Съобщение

 Уважаеми граждани,

В Общинска администрация Николаево е получено уведомление от представител на инициативен комитет на инициативата „Референдум за мир и суверенитет“, че до 18.10.2023 г. на територията на общината представители на инициативния комитет ще организират и събират подписка за произвеждане на национален референдум. Инициативата е вписана в регистъра на Народното събрание въз основа на уведомление с вх. № ПГ-49-339-01-11 / 18.07.2023 г.

         В тази връзка и на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление са съгласувани следните общодостъпни места за събиране на подписи на територията на Община Николаево:

-         за гр. Николаево – централна градска част – район около паметника на проф. Николай Генчев,

-         за селата Нова махала, Едрево и Елхово – централна част, съгласувано на място с кмета на съответното кметство.

   

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево