Призив към населението за почистване на тротоарите в гр. Николаево

Призив към населението за почистване на тротоарите в гр. Николаево image

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас. „Чистотата е мерило за културата на човека“, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на нашия град.

          За целта е необходимо всеки гражданин да почисти тротоара пред дома си от всякакъв вид отпадъци.

В кофите за смет и контейнерите могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци.

Тревата и шумата от дърветата да се събират на купчинки на уличното платно и с трактора на общината ще бъдат почистени до 31.08.2021 г.

Надяваме се, че нашият призив за чист и приветлив град ще стигне до всеки дом, а системното почистване и поддържане на хигиената ще стане задължение за всеки от нас.

 

НИКОЛАЙ  КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево