С благодарност

С благодарност image

Искам да изкажа огромната си благодарност към Иванка Христова Иванова и Стоянка Митева Иванова, жители на гр. Николаево, за проявената от тях смелост и човешко отношение към наша съгражданка в нужда. Благодаря ви, мили дами, за това, че в критичен момент се притекохте на помощ без да очаквате нищо в замяна и благодарение на вас един болен човек е обгрижен, нахранен и се чувства добре. Благодаря ви, че поехте тази отговорност безкористно и, без да щадите сили, я изпълнявате и днес!

Подкрепата на хора в нужда е присъщо само на истинските Човеци – тези с добри и благородни сърца!

         За мен е чест, че ви познавам!

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево