Съобщение на Общинска преброителна комисия - Николаево

Съобщение на Общинска преброителна комисия - Николаево image

ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - НИКОЛАЕВО

 

          На 16 ноември 2020 г. приключи срокът за набиране на преброители и контрольори.

            На своето заседание,  проведено на 26 ноември, Общинската преброителна  комисия-Николаево разгледа подадените 31 заявления и одобри за преброители, контрольори и придружители 31 от тях.

            При предстоящото преброяване в община Николаево ще бъдат ангажирани 19 преброителите и 3 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори.

            До 18 декември 2020 година ще бъде оповестен списъка на одобрените и проверени преброители и контрольори.

            Списъците ще бъдат публикувани на  интернет страницата на община Николаево - секция ПРЕБРОЯВАНЕ 2021. Същите ще бъдат оповестени и на информационните табла в сградата на Община Николаево.