О Б Я В А за набиране на потребители на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда