Приключи конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево

Приключи конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево image

Приключи конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево.

След проведените два етапа от конкурса, за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево са определени 

Петя Йовчева Коева и Радостина Николова Василева-Амзова.


Успех и ползотворна работа!