Регистър на встъпителни имуществени декларации - кметове на кметства - 2023 г.