЕВА ЦОНЕВА

                     СОФКА ПАВЛОВА ФИЛИПЧЕВА

                     СТАМА ГЕОРГИЕВА ГИГИЛЕВА

                     СТАНИМИР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

                     СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     СТАНКА ВАСИЛЕВА ЦАКОНА

                     СТАНКА ДИНЕВА СТЕПАНОВА

                     СТАНКА СТОЯНОВА РАШЕВА

                     СТАНЧО НЕДЕЛЧЕВ КИСЬОВ

                     СТЕФАН КАМЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     СТЕФАН КРАСИМИРОВ МИТРЕН

                     СТЕФАНКА АСЕНОВА ЧЕРКЕЗОВА

                     СТЕФКА ЯСЕНОВА ЧОЛАКОВА

                     СТОЯН СТОЯНОВ РАШЕВ

                     СТОЯНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СТОЯНКА СЛАВОВА ЖЕЛЕВА

                     СЪБКА МОНЕВА АЙВАЗОВА

                     ТАНЬО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     ТЕО ЖАН РАЙНО  ШЬОВРИЕ

                     ТЕОДОРА ЗЛАТЕВА МАЛОВА

                     ТЕОДОРА СЪБЕВА МОНЕВА

                     ТИХОМИРА ТИХОМИРОВА РАШЕВА

                     ТОДОР КОЛЕВ КЪРДЖИЛОВ

                     ТОДОР ПЕНЧЕВ КАРАИВАНОВ

                     ТОДОР ПЕТКОВ ЗАГОРЧЕВ

                     ТОДОР ПЕТРОВ ШИНЕВ

                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА

                     ТОДОРКА РАЙНОВА МЕЧЕВА

                     ТОТКА ГЕНЧЕВА КЕРТИКОВА

                     ТРУФКА СТАНЕВА ТОДОРИНА

                     ФАНИ ЕМИЛОВА МИЛАНОВА

                     ФАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     ФАНКА ПАШОВА СТОЯНОВА

                     ФАНКА РУМЯНОВА ЙОРДАНОВА

                     ФЕРИДЕ АЛИ ИБРЯМ

                     ХРИСТО ИЛИЕВ ПАШАЛОВ

                     ХРИСТО МИНКОВ СТОЙЧЕВ

                     ХРИСТО ПЕНЧЕВ КАРАИВАНОВ

                     ХРИСТО РАШКОВ ИВАНОВ

                     ЦАНКА МАРКОВА БОНЧЕВА

                     ЮЛИАН САШЕВ АТАНАСОВ

                     ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

                     ЮЛИЯН КАЛОЯНОВ НЕНОВ

                     ЮЛИЯН КИРИЛОВ АРНАУДОВ

                     ЮЛИЯНА ТИХОМИРОВА РАШЕВА

                     ЯНКА ЖЕЛЕВА РАДУКОВА

                     ЯНКО ДИМОВ НЕДКОВ


                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.НОВА МАХАЛА              КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АЙСЕЛ ИБРЯМОВА МИТКОВА

                     АЙСЕЛ РАЙНОВА АСЕНОВА

                     АЙШЕ ИСВЕНДИЕВА ВЕЛИНОВА

                     АКМАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     АКЪ МЕХМЕД ШАБАН

                     АЛБЕНА РУМЕНОВА МИНЧЕВА

                     АЛЕКС ТАНКОВ САШЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛБЕНОВ МИНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ АНДРЕЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ МИНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ

                     АМЕТ ЧЕРКЕЗ АЙСУН

                     АНА ДОНЧЕВА МИНЧЕВА

                     АНА НАСКОВА АНГЕЛОВА

                     АНГЕЛ АНТОНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ БОЯНОВ КОЛЕВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ

                     АНГЕЛ ДИМЧЕВ ИЛИЕВ

                     АНГЕЛ ЖОРОВ МИХАЙЛОВ

                     АНГЕЛ КОЛЕВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ НАДЕЖДОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ

                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     АНДРЕЙ ИВАНОВ КАРАДЖОВ

                     АНДРЕЙ ПЕНЕВ ИВАНОВ

                     АНДРЕЯ ИВАНОВ КАРАДЖОВ

                     АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛИНОВА

                     АНЕЛИЯ АСЕНОВА ЧОЛАКОВА

                     АНЕЛИЯ ДЕНКОВА КОЛЕВА

                     АНЕЛИЯ МИТКОВА ЧОЛАКОВА

                     АНЕТА АНГЕЛОВА АНДОНОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА МИНЧЕВА

                     АНЕТА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА

                     АНЕТА САШЕВА ЙОСИФОВА

                     АНЕТА СТОЯНОВА АСЕНОВА

                     АНЕТА ШИНЕВА АСЕНОВА

                     АНИФЕ ФЕРЗИ ДЕНИЗ

                     АНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АНКА АСЕНОВА РУСЕВА

                     АНКА АСЕНОВА ЮСЕИН

                     АНКА ДЯКОВА ЮГОВА

                     АНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     АНКА КОСТАДИНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     АНКА МИХАЙЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     АНКА МИХАЙЛОВА ХАДЖИЕВА

                     АНКА ОГНЯНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     АНКА СЛАВОВА МИШЕВА

                     АНКА СТЕФАНОВА РУСЕВА

                     АНКА ШИНЕВА АСЕНОВА

                     АНТОАНЕТА БОГДАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     АНТОАНЕТА ХРИСТОВА БОЙЧЕВА

                     АНТОН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АНТОН КРАСИМИРОВ ДОНКОВ

                     АСЕН АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     АСЕН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

                     АСЕН ГАЛИНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ДЯКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     АСЕН ЕЛЕНОВ СЕРГЕЕВ

                     АСЕН ЗАПРЯНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АСЕН МИХАИЛОВ СТЕФАНОВ

                     АСЕН НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

                     АСЕН НИКОЛАЕВ ЮГОВ

                     АСЕН САШЕВ ЙОСИФОВ

                     АСЕН СЕМОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АСЯ САШЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     АТАНАС АНГЕЛОВ УСТОВ

                     АТАНАС АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЪРБЕВ

                     АТАНАСКА КРАСИМИРОВА АНДРЕЕВА

                     АТАНАСКА МИЛАНОВА МИХАЙЛОВА

                     АТАНАСКА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

                     АТЧЕ МЕХМЕД ЯШАР

                     АТЧЕ ЮСЕИН ДУРАК

                     АХМЕД ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ

                     АХМЕД МУСТАФА МУСТАФА

                     АХМЕТИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

                     БИКРАСИНА СЕМОВА АВРАМОВА

                     БИЛЯН МИРАНОВ МОЛЛОВ

                     БИЛЯНА ЮЛИЯНОВА МОЛЛОВА

                     БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

                     БЛАГОРОДКА АТАНАСОВА ГЪРБЕВА

                     БОГДАН ИВАНОВ БОГДАНОВ

                     БОНКА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА

                     БОНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     БОНЧО КРАСИМИРОВ БОНЧЕВ

                     БОРИС ИВАНОВ КОЛЕВ

                     БОРИС СТОЯНОВ ГЮРДЖИЛОВ

                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АПОСТОЛОВ

                     БОРИСЛАВ БОЯНОВ ХАДЖИЕВ

                     БОРЯНА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЕВА

                     БОРЯНА МИТКОВА МУРТАЗА

                     БОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

                     БОЯН БОЙЧЕВ БОНЕВ

                     БОЯН ИЦКОВ ХАДЖИЕВ

                     БОЯН КОЛЕВ ИВАНОВ

                     БОЯН НОЙКОВ БОЙЧЕВ

                     БОЯН ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

                     ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА АПОСТОЛОВА

                     ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА РАНКОВА

                     ВАСИЛ ГАНЕВ СТАНЕВ

                     ВАСИЛ ДИМОВ НИКОЛОВ

                     ВАСИЛ ХРИСТОВ КРАСИМИРОВ

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

                     ВАСИЛКА ГОСПОДИНОВА ДОБРИКОВА

                     ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА

                     ВЕДЖИЕ МУСТАФА ОСМАН

                     ВЕЛИ ШАБАНОВ ВЕЛИЕВ

                     ВЕЛИ ЩИЛИЯНОВ ВЕЛИНОВ

                     ВЕЛИЧКА ГЕРГАНОВА ВЕНЦИСЛАВОВА

                     ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ

                     ВЕЛКО ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ

                     ВЕНА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕНЦЕСЛАВ НЕНЧЕВ ДИМОВ

                     ВЕСЕЛЕ ИБРИЯМОВА МАНЧЕВА

                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

                     ВЕСЕЛИНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА

                     ВИОЛЕТА СТОЙКОВА ПЕНЕВА

                     ГАЛИНА АСЕНОВА АНДОНОВА

                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА АНДОНОВА

                     ГАЛЯ АНЕТОВА АНГЕЛОВА

                     ГАЛЯ АНТОНОВА АСЕНОВА

                     ГАЛЯ АСЕНОВА МИНЧЕВА

                     ГАЛЯ АСЕНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА МЕРДЖАНОВА

                     ГАЛЯ МИТКОВА НИКОЛОВА

                     ГАЛЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

                     ГАНКА ЙОРДАНОВА ДЕМИРЕВА

                     ГАНЧО ДОНЧЕВ ГАНЧЕВ

                     ГАНЧО ХРИСТОВ ТОДОРОВ

                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     ГЕНКА СПАСОВА ТИЛЕВА

                     ГЕНЧО ДИМЧЕВ ИЛИЕВ

                     ГЕНЧО НИКОЛАЕВ ТУРЛАКОВ

                     ГЕНЧО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ДЕЧЕВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АНДРЕЕВ

                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЪРБЕВ

                     ГЕОРГИ СЕРГЕЕВ ХАДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЙКОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ДЕМИРЕВ

                     ГЕРГА АТАНАСОВА ПЕНЕВА

                     ГЕРГАНА МИТЕВА ДИМИТРОВА

                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТОЕВА

                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА СЕРБЕЗОВА

                     ГЕЦА СЛАВКОВА КРАСИМИРОВА

                     ГРИГОР БОРИСОВ КОЛЕВ

                     ГЮЛБАХАР МУСТАФА МУСТАФА

                     ГЮЛЧЕ СМАИЛОВА АШИМОВА

                     ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ШИБИЛОВ

                     ДАНИЕЛ АНЕЛИЕВ АСЕНОВ

                     ДАНИЕЛА МИТКОВА ДИМИТРОВА

                     ДАНКА ГОШЕВА ИВАНОВА

                     ДЕЛКА СТАНКОВА АСЕНОВА

                     ДЕНИС ЕМИЛОВА ШИБИЛОВА

                     ДЕНИС ЮЛИЯНОВ ОГНЯНОВ

                     ДЕНКА АТАНАСОВА УСТОВА

                     ДЕНКО СТОЯНОВ ДЕНКОВ

                     ДЕНЧО НИКОЛОВ ДЕНЧЕВ

                     ДЕСИСЛАВА ВЕЛИНОВА ВЕЛИНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ДЕНКОВА СТОЯНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

                     ДЕЯН СТАНКОВ АСЕНОВ

                     ДЖЕЙЛЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА

                     ДИАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

                     ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ

                     ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ КОСТАДИНОВ

                     ДИМИТЪР ЙОСКОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР МИТКОВ ИЛИЕВ

                     ДИМИТЪР СТАНЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДЕМИРЕВ

                     ДИМО ИЛИЕВ ДИМОВ

                     ДИМЧО ВАСИЛЕВ ГАНЕВ

                     ДИМЧО ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     ДИНА ДРАГИЕВА КОЙНЕВА

                     ДИНЬО СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ДИЯН ДЕМИРЕВ ФИЛИПОВ

                     ДОБРИНКА БОЕВА ДОБРЕВА

                     ДОЙКА ФИЛИПОВА ДЕМИРЕВА

                     ДОНКА САШЕВА ДОНКОВА

                     ДОНКА СТАНЕВА ШЕЙТАНОВА

                     ДОНКА ТОДОРОВА БЕЛЧЕВА

                     ДОНКА ХРИСТОВА БОНЧЕВА

                     ДОНКА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДОНЧО ГАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДЯКО АСЕНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     ДЯКО ГАЛИНОВ АСЕНОВ

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЕРГЕЕВА

                     ЕЛЕНА ДОЙКОВА ФИЛИПОВА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

                     ЕЛЕНКА АНКОВА СЛАВОВА

                     ЕЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

                     ЕЛКА СЛАВОВА ДОМУСЧИЕВА

                     ЕЛКА СТЕФАНОВА КРАСИМИРОВА

                     ЕМИЛ АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЕМИЛ БОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЕМИЛ КРАСИМИРОВ АНДРЕЕВ

                     ЕМИЛ НАДЕЖДОВ ИВАНОВ

                     ЕМИЛ САШЕВ ДОНКОВ

                     ЕМИЛ ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА САШЕВА

                     ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ЕНКА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА

                     ЕРХАН МЮМЮН ДЖЕЛИЛ

                     ЕРХАН ЯРОСЛАВОВ МИТКОВ

                     ЖАЛКА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА

                     ЖАНА ЮЛИЯНОВА КАЛИНОВА

                     ЖЕЛЬО СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     ЖИВКА АСЕНОВА ДЯКОВА

                     ЖИВКА МИЛКОВА МИТКОВА

                     ЖИВКА МИТКОВА ИВАНОВА

                     ЖИВКО СТОЙКОВ ЖЕЛЕВ

                     ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

                     ЖОРО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЖОРО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЗАПРЯН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЗАХАРИНКА АСЕНОВА АНДОНОВА

                     ЗЕКИ МЕХМЕД ЮСЕИН

                     ЗЛАТИНА НЕДЕЛЧЕВА ШАВРИЕВА

                     ЗЛАТКА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     ЗЛАТКА ДЕЯНОВА ИВАНОВА

                     ЗЛАТКА МИНЧЕВА КАРАГЬОЗОВА

                     ЗЛАТКА ОГНЯНОВА МИТЕВА

                     ЗЛАТКА СЕВДОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА

                     ЗОЯ МИТЕВА ДОНКОВА

                     ИБРААМ БАЙРАМ МАХМУД

                     ИБРАМ АМЕД СМАИЛ

                     ИБРЯМ ИСВЕНДИЕВ АКМАНОВ

                     ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ЮСМЕНОВ

                     ИБРЯМ ОСМАНОВ АХМЕДОВ

                     ИВАЙЛО АДРИАНОВ ФИЛИПОВ

                     ИВАЙЛО ИВОВ ЮГОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ

                     ИВАН АНДРЕЕВ КАРАДЖОВ

                     ИВАН АСЕНОВ ДЯКОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ДИНЕВ

                     ИВАН ГАЛИНОВ АСЕНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ДЯКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     ИВАН ЖОРОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАН ИВАНОВ ЦЕНКОВ

                     ИВАН ЛЮЦКАНОВ АРНАУДОВ

                     ИВАН МИХАИЛОВ БОРИСОВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ИВАН НИНОВ КИРИЛОВ

                     ИВАН СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАН СТИЛИЯНОВ ТОТЕВ

                     ИВАН ФИЛИПОВ ДЕЧЕВ

                     ИВАНКА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

                     ИВАНКА КОЛЕВА МИТЕВА

                     ИВАНКА МАНЕВА МИХАЙЛОВА

                     ИВАНКА ПЕЕВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА

                     ИВО АСЕНОВ САШЕВ

                     ИВО ИВОВ ЮГОВ

                     ИВО НИКОЛАЕВ ЮГОВ

                     ИВО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

                     ИЛИНКА СТОЯНОВА ГЮРДЖИЛОВА

                     ИЛИЯ ДИМОВ ИВАНОВ

                     ИЛИЯ ДОЙКОВ ФИЛИПОВ

                     ИЛИЯ МИЛКОВ МИТЕВ

                     ИЛИЯ МИТЕВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

                     ИЛИЯ ФИЛИПОВ ДЕМИРЕВ

                     ИЛИЯН САШЕВ ДОНКОВ

                     ИЛКА ДАНЧЕВА ИВАНОВА

                     ИЛКО ДЕМИРЕВ ФИЛИПОВ

                     ИЛКО НЕВЕНОВ УСТОВ

                     ИЛЬО ИВАНОВ АРНАУДОВ

                     ИЛЬО ЛЮЦКАНОВ АРНАУДОВ

                     ИРИНКА ВЪЛЕВА ПЕНЕВА

                     ИСМЕ АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     ИСМИ САШЕВА ЧАНЕВА

                     ИСУС МИХАИЛОВ СТЕФАНОВ

                     ИЦКО БОЯНОВ ХАДЖИЕВ

                     ИЦКО ЙОРДАНОВ МИХАИЛОВ

                     ЙОРДАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА

                     КАДИР ОРХАН СМАИЛ

                     КАЛИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     КАЛОЯН ГАЛЕВ АНГЕЛОВ

                     КАМЕН АНГЕЛОВ АНДОНОВ

                     КАТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     КАТЯ ИЦКОВА МИХАЙЛОВА

                     КАТЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

                     КАТЯ СТОЯНОВА ДЕНКОВА

                     КИНА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

                     КОЙО ТОДОРОВ КОЛЕВ

                     КОЛЬО ДЕЧЕВ ПЕТРОВ

                     КОЛЬО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     КОСТА ЦОНЕВ КЪНЕВ

                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ КОЛЕВ

                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     КРАСИМИР АНДРЕЕВ МИХАИЛОВ

                     КРАСИМИР АНЕТОВ ЯНАКИЕВ

                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЕВ

                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ АНДРЕЕВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ

                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

                     КРАСИМИР МИЛЕНОВ МИХОВ

                     КРАСИМИР НАДЕЖДОВ ИВАНОВ

                     КРАСИМИР ПЕНЕВ КРЪСТЕВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ КРАСИМИРОВ

                     КЪНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА

                     КЪНЧО ВАСИЛЕВ БАКОЕВ

                     КЪНЧО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

                     КЯМИЛ РЕЗА АШИМОВ

                     ЛАЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     ЛИЛИ БОРИСОВА СТЕФАНОВА

                     ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ШИБИЛОВА

                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА

                     ЛИНА НЕДКОВА МАРКОВА

                     ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ ТУРЛАКОВ

                     ЛЮБЕН ХРИСТОВ БОНЧЕВ

                     ЛЮЦКАН АНГЕЛОВ АРНАУДОВ

                     ЛЮЦКАН ИВАНОВ АРНАУДОВ

                     МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ОГНЯНОВА

                     МАГДАЛИНА ДИМОВА ИВАНОВА

                     МАКСУМ ДЖАВИДОВ ОСМАНОВ

                     МАРА ТОДОРОВА КЪНЕВА

                     МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ТУРЛАКОВА

                     МАРИАНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА

                     МАРИАНА ЕМИЛОВА ДОНКОВА

                     МАРИАНА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

                     МАРИАНА МИЛЕНОВА МИХОВА

                     МАРИЙКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     МАРИН РУСЕВ СЕРБЕЗОВ

