РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи Категория на обекта Наименование на лицето стопанисващо обекта Булстат Община
1 НИКОЛАЕВО "ОРЛОВО ГНЕЗДО"5 ДИСКОТЕКА 97   2 ЕТ"ЧАЛЪМА-В.ВАСИЛЕВ 123092083 НИКОЛАЕВО
2 НИКОЛАЕВО "СТАРА ПЛАНИНА"3 А БИСТРО ЛОЗАНА 50   2 "ДиневиНи" ЕООД  203057601 НИКОЛАЕВО
3 НИКОЛАЕВО "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"17 ПИВНИЦА 44   1 ЕТ"ИВАН ГЕНЧЕВ-ДЖОТЕКС" 123742773 НИКОЛАЕВО
4 НИКОЛАЕВО "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"22 КАФЕ АПЕРИТИВ 50   1 ЕТ"НИКОЛАЙ КЪНЕВ" 833140302 НИКОЛАЕВО
5 ЕЛХОВО ЕЛХОВО ПИВНИЦА 16   1 ЕТ"Н.ЧОЛАКОВ-КОКО-95" 123070973 НИКОЛАЕВО
6 ЕЛХОВО ЕЛХОВО ПИВНИЦА 20   1 ЕТ"СТЕФКА ЧОЛАКОВА-54" 123756456 НИКОЛАЕВО
7 НИКОЛАЕВО "БЕНКОВСКИ" 4 КАФЕ АПЕРИТИВ 20   1 ЕТ"СЕРГО-Н.ТУРЛАКОВ" 833140619 НИКОЛАЕВО
8 ЕДРЕВО ЕДРЕВО ПИВНИЦА 20   1 ЕТ"ЛЮРТЕЙ-АТ.МИХАЛЕВА" 833130164 НИКОЛАЕВО
9 ЕЛХОВО ЕЛХОВО ПИВНИЦА 18   1 ЕТ"П.ОРЕШКОВА-ОРЕШКОВА" 123127335 НИКОЛАЕВО
10 НИКОЛАЕВО "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 2 БИРАРИЯ"БАСЕЙНА" 50   1 ЕТ"КОНСУЛОВИ-М.ИВАНОВА" 123563350 НИКОЛАЕВО
11 НОВА МАХАЛА НОВА МАХАЛА КЪЩА ЗА ГОСТИ 8   2 ЕТ "НЕЛА 51-Н.ТРИФОНОВА" 123074046 НИКОЛАЕВО
12 ЕЛХОВО ЕЛХОВО БИСТРО  30   1 "КРЕДО-2005-ЗКМ" ЕООД 200594544 НИКОЛАЕВО
13 НИКОЛАЕВО "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 2 СНЕК БАР  40   2 ЕТ "ДОРАЛ-ДОРА АНГЕЛОВА" 123579536 НИКОЛАЕВО
14 НОВА МАХАЛА НОВА МАХАЛА КЪЩА ЗА ГОСТИ   8 2 ЕТ "НЕЛА 51-Н.ТРИФОНОВА" 123074046 НИКОЛАЕВО