ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”