Пръскане на земеделски парцели от 11-ти до 13-ти май 2020 г.

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 11-ти до 13-ти май 2020 г. от 6,00 ч. до 22,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници - 300 дка в м. "Арата" в землището на гр. Николаево (между гр. Николаево и с. Нова махала), с продукт за растителна защита - "Аксиал" в доза 0,1 л. / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.