Седмицата на гората е!

Седмицата на гората е! image

По повод седмицата на гората Община Николаево и Община Гурково участваха в организираното от ТП ДГС Гурково залесяване на горска територия, поддържана от стопанството. Засадени бяха около 1000 дъбови дръвчета на площ от около 2 дка.

С това Община Николаево за пореден път показа, че е социално отговорна администрация с отношение към екологията и природата.


Да оставим нещо след себе си!