Процедура за подбор на здравен медиатор - удължаване на срока

Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че крайният срок за подаване на документи за обявената процедура за подбор на здравен медиатор в Община Николаево се удължава до 12.00 часа на 11.03.2024 г.