ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2132

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2132

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 74; чл. 76
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7

Необходими документи:
- изважда се по служебен път без заявление
- документи, доказващи необходимостта от промени в акта - технически грешки и неточности (заверено копие, съдебно решение, адм.акт)

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: безплатно

Срок на валидност: до следваща промяна

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево


Процедура по предоставяне на административната услуга:
Издава се по месторождение на лицето, след влязло в сила съдебно решение за промяна в актовете за гражданско състояние. Издава се дубликат от удостоверението за раждане с новите данни.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/564196e7-d779-4898-ad3f-c68dcb0aef60