Съобщение на "Електроразпраделение Юг" ЕАД относно Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Съобщение на "Електроразпраделение Юг" ЕАД относно Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения image

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

Таблица 1

клиент

наименование на обект

адрес

ИТН

дата

час

от

до

1

1010114398

КМЕТСТВО

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *182

2009051

08.06.2022

09:00

16:30

2

1010114398

КМЕТСТВО

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *182

2009051

09.06.2022

09:00

16:30

3

1010114398

КМЕТСТВО

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *182

2009051

10.06.2022

09:00

16:30

 

Таблица 2

клиент

наименование на обект

адрес

ИТН

дата

час

от

до

1

1010114396

ДЕТСКА ГРАДИНА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *73

2009179

08.06.2022

09:00

16:30

2

1010114396

ДЕТСКА ГРАДИНА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *73

2009179

09.06.2022

09:00

16:30

3

1010114396

ДЕТСКА ГРАДИНА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, *73

2009179

10.06.2022

09:00

16:30

 

Таблица 3

клиент

наименование на обект

адрес

ИТН

дата

час

от

до

1

1010114401

ЗДРАВНА СЛУЖБА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, 2

4078832

08.06.2022

09:00

16:30

2

1010114401

ЗДРАВНА СЛУЖБА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, 2

4078832

09.06.2022

09:00

16:30

3

1010114401

ЗДРАВНА СЛУЖБА

С.НОВА МАХАЛА,ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. . 0, 2

4078832

10.06.2022

09:00

16:30

 

 

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,
Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37Файлове за изтегляне

  • PDF evn.pdf - Добавен на: