Избори за Народно събрание – 02.04.2023 г.

Организационно-техническият екип за провеждане на изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.  в Община Николаево изказва голямата си благодарност към...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в общината, назначени в изборите за народни представители на 02.04.2023...
Прочети
В прикачения файл може да намерите резултатите от проведените на 02.04.2023 г. избори за народно събрание в Община Николаево по...
Прочети
                            ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕСъгласно заповед № РД-01-90 / 01.03.2023 г. на Кмета на Община Николаево, избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването...
Прочети
Изборните книжа и материали ще се предават от Общинска администрация Николаево на секционните избирателни комисии (СИК) на 01.04.2023 г. при...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-122 гр. Николаево, 28.03.2023 г.  Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява, че на 27.03.2023 г. (понеделник) изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Община Николаево, назначени от РИК-Стара Загора за изборите за НС-2023,...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ         На 18.03.2023 г. (събота) от 9:00 до 17:30 часа, служители от Общинска администрация Николаево ще работят за приемане на следните...
Прочети
Повече за разяснителната кампания на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г., избирател, чийто постоянен и настоящ...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Чрез сайта на ГРАО: http://www.grao.bg/elections/ можете да направите справки в предварителните избирателни списъци за предстоящите избори за народно събрание по ЕГН и...
Прочети
Във връзка с предстоящите избори за народно събрание на 02.04.2023 г. Министерство на електронното управление разработи и публикува на сайта...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-90 гр. Николаево, 01.03.2023 г.  На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл....
Прочети
За гр. НиколаевоЗ А П О В Е Д № РД-01-88 гр. Николаево, 01.03.2023 г.  На основание чл. 44, ал....
Прочети