Инфраструктурни проекти

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието...
Прочети
                                                                                                   О Б Я В Л Е Н И ЕОбщина Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е...
Прочети
ПРОЕКТИ на Община Николаево  в готовност за кандидатстване         Наименование на проекта   Цели   Статус на...
Прочети
Приложение 2     ИНВЕСТИЦИОННИ   НАМЕРЕНИЯ - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО /м.март 2015г / № по ред Наименование на обекта възложител      ...
Прочети
Година на изпълнение   Наименование на проекта Цели   Източник на финансиране   Стойност  2012- 2015 г. Проект”Социално включване” Предоставяне...
Прочети
Година на изпълнение   Наименование на проекта Цели   Източник на финансиране   Стойност 2013-2014г          ...
Прочети
Община Николаево кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322, с проект с наименование „Изграждане на улично осветление...
Прочети
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ   1.През м.юни 2008 година бе реализиран проект : „Текущ ремонт /преасфалтиране / на ул.”Иглика „...
Прочети
ЕКОЛОГИЯ   5. Община Николаево участва като партньор в проект : „Техническа помощ за управление на отпадъците в региони Стара...
Прочети
ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦОННА ИНФРАСТРУКТУРА   1.В края на 2009 година, Община Николаево реализира успешно проекта си за техническа помощ сключен...
Прочети