С благодарност

С благодарност image

Ръководството на Община Николаево изказва голямата си благодарност към членовете на секционните комисии и към организационно-техническия екип на Община Николаево, назначени за провеждане на изборите за народни представители 2021, за огромната и отговорна работа, която свършиха и за проявената лоялност и търпение.

Благодарим на Директора и помощния персонал на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево, на служителите от Читалищата в селата Нова махала и Елхово, и Пенсионерски клуб с. Едрево, на спомагателните звена към Община Николаево за помощта и съдействието при подреждането на секциите. 

Благодарим също и на полицаите от Полицейски участък-Гурково за денонощната работа покрай охраната на изборните книжа, както и за реда и спокойствието в изборния ден.

Благодарности и към лицата, които отговаряха за пропускателния режим и дезинфекцията на сградите, в които се помещават секциите.

Благодарение на вашата работа изборите на 04.04.2021 г. преминаха гладко и спокойно.

БЛАГОДАРИМ!


От ръководство на Община Николаево