Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР

на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

Пореден №

Рег.№

Дата на реги-страция

Наименование на сдружението

Адрес на сдружението

Предмет на дейност

Срок

Представени ид.части

Начин на представителство

Управителен съвет Председател

Управителен съвет Член 1

Управителен съвет Член 2

Управителен съвет Член 3

изменение

 

1

   1

23.03.

2015 г

 

„Бенковски – Николаево”

Гр.Николаево,обл.Стара Загора, ул.”Г.Бенковски”4

усвояване на средства от фондовете на ЕС с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна

Безсрочно

89%

заедно

Димитрия Кръстева Кръстева,

Гр.Николаево,

Обл.Стара Загора ул.”Г.Бенковски „ №4 вх.Б,ет.2, ап.16

Тел.0883685591

Галина Богданова Цонева - гр.Николаево,обл.

Стара Загора,ул.”Георги Бенковски „ №4 , вх.Б ап.16, ет.2;тел.0883685591

Кольо Василев Колев   - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Георги Бенковски „ №4 , вх.Б ап.17, ет.2;тел.0887011624

Арангел Илиев Стоименов  - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Георги Бенковски „ №4 , вх.В ,ап.34, ет.4;тел.0887454232

 

 

 

2

2

17.08.2016г.

„АСАРА - НИКОЛАЕВО”

Гр.Николаево,обл.Стара Загора, ул.”Г.Бенковски”3

усвояване на средства от фондовете на ЕС с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна

Безсрочно

98,46%

заедно

Драгана Йовчева Драганова,

Гр.Николаево,

Обл.Стара Загора,ул.”Георги Бенковски” 3 ,вх.Б ет.1 ап.10, Тел.0898410988

Георги Найденов Георгиев - гр.Николаево, обл.

Стара Загора, ул.”Георги Бенковски„ №3 , вх.Б,ет.2, ап.13; тел.0889503029

Мария Димитрова Дългъчева - гр.Николаево,обл.Стара Загора, ул.”Георги Бенковски” 3 , вх.А ет.1 ап.2

Любка Любомирова Балканска  - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Георги Бенковски „ №3 , вх.В ,ап.23, ет.2;

 

 

 

3

3

24.11.2016г.

„ОБОРИЩЕ - НИКОЛАЕВО”

Гр.Николаево,обл.Стара Загора, ул.”Оборище”26, бл.2

усвояване на средства от фондовете на ЕС с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна

Безсрочно

98,33%

заедно

Русанка Младенова Мокришева,

гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Оборище” 26 , бл.2, вх.В, ет.2 ап.48; тел. 0887 45 81 97

Иван Стойнов Станев - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Оборище” 26 , бл.2, вх.А , ет.1, ап.3;

 

Станка Недялкова Станева   - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Оборище” 26 , бл.2, вх.А , ет.1, ап.3; тел. 0888 52 27 89

 

Румяна Димитрова Зрънкова   - гр.Николаево,обл.Стара Загора,ул.”Оборище” 26 , бл.2, вх.В , ет.1 ап.43; тел. 0888 75 05 17