Пътна инфраструктура

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
 
1.През м.юни 2008 година бе реализиран проект : „Текущ ремонт /преасфалтиране / на ул.”Иглика „ и ул.”Тунджа „ в гр.Николаево „ с идентификационен № 290701100543 по ПРОГРАМА „ САПАРД „ на стойност 115.442 лв. Цялостно бяха асфалтирани улиците „ Иглика” и „Тунджа”.
 
2.Асфалтирана бе ул.”Св.Св.Кирил и Методий .” Улицата с новият си облик и частичната подмяна на базалтовите плочки в района на основното училище откри новото лице на училището, на което със собствени средства бе направена частична изолация и саниране .
 
3.Благоустрояване на гробищния парк . Направи се разширение на терена с което се дава възможност за отреждане на нови места за гробове.