Съобщение на МВР във връзка с изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.