Обучение на преброители, контрольори и резерви в Преброяване 2021

Обучение на преброители, контрольори и резерви в Преброяване 2021 image

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Николаево, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Николаево.

Обучението ще се проведе в големия салон на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1923“ (ул. „Освобождение“ №2) на 28.08.2021 г. с начален час 9:00.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.