                     МАРИНКА ВЕЛКОВА БОГДАНОВА

                     МАРИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ БОРИСОВА ГЮРДЖИЛОВА

                     МАРИЯ ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА СЕРБЕЗОВА

                     МАРИЯ МИТКОВА ЧОЛАКОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА НАНЕВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯН РУМЕНОВ НОВАКОВ

                     МАРТИН ПЕТКОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     МАЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

                     МАЯ МИНЧЕВА НЕДЯЛКОВА

                     МЕХМЕД КОЛЕВ ЧАКМАКОВ

                     МЕХМЕД ШАБАН МЕХМЕД

                     МИЛАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     МИЛЕН КЪНЕВ МИХОВ

                     МИЛЕН ПЕТРОВ КОЕВ

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

                     МИЛКО МИТКОВ ИВАНОВ

                     МИМА ИБРАМ АМЕД

                     МИМА ИВАНОВА ДОНКОВА

                     МИМА МЛАДЕНОВА СЕРГЕЕВА

                     МИНКА ТАНЕВА ЕМИЛОВА

                     МИНЧО НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ

                     МИНЧО СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     МИРАН БИЛЯНОВ МОЛЛОВ

                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИРОСЛАВА МИНЧЕВА ЦИНЗАРОВА

                     МИТКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

                     МИТКО АНОВ АНГЕЛОВ

                     МИТКО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     МИТКО АСЕНОВ ХРИСТОВ

                     МИТКО БОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     МИТКО КРАСИМИРОВ БОНЧЕВ

                     МИТКО РУМЕНОВ МИНЧЕВ

                     МИТЬО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ

                     МИХАИЛ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХАИЛ МИНЧЕВ АСЕНОВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ МИХАИЛОВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ

                     МЛАДЕНА ЦВЕТКОВА БОЕВА

                     МОНИКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

                     МУТАЛИП ОСМАНОВ ТОПЧИЕВ

                     МЮМЮН МЮМЮН ДЖЕЛИЛ

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА

                     НАДЕЖДА ИВАНОВА АРНАУДОВА

                     НАДЕЖДА ИВАНОВА АРНАУДОВА

                     НАДЕЖДА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

                     НАДЕЖДА МИЛАНОВА ЮГОВА

                     НАДЕЖДА ПЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА

                     НАДЕЖДА ТОМОВА КАЛЪЧЕВА

                     НАДКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

                     НАДКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     НАДКА БОРИСОВА МИНЧЕВА

                     НАДКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

                     НАЗИФЕ АСЕНОВА САШЕВА

                     НАСКА ИЛИЕВА УСТОВА

                     НАСКА ФЕРДИ ЮМЕР

                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРТИНОВА

                     НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     НЕВЕНА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     НЕВЕНА АТАНАСОВА УСТОВА

                     НЕВЕНА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     НЕВЕНА МИНЧЕВА АСЕНОВА

                     НЕВЕНА СТОЯНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     НЕДЕЛЧО СТАНЕВ СТАНЕВ

                     НЕДЕЛЯ НЕНОВА ПЕТРОВА

                     НЕДКА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     НЕДКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     НЕДКА МИХАЙЛОВА РАШЕВА

                     НЕДКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

                     НЕДЯЛКА ДИМОВА БОНЕВА

                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

                     НЕДЯЛКО МИНЧЕВ НЕДЯЛКОВ

                     НЕЗРИЕ АСЕНОВА ИВАНОВА

                     НЕЛИ ВЪЛКАНОВА АПОСТОЛОВА

                     НЕЛИСА ЧЕРКЕЗ ИВАНОВА

                     НИВЯНА МАРИНОВА БОТЕВА

                     НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ТУРЛАКОВ

                     НИКОЛАЙ ДЕНКОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ НИКОЛАЕВ

                     НИКОЛАЙ КОЕВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ МИНЧЕВ НЕДЯЛКОВ

                     НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТУРЛАКОВ

                     НИКОЛАЙ СЛАВОВ КЪНЕВ

                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА

                     НИКОЛИНА ДАНАИЛОВА ЯНКОВА

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     НИКОЛИНА ПЕТКОВА КАНАЗИРСКА

                     НИНА СПАСОВА ТИЛЕВА

                     НУРТЕН ЙОРДАНОВА ПЕХЛИВАНОВА

                     ОГНЯН АНДРЕЕВ ИВАНОВ

                     ОГНЯН МИХАИЛОВ СТЕФАНОВ

                     ОГНЯН СИМЕОНОВ ОГНЯНОВ

                     ОРЛИН ЖОРОВ МИХАЙЛОВ

                     ОСМАН МУСТАФА МУСТАФА

                     ПАВЛИНА ВЪЛКОВА БЕЛЧЕВА

                     ПЕЙО АТАНАСОВ МИТЕВ

                     ПЕНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА

                     ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ПЕНКА ЛЮЦКАНОВА АРНАУДОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА КАНАЗИРСКА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА

                     ПЕНКА РАЙНОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ПЕНЬО КРЪСТЕВ ПЕНЕВ

                     ПЕПА АНЕВА ЙОСИФОВА

                     ПЕТКО МАРТИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ПЕТЪР ДЕНЕВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЪР ПЕНКОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ТРИФОНОВ ТУРЛАКОВ

                     ПЕТЯ БОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ТОЯГАНОВ

                     РАДКА АНТОНОВА АСЕНОВА

                     РАДКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

                     РАДКА ТОДОРОВА МИРЧЕВА

                     РАДКА ХРИСТОВА ГЮРДЖИЛОВА

                     РАДОСТИН КЪНЕВ ИВАНОВ

                     РАЙНА АСЕНОВА АНДОНОВА

                     РАЙНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТКОВА

                     РАЙНА ИЛИЕВА КАРАДЖОВА

                     РАЙЧО ИВАНОВ АРНАУДОВ

                     РАЛИЦА ИВАНОВА КАРАДЖОВА

                     РЕМЗИЕ АШИМ АШИМ

                     РОЗА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     РОЗЕТА ЛИЧЕВА ЛИЧЕВА

                     РОСИЦА МИТКОВА СЛАВЧЕВА

                     РУЖА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА

                     РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

                     РУМЕН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     РУМЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

                     РУМЯНА АНТОНОВА АНГЕЛОВА

                     РУСКА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     РУСКА ПАНТЕЛЕЕВА ГЕНЧЕВА

                     САБРИ МЕХМЕД ЮСЕИН

                     САЙБЕ ХАЛИЛ КУХЧИ

                     САШКА АСЕНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     САШО АСЕНОВ ЙОСИФОВ

                     САШО ЕМИЛОВ ДОНКОВ

                     САШО НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ

                     САШО САШЕВ ДОНКОВ

                     САШО СТЕФАНОВ ДОНКОВ

                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

                     СВЕТЛА АНЕТОВА ЯНАКИЕВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     СВЕТЛА КОЛЕВА КАРАДЖОВА

                     СЕВГИ МЕХМЕД ХЮСЕИН

                     СЕВДА НАДЕЖДОВА СТЕФАНОВА

                     СЕВИМ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     СЕМО АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

                     СЕМО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЕВ

                     СИБЕЛ МЮМЮН ДЖЕЛИЛ

                     СИЛВЕНА ГИНКИНОВА БОРИСОВА

                     СИЛВЕНА ПЕНЕВА ЛЮЦКАНОВА

                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

                     СИЛВИЯ АПОСТОЛОВА ВЕЛЕВА

                     СИЛВИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА

                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ЖОРОВА

                     СИЛВИЯ ИВОВА ЮГОВА

                     СИМЕОН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

                     СИМЕОН МИТКОВ ЧОЛАКОВ

                     СИМЕОН ОГНЯНОВ СЕРГЕЕВ

                     СЛАВ ПЕТРОВ КЪНЕВ

                     СЛАВЕНА ВЪЛЧЕВА ДИНЕВА

                     СЛАВКА КРАСИМИРОВА МАРТИНОВА

                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     СНЕЖАНА ИВОВА ЮГОВА

                     СНЕЖАНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА

                     СОФИЯ АТАНАСОВА АНДРЕЕВА

                     СОФИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

                     СОФИЯ ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА

                     СОФКА КРАСИМИРОВА ЮСЕИН

                     СПАС НИКОЛОВ ТИЛЕВ

                     СТАНИМИР ХРИСТОВ ДЕНЕВ

                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ

                     СТАНКА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА

                     СТАНКА ДАНЕВА СТАНЕВА

                     СТАНКА НЕНОВА ТЕЛКИЕВА

                     СТАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     СТАНКА СЕМОВА АКМАНОВА

                     СТАНКА ЯНКОВА ДОНКОВА

                     СТАНЧО КОЕВ ТОДОРОВ

                     СТАНЬО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

                     СТЕФАН АНТОНОВ КРАСИМИРОВ

                     СТЕФАН АСЕНОВ РУСЕВ

                     СТЕФАН АТАНАСОВ УСТОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН ИЦКОВ МИХАЙЛОВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

                     СТЕФАН КАМЕНОВ АНГЕЛОВ

                     СТЕФАН КОЛЕВ ИЛИЕВ

                     СТЕФАН МАТЕЕВ ХАДЖИЕВ

                     СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     СТЕФАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАНА МИТЕВА ИВАНОВА

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА

                     СТЕФКА МИТЕВА БИДЖЕВА

                     СТЕФКО КРЪСТЕВ БЕЛЧЕВ

                     СТИЛИЯН НИКОЛОВ ТОТЕВ

                     СТОЙКО ПЕНЕВ БЕЛЧЕВ

                     СТОЯН АНГЕЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     СТОЯН АНКОВ ИВАНОВ

                     СТОЯН АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     СТОЯН ДЕНКОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ДИНЕВ ГОСПОДИНОВ

                     СТОЯНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

                     СТОЯНКА ЖИВКОВА ТОДОРОВА

                     СТОЯНКА МИЛКОВА МИТЕВА

                     СТОЯНКА МИТКОВА ИВАНОВА

                     СТОЯНКА НИКОЛАЕВА ТУРЛАКОВА

                     СТОЯНКА РУМЕНОВА ТОДОРОВА

                     СТОЯНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                     СУНАЙ КЯМИЛОВ ДОНКОВ

                     ТАНКА САШЕВА МИШЕВА

                     ТАНЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА

                     ТАНЯ МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ТАНЯ СТОЙКОВА КОЛЕВА

                     ТОДОР ЖЕЛЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР КОЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР СТАНЕВ КОМИТОВ

                     ТОНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

                     ТОТКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА-ПЕТРУ

                     ТОТКА ЙОВЧЕВА КОЛЕВА

                     ФАНА АНКОВА СТЕФАНОВА

                     ФАНА МИТКОВА ЙОСИФОВА

                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРГЕЕВА

                     ФАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ФАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ФАНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

                     ФАНКА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА

                     ФАТМА МУСТАФОВА ДОРМУШЕВА

                     ФАТМЕ ДЖАМАЛ АРАБАДЖИ

                     ФЕРДИ ФЕРАТ ЮМЕР

                     ФИЛИП ДЕМИРЕВ ФИЛИПОВ

                     ФИЛИП ИВАНОВ ДЕЧЕВ

                     ХАСАН ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ

                     ХРИСТИЯН МИНЧЕВ ЦИНЗАРОВ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО БОЕВ КЕХАЙОВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ КРАСИМИРОВ

                     ХРИСТО ИВОВ АТАНАСОВ

                     ХРИСТО КИРИЛОВ АНДОНОВ

                     ХРИСТО ЩИЛЯНОВ ДИМЧЕВ

                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА

                     ЦВЕТАНКА СТЕФКОВА БЕЛЧЕВА-КОСТАДИНОВА

                     ЧЕРКЕЗ АЙСУН ДЕНИЗ

                     ШАБАН ДЖАВИДОВ ОСМАНОВ

                     ШАБАН МЕХМЕД ШАБАН

                     ШАНАЙ ЕМИЛОВА АНДРЕЕВА

                     ШУКРИ СМАИЛ АДЖЕМ

                     ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ

                     ЩИЛЯНА ДИМЧЕВА ИЛИЕВА

                     ЮЛИЯ БОНЧЕВА БОНЧЕВА

                     ЮЛИЯН ИВОВ АТАНАСОВ

                     ЮЛИЯН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЮЛИЯН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЮЛИЯН ХРИСТОВ АНДОНОВ

                     ЮЛИЯНА ЮЛИЯНОВА АНДОНОВА

                     ЯНА ПЕТКОВА КАНАЗИРСКА-ПЕТКОВА

                     ЯНА СИМЕОНОВА КОЛЕВА

                     ЯШАР НАДЕЖДОВ ИВАНОВ


                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 - СТАРОЗАГОРСКИ

         ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕДРЕВО                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006

         адрес на избирателната секция ............................................


                     ----------------------------------------------------

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     ----------------------------------------------------

                     АЙШЕ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

                     АЛБЕНА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА

                     АЛБЕНА МИТКОВА КОСТОВА

                     АЛБЕНА ПЕНКОВА КОСТАДИНОВА

                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА ЮСУФОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ДЕЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ СИМЕОНОВ

                     АЛЕКСИ ОГНЯНОВ АСЕНОВ

                     АЛЕКСИ РАЙЧЕВ АЛЕКСИЕВ

                     АЛИ ЮСЕИНОВ АЛИЕВ

                     АНГЕЛ ДЕЧЕВ ИЛИЕВ

                     АНГЕЛ ЕНЧЕВ МИХОВ

                     АНГЕЛ КОСТОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АНДОНОВ

                     АНГЕЛ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     АНГЕЛИНА АНТОНОВА ЙОСИФОВА

                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ДЕВЕДЖИЕВА

                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ЮСУФОВА

                     АНЕЛИЯ СВЕТЛОВА ИВАНОВА

                     АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА АСЕНОВА

                     АНЕТА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА

                     АНЕТА МИХАЙЛОВА АЛЬОШЕВА

                     АНЕТА СТРАХИЛОВА РАШЕВА

                     АНКА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

                     АНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     АНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА

                     АНКА ИЛИЕВА РАШЕВА

                     АНКА КАТЕВА КОЛЕВА

                     АНКА МИЛАНОВА МИХОВА

                     АНКА ПЕТКОВА КРАСИМИРОВА

                     АНКА РУМЕНОВА КОЛЕВА

                     АНКА СЛАВОВА ВЪЛЧЕВА

                     АНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

                     АНКА ЮЛИЯНОВА КАЛИНОВА

                     АНКА ЯНКОВА МИХОВА

                     АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА

                     АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

                     АНТОАНЕТА МИТЕВА ДОНКОВА

                     АНТОАНЕТА САШЕВА АТАНАСОВА

                     АСАН КАМБЕР АСАН

                     АСЕН АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     АСЕН ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

                     АСЕН КАТЕНОВ АТАНАСОВ

                     АСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ

                     АСЯ ХУБЕНОВА СЕМЕРДЖИЕВА

                     АТАНАС ДОЧКОВ ДИМИТРОВ

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

                     АТАНАСКА КОЛЕВА КОЛЕВА

                     АТАНАСКА МАРКОВА МИХАЛЕВА

                     АТАНАСКА МИТКОВА САШЕВА

                     БИЛЯНА КАЛИНКОВА ИВАНОВА

                     БИЛЯНА СИЙКОВА МИХАЙЛОВА

                     БОГДАНА КЪНЕВА МИХОВА

                     БОГДАНА РУМЕНОВА КОСТОВА

                     БОГДАНКА ИВАНОВА ДОЙЧИНОВА

                     БОГОМИЛА ВАСИЛКОВА ХРИСТОВА

                     БОЖИДАР ИЛИЕВ РАШЕВ

                     БОЖИДАР ЙОВЧЕВ СИМЕОНОВ

                     БОРИС ОГНЯНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНКОВА ИВАНОВА

                     ВАСИЛ КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВАСИЛКА МИТКОВА ХРИСТОВА

                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ЛАЛЕВА

                     ВЕЛКО АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     ВЕЛЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ЯНКОВ

                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЧЕРКЕЗОВА

                     ВИОЛЕТА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА

                     ВЛАДИМИР НЕДКОВ СТЕФАНОВ

                     ГАБРИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ЯНКОВА

                     ГАЛИНА ЮЛИЯНОВА МИЛАНОВА

                     ГАНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     ГАНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯНКОВ

                     ГЕРГА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА

                     ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯНОВА

                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ГЕРГАНА МАРИНОВА ЯНКОВА

                     ГЮЛТЕН МАРИНОВА ЖИВКОВА

                     ДАНАИЛ ДОЙЧИНОВ ИЛИЕВ

                     ДАНАИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЯНКОВА

                     ДАФИНКА МИНКОВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕНИЦА ИВАНОВА МИХАЛЕВА

                     ДЕЧО АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ

                     ДЕЧО КЪНЕВ ИЛИЕВ

                     ДЕЧО НАДЕВ ЙОВЧЕВ

                     ДЕЧО ПЕМБЕВ ШЕФКИЕВ

                     ДЖИХАН АНКОВ АСЕНОВ

                     ДИАНА АНГЕЛОВА КРАСИМИРОВА

                     ДИМИТРИНКА ЕМИЛОВА ЯНКОВА

                     ДИМИТЪР АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

                     ДИМКА ИВАНОВА КОСТОВА

                     ДИМО КАЛИНОВ ИВАНОВ

                     ДИНКО ТАНЕВ ДЕДЕВ

                     ДИЯНА АНТОНОВА ИВАНОВА

                     ДИЯНА ЙОРДАНОВА ТОМОВА

                     ДИЯНА ЮЛИЯНОВА ХАДЖИЕВА

                     ДОЙКА ДРАГНЕВА КИСЬОВА

                     ДОЙЧИН СТОЕВ ДОЙЧИНОВ

                     ДОЧКА АНТОНОВА ДИМИТРОВА

                     ДОЧКО СЛАВОВ КОЛЕВ

                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА

                     ЕЛЕНКА МИТЕВА ХАДЖИЕВА

                     ЕНЧО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     ЖИВКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

                     ЖИВКО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЖОРО АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     ЗАХАРИ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

                     ЗЕЛЯ АХМЕД ГАМАН

                     ЗЛАТИН ИВАНОВ МАРТИНОВ

                     ЗЛАТКА ГАНЕВА ЛЮБОМИРОВА

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

                     ЗЛАТКА КИРИЛОВА АЛЕКСИЕВА

                     ЗЛАТКА МИРОСЛАВОВА МИТКОВА

                     ЗЛАТКА МИШЕВА КОСТОВА

                     ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА РАДОСЛАВОВА

                     ЗЛАТКА НИКОЛИНОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА РАЙЧЕВА МИХОВА

                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА МИНЧЕВА

                     ЗОЯ ЙОВЧЕВА СИМЕОНОВА-КОСТОВА

                     ЗОЯ РАЙНОВА РАДОСЛАВОВА

                     ЗЮМБЮЛА КОЛЕВА ХАДЖИЕВА

                     ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАН КАЛИНОВ СТОЯНОВ

                     ИВАН КОЛЕВ ХАДЖИЕВ

                     ИВАН КОСТОВ КОЛЕВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ КРАСИМИРОВ

