Състави на секционните избирателни комисии в Община Николаево в изборите на 14.11.2021 г

Състави на секционните избирателни комисии в Община Николаево в изборите на 14.11.2021 г image

Със свое Решение № 56-ПВР/НС / 18.10.2021 г. РИК-Стара Загора назначи секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево съгласно предложението на Кмета на Община Николаево, обобщено и направено след проведените по реда на чл. 91 от ИК консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

Съставите на СИК са публикувани в Приложение 1, неразделна част от решението на РИК-Стара Загора.