ПРОГРАМА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ : „ПОМОЩ В ДОМА”

ОБЯВА

 

На 20.03.2014 г. от 15.00 ч. в Малката зала на Народно читалище „Васил Левски” гр. Николаево ще се проведе заключителна среща по проект „Помощ в дома” при следната

 

ПРОГРАМА

ЗА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ :

„ПОМОЩ В ДОМА”

 

15.00 ч.– 15.10 ч.          Регистрация на участниците

 

15.10 ч.- 16.30 ч.          Откриване. Отчет за резултатите от   изпълнението на проекта. Изводи и

                                      препоръки

 

16.30 ч.– 17.00 ч.          Дискусия. Изказвания на участници в     проекта.Закриване на срещата