                     ИВАН МАРТИНОВ ПАПАЗОВ

                     ИВАН МИНЧЕВ КЪНЕВ

                     ИВАН ПЕНЧЕВ КИСЬОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЯНКОВ ХАДЖИЕВ

                     ИВЕЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯ ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ИЛИЯ ИЛИЕВ РАШЕВ

                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ОГНЯНОВ

                     ИЛИЯ ОГНЯНОВ ЮЛИЯНОВ

                     ИЛИЯ РАШЕВ РАШЕВ

                     ИЛИЯ ЮЛИЯНОВ ХАДЖИЕВ

                     ИЛИЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИЛКО ДОЙЧИНОВ ИЛИЕВ

                     ИЛЧО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

                     ИНА СТАНИМИРОВА ЙОВЧЕВА

                     ИСУС АЛЕКСАНДРОВ ЮЛИЯНОВ

                     ИСУС ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ИСУС КАЛИНКОВ ИВАНОВ

                     ИСУС КОЛЕВ ХАДЖИЕВ

                     ИСУС КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ

                     ИСУС ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ЙОВЧО СИМЕОНОВ РАШЕВ

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ

                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ТОМОВ

                     ЙОРДАН ПЕНКОВ АСЕНОВ

                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ КОЛЕВ

                     ЙОРДАН СЛАВОВ ВЪЛЧЕВ

                     КАЛИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

                     КАЛИН КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ

                     КАЛИН МИХАЙЛОВ ЯНКОВ

                     КАЛИН ЮЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ

                     КАЛЧО ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     КАМБЕР АСАНОВ КАМБЕРОВ

                     КАТЯ ИВАНОВА РАШЕВА

                     КАТЯ КОЛЕВА ХАДЖИЕВА

                     КАТЯ КОЛЕВА ХАДЖИЕВА

                     КАТЯ СЛАВОВА КОЛЕВА

                     КОЛЬО КОЛЕВ ХАДЖИЕВ

                     КОЛЬО ПЕТРОВ МУСТАКЕРОВ

                     КОЛЬО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КОЛЬО ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ

                     КОСТА АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ

                     КОСТА АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     КОСТА АТАНАСОВ СТОЯНОВ

                     КОСТА КОСТОВ КОЛЕВ

                     КОСТА МИНКОВ КОСТОВ

                     КОСТА СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     КОСТА ЮЛИЯНОВ КОСТОВ

                     КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ

                     КРАСИМИР ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

                     КРАСИМИР КАЛИНОВ КРАСИМИРОВ

                     КРАСИМИР МИТКОВ САШЕВ

                     КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИЛАНОВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ГОШЕВ

                     КРАСИМИР САМУИЛОВ СИВРЕВ

                     КРАСИМИР СИМЕОНОВ КРАСИМИРОВ

                     КРАСИМИР СИМЕОНОВ РАШЕВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ

                     КРАСИМИР СТОЯНОВ КРАСИМИРОВ

                     КУНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

                     КЪНЧО ЕНЧЕВ МИХОВ

                     КЯСИМ АХМЕД КЯСИМ

                     ЛЕМАН КАСИМОВА ЯШАРОВА

                     ЛЮБОМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА

                     ЛЮБЧО АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     ЛЮБЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЛЮДМИЛА ОГНЯНОВА АСЕНОВА

                     МАГДАЛЕНА ЩЕРЕВА МИНЧЕВА

                     МАНОЛИЯ ДИМИТРОВА БОНЧЕВА

                     МАНУЕЛА ЧАВДАРОВА КОСТОВА

                     МАРИЕЛА КАЛИНОВА КРАСИМИРОВА

                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

                     МАРИЯ КОЛЕВА ХАДЖИЕВА

                     МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА МИЛАНОВА

                     МАРИЯ САШЕВА КЪНЕВА

                     МАРИЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

                     МАРТИН АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     МЕХМЕТАЛИ  СЕМЕРДЖИ

                     МИЛАН ЧАВДАРОВ КОСТОВ

                     МИЛКА МИТКОВА ЧАВДАРОВА

                     МИНКА ИВАНОВА РАШЕВА

                     МИНКА КАЛИНОВА АСЕНОВА

                     МИНКА КОСТОВА СТОЯНОВА

                     МИНКА РАДЕВА КОСТОВА

                     МИНКА САШЕВА ЙЪЛДЪЗ

                     МИНКА ХРИСТОВА МАДЖАРОВА

                     МИНЧО ЯНКОВ ХАДЖИЕВ

                     МИРОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ МИЛАНОВ

                     МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА МИЛАНОВА

                     МИТКО АНКОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     МИТКО АСЕНОВ КАТЕНОВ

                     МИТКО АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

                     МИТКО ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     МИТКО КОЛЕВ БОНЧЕВ

                     МИТКО РУСКОВ АСЕНОВ

                     МИТКО САШЕВ КОСТОВ

                     МИТКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     МИТКО ЧАВДАРОВ КОСТОВ

                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ

                     МИХАИЛ КАЛИНОВ МИХАЙЛОВ

                     НАДА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА

                     НАДЕЖДА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НАДЕЖДА НАСКОВА АНГЕЛОВА

                     НАДКА ЙОВЧЕВА СИМЕОНОВА

                     НАДКА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     НАЗИФЕ СМАИЛОВА СМАИЛОВА

                     НАСКО НАДЕЖДОВ НАСКОВ

                     НЕВЕНА ИВАНОВА КЪНЕВА

                     НЕВЕНА КОСТОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НЕДЕЛЧО МИЛАНОВ КОСТОВ

                     НЕДЕЛЧО РАДОСЛАВОВ МИЛАНОВ

                     НЕДЕЛЧО СТАНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

                     НЕДКА АНГЕЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     НЕДКА НЕЛОВА ФИЛИПОВА

                     НЕДКА СТЕФАНОВА МИХОВА

                     НЕДКА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА

                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     НЕЛА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА

                     НЕЛЕТА СТОЯНОВА АСЕНОВА

                     НЕЛЕТА ФАНОВА МИТКОВА

                     НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ЗОЕВ СИМЕОНОВ

                     НИКОЛИНА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА

                     НИНА КЪНЕВА ДОЙЧИНОВА

                     ОГНЯН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

                     ОГНЯН АСЕНОВ АНДОНОВ

                     ОГНЯН НЕДКОВ СТЕФАНОВ

                     ОГНЯН ОГНЯНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ОСМАН СМАИЛ СМАИЛ

