Препоръки от Управление\" Полиция\"

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНО ПРОНИКВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЛИЦА ВЪВ ВАШИТЕ ДОМОВЕ ПО КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, УПРАВЛЕНИЕ ,,ПОЛИЦИЯ” – ГРАД ГУРКОВО ВИ ПРЕПОРЪЧВА:

 

 1. СПАЗВАЙТЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ НА ВХОДОВЕТЕ, МАЗЕТАТА И ТАВАНСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
 2. НЕ ОСТАНЯЙТЕ КЛЮЧОВЕТЕ ОТ ДОМОВЕТЕ СИ НА УСЛОВНИ МЕСТА, ТЪЙ КАТО ОТ ТЯХ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ДРУГИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРАЖБИ;
 3. ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ЗАТВАРЯЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ И БАЛКОНСКИТЕ ВРАТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА , РАЗПОЛОЖЕНИ НА НИСКИ ЕТАЖИ;
 4. ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОМЕЩЕНИЯТА, ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА ДОБРЕ ЗАТВОРЕНИ КРАНОВЕТЕ НАЧЕШМИТЕ, ТЪЙ КАТО ЕВЕНТУАЛНО НАВОДНЕНИЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПОВОД В ДОМА ВИ ДА ПРОНИКНАТ КРАДЦИ;
 5. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ КОГАТО ВЪВ ВАШИЯТ ДОМ СЕ ОПИТВАТ ДА ВЛЯЗАТ НЕПОЗНАТИ ЛИЦА ПОД РАЗЛИЧНИ ПРЕДЛОЗИ;
 6. АКО ВЪВ ВАШИЯТ РАЙОН СЕ ПОЯВЯТ НЕПОЗНАТИ ЛИЦА, ПОВЕДЕНИЕТО НА КОИТО ВИ СЕ СТРУВА ПОДОЗРИТЕЛНО, НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕТЕ ЗА ТОВА МВР НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТЕЛЕФОНИ;
 7. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ ЛЕСНО УСПЯВАТ ДА ОТВАРЯТ ОСТАРЕЛИ И ОБИКНОВЕНИ БРАВИ С ПОДБРАНИ ИЛИ ПОДПРАВЕНИ КЛЮЧОВЕ ИЛИ С ПОДРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ. МОЖЕ ДА ЗАМЕНИТЕ ТЕЗИ БРАВИ С ПО-НАДЕЖДНИ, ШИРОК АСОРТИМЕНТ ОТ КОИТО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА;
 8. НЕ КУПУВАЙТЕ ОТ СЛУЧАЙНИ ЛИЦА ВЕЩИ И ПРЕДМЕТИ, ТЪЙ КАТО Е ВЪЗМОЖНО ТЕ ДА СА ПРЕДМЕТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ;
 9. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ В ДОМОВЕТЕ СИ ГОЛЕМИ ПАРИЧНИ СУМИ И ЦЕННОСТИ;
 10. РОДИТЕЛИ, ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕЦАТА СИ, КОГАТО У ТЯХ СЕ ПОЯВЯТ СКЪПОСТРУВАЩИ ВЕЩИ И ЦЕННОСТИ;
 11. ВОДАЧИ НА МПС, НЕ ОСТАВЯЙТЕ ОТКЛЮЧЕНИ АВТОМОБИЛИТЕ СИ, МОНТИРАЙТЕ СИГНАЛНИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА ПРОТИВ КРАЖБИ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СПЕЦИАЛНИ УСТРОЙСТВА СРЕЩУ КРАЖБА НА ДЖАНТИ И НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАДЗОР В АВТОМОБИЛИТЕ СИ ДОКУМЕНТИ, ПАРИ И ЦЕННОСТИ;

 

Внимавайте с пиротехническите изделия през предстоящите празници

В дните около празниците се наблюдава масова употреба на пиротехнически изделия с увеселителна цел. Необмисленото и невнимателното им използване често предизвиква пожари,наранявания – изгаряния, разкъсване на крайници, увреждане на очите, нарушава се нощната тишина, плашат се хората и животните, замърсява се околната среда.УП гр.гурково  предупреждава, че е забранена употребата на пиротехнически средства в обществени и административни сгради, в лечебни заведения и в близост до тях; в обществения автобусен и железопътен транспорт; в увеселителни заведения и дискотеки, в близост до детски и учебни заведения, при масови спортни, религиозни и културни мероприятия, във входовете и междуетажните площадки на жилищни сгради, в затворени помещения, в междублоковите пространства. С цел опазване на нощната тишина пиротехнически изделия могат да се употребяват само във времето, определено със заповед на кмета на съответната община.
  ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКАТА
  Пиротехническите изделия могат да се продават само в магазини, на които е издадено полицейско разрешение за търговия с тях, с изключение на продуктите от категория 1. Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкции за употребата му на български език. 
  Закупуването от деца се осъществява под родителски контрол.
  Пиротехническите изделия се съхраняват далеч от отоплителни уреди, открит огън и химични вещества. 
  Безразборното им изхвърляне от тераси и прозорци представлява опасност за преминаващите граждани и автомобили!
  В навечерието на празниците не трябва да се използват самоделно направени пиратки и бомбички. Всяка година по празниците полицията съобщава за пострадали от пиратки. 
  Какво представляват пиротехническите изделия
категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
 категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
 категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
Забранява се:
1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ КРАЖБИ ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО И ЩЕ СЪДЕЙСТВА СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, КАКТО И ДА ОПАЗИТЕ ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА ОКОЛНИТЕ!

 

 

НАШИТЕ ТЕЛЕФОНИ СА:         112, 04331/ 22 61              

 

 УПРАВЛЕНИЕ ”ПОЛИЦИЯ”– ГРАД ГУРКОВО