СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към него

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към него

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Николаево съобщава, че се организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Николаево, както и на доклад за екологична оценка към него.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8.00 часа до 17,00 часа в стая № 1 в сградата на Център за административно обслужване   на Община Николаево. Документацията е достъпна и на официалния сайт на общината (www.nikolaevo.net).

Обществено обсъждане ще се проведе на 07.12. 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Николаево. Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Николаево се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно посочените документи