                     ПЕЙЧО ПЕНЧЕВ КИСЬОВ

                     ПЕМБЕ АКЪ ШЕФКИ

                     ПЕНКА АНКОВА АСЕНОВА

                     ПЕНКА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     ПЕНКА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА КОСТОВА КОЛЕВА

                     ПЕНКА КРАСИМИРОВА ХАДЖИЕВА

                     ПЕНКА НАДЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА НЕДКОВА СТЕФАНОВА

                     ПЕНКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА СТЕФАНОВА АСАНОВА

                     ПЕТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ

                     ПЕТКО КРАСИМИРОВ КОЛЕВ

                     ПЕТКО КРАСИМИРОВ ТОМОВ

                     ПЕТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА

                     ПЕТЪР ГОШЕВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ИВАНОВ АЛАДЖОВ

                     ПЕТЪР МАРТИНОВ НЕНОВ

                     ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ КИСЬОВ

                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     РАДКА ПЕНЧЕВА СТОЯНОВА

                     РАДОСЛАВ АТАНАСОВ КОЛЕВ

                     РАДОСЛАВ ДЕЧЕВ ТОМОВ

                     РАДОСЛАВ МИЛАНОВ КОСТОВ

                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

                     РАЙНА АНКОВА ИВАНОВА

                     РАЙНА РАДОСЛАВОВА МИЛАНОВА

                     РАЙНА РАЙНОВА КОЛЕВА

                     РАЙНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА

                     РАЙЧО АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

                     РАШО КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ

                     РОЗА АСЕНОВА КРАСИМИРОВА

                     РОЗА НЕДЯЛКОВА ЮЛИЯНОВА

                     РУМЕН МИЛАНОВ КОСТОВ

                     РУМЯНА ИВАНОВА БЪЧВАРОВА

                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА

                     РУМЯНА РУСКОВА АСЕНОВА

                     РУСКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     РУСКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУСКА ДОЧКОВА ДИМИТРОВА

                     РУСКА НАДЕЖДОВА РАШЕВА

                     РУСКА ОГНЯНОВА АСЕНОВА

                     РУСКА СТОЕВА СИМЕОНОВА

                     САШО ДЕЧЕВ ИЛИЕВ

                     САШО ЗЛАТКОВ СИМЕОНОВ

                     САШО МИТКОВ КОСТОВ

                     СЕВГЮЛ РЕМЗИЕВА АХМЕДОВА

                     СЕВДА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     СИБЕЛ КОЛЕВА ЮЛИЯНОВА

                     СИЙКА КОЛЕВА ЮЛИЯНОВА

                     СИЙКА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     СИЛВИЯ КОЛЕВА САШЕВА

                     СИЛВИЯ САШЕВА МИТКОВА

                     СИМЕОН КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН НЕЛОВ ФИЛИПОВ

                     СИМЕОН ОГНЯНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     СИЯРЕ АСАНОВА КАМБЕРОВА

                     СЛАВИ МИТКОВ БОНЧЕВ

                     СМАИЛ АСАНОВ КАМБЕРОВ

                     СМАИЛ КАМБЕР АСАН

                     СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА

                     СНЕЖАНА СЕРГЕЕВА АНДОНОВА

                     СПИРИДОН ИЛИЕВ КУРТЕВ

                     СРЕБРИНА ВЛАДИМИРОВА ЯНКОВА

                     СРЕБРИНА МАРИНОВА ИЛИЕВА

                     СТАНИМИР ДОЙЧИНОВ ДОЙЧИНОВ

                     СТАНИМИР ИЛИЕВ РАШЕВ

                     СТАНКА МИНЧЕВА АЛАДЖОВА

                     СТАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

                     СТАНЧО ИЛИЕВ ГАНЧЕВ

                     СТЕФАН ДОНЧЕВ ПАПАЗОВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН НЕДКОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ

                     СТЕФАН ЮСУФОВ АСАНОВ

                     СТЕФАНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

                     СТЕФАНКА РАЙНОВА СТОЯНОВА

                     СТЕФАНКА ЮЛИЯНОВА ВЕЛКОВА

                     СТЕФКА ВЕЛЕВА СЛАВОВА

                     СТЕФКА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА

                     СТОЙО КОСЕВ ГЕРДЖИКОВ

                     СТОЯН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТОЯН КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ

                     СТОЯН МИНЧЕВ КОЛЕВ

                     СТОЯН РУСЕВ АНГЕЛОВ

                     СТОЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТОЯН ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ЯНКОВ ХАДЖИЕВ

                     СТОЯНА ПЕТКОВА ПЕЙЧЕВА

                     СТОЯНКА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА

                     СТОЯНКА ИЛИЕВА РАШЕВА-КОСТОВА

                     СТОЯНКА НЕДКОВА ХАДЖИЕВА

                     СУЛТАНА АДАМОВА МИХАЙЛОВА

                     ТАНА КАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТАНЯ НЕДКОВА СТЕФАНОВА

                     ТОДОР ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА КИСЬОВА

                     ТОНИ МИРОСЛАВОВ МИЛАНОВ

                     ТОНКА ПАНАЙОТОВА КИСЬОВА

                     ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ

                     ТРИФОН СТАНЕВ МАДЖАРОВ

                     ФАНА БОЯНОВА ХАДЖИЕВА

                     ФАНА МИНЧЕВА ВЕЛЕВА

                     ФАНА МИТКОВА КАЛИНОВА

                     ФАНКА МИТКОВА БОНЧЕВА

                     ФИЛИП АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

                     ФИЛИП ЙОВЧЕВ СИМЕОНОВ

                     ХРИСТАН ТРИФОНОВ МАДЖАРОВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ХУБЕН МИТЕВ СЕМЕРДЖИЕВ

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЦВЯТКОВА

                     ЧАВДАР МИЛАНОВ КОСТОВ

                     ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ

                     ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЮЛИЯНОВ

                     ЮЛИЯН АЛИЕВ ЮСЕИНОВ

                     ЮЛИЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ

                     ЮЛИЯН АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ХАДЖИЕВ

                     ЮЛИЯН КАЛИНОВ КРАСИМИРОВ

                     ЮЛИЯН КОСТОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЯЖКО ГЮНАЕВ МУРАДОВ

                     ЯНКО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЯНКО СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     ЯНКО ЯНКОВ МИХОВ

                     ЯНКО ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ЯШАР КАСИМОВ ЯШАРОВ