Покана за Общо отчетно-изборно събрание на НЧ "Васил левски-1923" гр. Николаево - за 14.03.2024 г.