Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2022 г.